مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصاد مقاومتی


برگزاری شانزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر وحید شقاقی

گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت » با ارائه آقای دکتر وحید شقاقی در تاریخ  سه شنبه ۱۳-۷-۹۵   در این جلسه که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار ...

گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت

گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « بررسی شاخص سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران» با ارائه دکتر وحید شقاقی  و در تاریخ 18/07/96   در این نشست علمی ...