مطالب مرتبط با کلید واژه

بحران های موثر


تازه‌ها- کتاب بحران

«تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال 1368 تا 1388» عنوان کتاب دیگری است که به‌زودی توسط گروه پژوهشی جامعه و امنیت به بازار نشر ارائه خواهد شد. این کتاب که آخرین مراحل چاپ و انتشار را پشت ...