مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدعلی مینایی


مصاحبه

آقای محمد علی مینایی   دکتر اصغر افتخاری      دکتر سید محمد میرسندسی     آقای مجردی     دکتر قدیر نصری     آقای محمود عسگری     آقای فرزاد پورسعید  

نشست علمی: بررسی شبکه های اجتماعی مجازی از منظر امنیت اجتماعی

عنوان: بررسی شبکه های اجتماعی مجازی از منظر امنیت اجتماعی برگزار کننده: گروه پژوهشی جامعه و امنیت تاریخ برگزاری: 17/7/89 محل برگزاری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گزارش نشست تخصصی گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان «بررسی شبکه‌های اجتماعی مجازی از منظر امنیت ...

سخن نخست

درباره مرکز                                                                                                       سعید مجردی بررسی ساختار امنیت کشور نشان می دهد که حداقل 9 رکن تصمیم گیر و مسئول در امور امنیتی وجود دارد که این ارکان اکثراً فاقد ارتباط ساختاری و سیستمی با یکدیگر هستند و حتی در مواردی که ...

خبر- اجرای طرح «شاخص‌های راهبردی امنیت- دیدمان اقتصادی»

اجرای طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی با رویکرد ایرانی اسلامی)» طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی ...

برگزاری شانزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر وحید شقاقی

گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت » با ارائه آقای دکتر وحید شقاقی در تاریخ  سه شنبه ۱۳-۷-۹۵   در این جلسه که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار ...