شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند:

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه پسند

۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۳۲۱۴ مهم ترین اخبار اخبار شورا نشست و همایش
تعداد بازدید:۷۷۸
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش، برنامه ای علمی با عنوان «بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه پسند» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند.
بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه پسند

به مناسبت هفته پژوهش

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند:

 «بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه پسند»

 

سخنرانان:

دکتر عادل پیغامی

 (عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون)

الزامات علمی ساخت زیست بوم نقد
 

دکتر سید محمدتقی چاوشی

 (هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و عضو گروه فلسفه شورای بررسی متون)
 

نقد به مثابه امکان پرسش از علوم انسانی

دکتر مهدی معین زاده

(مدیر پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و عضو گروه مطالعات علم شورای بررسی متون)

بنیاد عملی تئوری

 

دکتر محمد حسن نیلی

(دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی)

بازشناسی علوم انسانی از طریق نقادی سنت‌های علمی

 

میزگرد تخصصی:

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه پسند

دکتر محمد هادی محمودی

دکتر سید مهدی ناظمی

دکتر علیرضا بلیغ

زمان: یک شنبه، مورخ 20/9/1401 - ساعت  9 تا  12

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ طبقه اول ـ سالن اندیشه

کلید واژه ها: شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی


نظر شما :