برگزاری دوازدهمین جلسه «شورای دبیران» شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

۱۹ مهر ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۰ کد : ۲۲۸۹۰ جلسات
تعداد بازدید:۲۱۷
دوازدهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

دوازدهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۹ شهریورماه سال جاری برگزار شد. این جلسه با حضور آقایان اباصالح تقی زاده دبیر گروه علوم سیاسی، داریوش کیوانی دبیر گروه فقه و حقوق، علیرضا بلیغ دبیر گروه علوم اجتماعی، محمدرضا هدایتی دبیر گروه فلسفه، سید علی کشفی دبیر گروه مدیریت و سیاستگذاری و محمدحسن نیلی دبیر شورای بررسی متون تشکیل شد.

بحث و تبادل نظر در خصوص پیشبرد امور اجرایی گروه های تخصصی شورای بررسی متون، محور این جلسه بود. در ابتدای جلسه، دکتر نیلی در خصوص مسائل علمی اجرایی گروه ها از جمله مقالات پژوهشنامه انتقادی، معرفی اعضای گروه ها، سفارش کتاب ها و معرفی کتاب های منتخب هر گروه به بحث پرداختند.

دکتر نیلی با بیان اینکه باید اقتضائات انتشار مقالات در هر شماره از مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی را در نظر داشته باشیم، به این نکته تأکید کردند که باید در آینده نزدیک سعی کنیم پژوهشنامه را موضوعی منتشر کنیم.

در ادامه هر یک از دبیران تخصصی درباره وضعیت سفارش و داوری مقالات و تعیین اعضا و تشکیل جلسات گروه های تخصصی به ایراد بحث پرداختند و گزارشی از پیشرفت کار در گروه مربوطه ارائه کردند.

کلید واژه ها: شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی


نظر شما :