مطالب مرتبط با کلید واژه

Societal Security


معنا و مفهوم امنیت اجتماعی

به نظر می‌رسد پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی هستند. این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی  (Societal ...

اولین کتاب تالیفی گروه

  انتشار اولین کتاب تالیفی گروه پژوهشی جامعه و امنیت  باعنوان: «درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای»         کتاب «درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای» که اولین اثر منتشر شده گروه می‌باشد، حاصل اجرای اولین طرح تحقیقاتی با عنوان «امنیت اجتماعی؛ معنا، مؤلفه‌ها و نظریه‌ها» ...

امنیت اجتماعی؛ معنا و مفهوم

  امنیت اجتماعی؛ معنا و مفهوم                                                                                                                                                                            دکتر قدیر نصری[1]   به نظر می‌رسد پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی هستند. ...

دومین نشست علمی آقای دکتر افتخاری

بسم‌الله الرحمن الرحیم متن کامل نشست   عنوان سخنرانی: درآمدی بر اصول نظریه اسلامی «امنیت اجتماعی‌شده» جلسه سخنرانی آقای دکتر اصغر افتخاری[1] مجری پروژه «امنیت اجتماعی‌شده: رویکردی اسلامی» در تاریخ 20/2/1390 در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. کلیات ...