دکتر آزیتا افراشی

تعداد بازدید:۱۶۶۹۱

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

 

مشخصات فردی   
نام آزیتا
نام خانوادگی افراشی
مرتبه علمی دانشیار
تاریخ و محل تولد ۱۸/۶/۱۳۵۱ تهران

 

عضو هیات علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سمت: رئیس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرتبه علمی: دانشیار زبان‌شناسی همگانی

* تحصیلات

1381 دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان رساله:  پیشنهاد معنی‌شناسی بازتابی فرضیه‌ای تازه در شناخت و تبیین معنی.

* سوابق شغلی

- از دی ماه 1399 عضو هیات علمی در پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- از شهریورماه 1389 عضو هیات علمی پژوهشی در پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- از دیماه 1383 تا شهریور 1389 عضو هیأت علمی پژوهشی در پژوهشکده زبان‌شناسی کتیبه ها و متون ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

- از 1376 تاکنون مدرس مدعو دروس تخصصی زبان‌شناسی در دوره‌های کارشناسی مترجمی زبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و تهران مرکز و دانشگاه علامه طباطبایی؛ تدریس دروس معنی‌شناسی، تاریخ زبان‌شناسی، ساخت زبان‌فارسی و مکاتب زبان‌شناسی در دوره‌ی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه پیام نور ، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ و پژوهشکده علوم شناختی.

* طرح های پژوهشی

1- آزمون ملاک‌های رده‌شناسی گویشی بر نمونه‌های گویشی شهرستان سرخس

2- توصیف ساختاری گویش کمزاری جزیره لارک      

3- تحلیل ساختاری محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی

4- مستندسازی و  ثبت گویش کمزاری جزیره لارک در فهرست میراث معنوی و آثار ملی

5- پوشاک‌واژه‌ها در گویش‌های ایرانی

6- تدوین مبانیِ معنا شناسیِ شناختی

7- استعاره و شناخت

8- رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی

9- بازنمود حس‌آمیزی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌ای

9- پیشنهاد الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی با رویکرد شناختی در حوزه عواطف.

10- علم شناخت: الگویی برای بین‌رشته‌ای شدن علوم انسانی در ایران

11- مشارکت در طرح کلان برنامه‌ریزی زبانی ایران

12- دانشنامه زبان‌شناسی شناختی

13- استعاره‌های مفاهیم اخلاقی در برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران

* تدریس

1 ـ تدریس ساخت زبان فارسی به

1 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

         دانشگاه علامه طباطبائی

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

         دوره‌ی فراگیر دانشگاه پیام نور

1 ـ 2 ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان آلمانی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 ـ تدریس کلیات زبان‌شناسی (1) به

1 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

          دانشگاه علامه طباطبائی

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 ـ 2 ـ دانشجویان مترجمی زبان آلمانی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 ـ 3 ـ دانشجویان ادبیات انگلیسی

          دانشگاه علامه طباطبائی

2 ـ 4 ـ دانشجویان مترجمی خبر

         دانشکده خبر وابسته به صدا و سیما

3 ـ تدریس کلیات زبان‌شناسی (2) به

3 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

         دانشگاه علامه طباطبایی

4 ـ تدریس بررسی مقابله‌ای ساخت جمله به

4 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مهینیه)

5 ـ تدریس زبان‌شناسی عمومی به

5 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

       دانشگاه علامه طباطبایی

6 ـ تدریس اصول معنی شناسی به

6 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

       دانشگاه پیام نور

      دانشگاه شهید بهشتی

       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      دانشگاه الزهرا

6-2- دانشجویان دکتری زبان شناسی

      پژوهشگاه علوم انسانی و. مطالعات فرهنگی

6 ـ 3 ـ دانشجویان کارشناسی ترجمه خبر

      دانشکده خبر وابسته به صدا و سیما

6-4-دانشجویان دکتری زبان شناسی

     پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    دانشگاه الزهراء

7 ـ تدریس ساخت زبان فارسی، به

7 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

     دانشگاه شهید بهشتی

8 ـ تدریس تاریخ زبان‌شناسی به

8 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی

       دانشگاه شهید بهشتی

8 ـ 2 ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

       دانشگاه الزهرا

8-3-دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

9 ـ تدریس مکاتب زبان‌شناسی به

9 ـ 1 ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان فارسی

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

9-2-دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

     پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10- تدریس نشانه شناسی به

  10-1- دانشجویان دوره دکتری زبان شناسی

       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

11- تدریس بلاغت به

11-1- دانشجویان دوره دکتری ادبیات فارسی

       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

12- تدریس زبان شناسی شناختی به

12-1  دانشجویان دوره دکترای زبان شناسی دانشگاه الزهرا

12-2 دانشجویان دوره دکترای علوم شناختی- پژوهشکده علوم شناختی

  * تألیفات

        کتاب‌ها

1- اندیشه‌هایی در معنی‌شناسی (1381) تهران: انتشارات فرهنگ کاوش.

2- ساخت زبان فارسی (1386) تهران: انتشارات سمت. ( چاپ ششم 1391 ).

3- ساخت زبان فارسی ویراست دوم (1389 ) تهران: انتشارات سمت.

4- مجموعه مقالات دومین کارگاه معنی شناسی (1390 ) تهران: انجمن زبان شناسی ایران و نشر اهورا.

5- ترجمه متن و بافت غیرزبانی نوشته مارینا مانفردی، مترجم: آزیتا افراشی (1394) تهران: نشر قطره.

6 - مبانی معناشناسی شناختی (1395 ) تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

7- رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی  (1395) تهران: نشر نویسه پارسی

8- مجموعه مقالات نخستین همایش ملی معناشناسی شناختی  (1395) تهران: نشر نویسه پارسی

9- استعاره و شناخت (1397) تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10- فصلی از کتاب معناشناسی و مطالعات قرآنی: سلسه کارگاه‌های آشنایی با حیطه‌های معناشناسی (1397)، به کوشش فروغ پارسا، تهران: نگارستان اندیشه

11- جشن‌نامه استاد سید مصطفی عاصی، به کوشش آزیتا افراشی و امید طبیب‌زاده (1398)، انتشارات کتاب بهار.

12- رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی (1399)، مشترک با احمد پاکتچی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده دانشنامه‌نگاری.

13- حس آمیزی در زبان فارسی (در دست چاپ) مشترک با کامیار جولایی؛ تهران: انتشارات نویسه پارسی.

 مقالات ترجمه شده‌

1 ـ «علم در مقابل ادبیات»، رولان بارت، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار شماره صفر، اردیبهشت 1379.

2 ـ «مقاومت در برابر نظریه»، پل دومان، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره دو، شهریور و مهر .1379

3 ـ «واج‌شناسی، شعر‌شناسی و نشانه شناسی»، ریچارد براد فورد، در ساختگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی، به کوشش فرزان سجودی، تهران، حوزه هنری، 1380.

4 ـ «استعاره: مبنای تفکر و زیبایی آفرینی»، ریچارد مورن،  به کوشش فرهاد ساسانی، تهران، حوزه ی هنری، 1383 .

5 ـ « از لولوس تا معنی شناسی شناختی؛ تحول نظریه‌ی حوزه های معنایی»، ولفگانگ ویلدگن ماهنامه‌ی نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره پنج، اسفند  1379

6 ـ «درآمدی بر سبک‌شناسی»، کرستن مالمجار، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره هفت، خرداد و تیر 1380

7 ـ «موسیقی و ایدئولوژی»، تئوون لیوون، زیبا شناخت، نیم سالانه‌ی مطالعات نظری و فلسفی هنر، شماره 6، 1381

8 ـ «تمثیل و نماد پردازی در موسیقی»، پل هنری لانگ، بیناب، دو ماهنامه‌ی فرهنگی هنری، شماره‌ی 1، 1382.

 9- «صحنه‌ی نمایش، تجسم حضور سینمایی و الکترونیکی»، وی‌ ویان سبچاک، بیناب، دو ماهنامه‌ی فرهنگی هنری، شماره‌های سوم و چهارم، 1382.

10 ـ «کارآیی معنی‌شناسی نظری پیش نمونه بنیاد»، میشائلا زیتزن، فصلنامه‌ی هنر، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 58، زمستان 1382.

11-«تاملی در رادیو و هنر»،دان لندر،مجله رادیو، ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران،شماره 38،.1386

12 « سوریه ، فلسطین و مصر : ایوبیان ، ممالیک و صلیبیون » در اسلام ، هنر و معماری ، زیر نظر مارکوس هاتشتاین و پیتر دیلیس ، ویراستار ارشد هرمز ریاحی، تهران ، نشر پیکان ، 1390 ، 164 205 .

13- آموزش علم شناخت و هنر، سینتیا فریلند، مجله زیباشناخت، ش 8، 1382.

14- زیبایی‌شناسی موسیقی در عصر فناوری دیجیتال، زانینا زالوا، مجله زیباشناخت، ش 8، 1382.

مقالات تألیفی

1 ـ « نشانداری معنی شناختی و پیشنهادی در طبقه‌بندی آن در زبان فارسی»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان‌شناسی تهران، اسفند 1376.

2 ـ « فرایند شکل‌گیری استعاره و ترجمه‌ی آن»، مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه‌ی ادبی در ایران، مشهد، بهمن 1378.

3 ـ« نقش‌های زبان؛ ویتگنشتاین، یاکوبسن»، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس زبان شناسی تهران، اسفند 1379.

4 ـ« فرآیند ترجمه از دیدگاه منطق »، سومین کنفرانس بررسی مسایل ترجمه، تبریز، اسفند 1377.

5 ـ « شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه‌های مرکب»، مجله‌ی زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌های 9 و 10 پائیز و زمستان 1378.

6 ـ «نگاهی به مسئله‌ی با هم آیی واژگان»، مجله‌ی زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 5، پائیز 1377.

7 ـ «نگاهی به مسئله‌ی انتقال معنایی»، مجله‌ی زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 5، پائیز 1377.

8 ـ« نگاهی به مسئله‌ی امتزاج معنایی و بار عاطفی»، مجله چیستا، شماره 2 و 3، آبان و آذر 1377.

9 ـ«نگاهی به مسئله هم معنایی در سطح واژگان»، نامه‌ی فرهنگ، فصلنامه‌ی تحقیقاتی در مسایل فرهنگی و اجتماعی، شماره 4، سال 1377.

10 ـ« نگاهی به فرآیند شناخت از دیدگاه مورن»، ماهنامه‌ی نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره 6، سال 1380.

11 ـ« نگاهی به پیشینه‌ی مطالعات سنتی اندیشمندان مسلمان درباره‌ی معنی»، مجله‌ زیبا شناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 4، 1380.

12 ـ « نشانه شناسی احجام شفاف و سطوح متالیک در یک تحلیل ساختگرا»، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره 8، 1380.

13 ـ« نظریه بی‌نظمی؛ منظری نو برای بررسی زبان»، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره 9، 1380.

14 ـ «رویکردی شناختی به مؤلفه‌های معنایی»، ارائه شده در اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی و رشته‌های وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1381.

15 ـ« جاحظ، جامع‌العلوم شوخ طبع»، مجله‌ی زیبا شناخت،مرکز مطالعات و تحقیقات هنری،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 4، 1380.

16 ـ«شیخ روزبهان»، مجله‌ی زیبا شناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 5، 1380.

17 ـ« تحلیلی بر دلالت مصداقی نشانه‌های زبان»، مجله‌ی زیباشناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 6، 1381.

18. A Comparative study of the Iranian and the Indian Traditional Semantic Surveys:.

 Dialogues between Cultures, India and Iran, edited by A. Kumar Sinha and A. Kumar Singh. India. 2005.                                                               

(برنده جایزه کتاب سال خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال1385).             

19 ـ«نگاهی مختصر به زندگی، آثار و سبک‌شناسی شعر شیخ بهائی»، فصلنامه پازند، نشریه‌ی علمی زبان، سال اول، شماره‌ی دوم، تابستان 1383.

20 ـ« بازی نشانه‌ها»، مجموعه مقالات اولین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر، به کوشش فرزان سجودی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، پاییز 1383.

21 ـ «نقش‌های زبان و فضاسازی در زبان رادیو»، مجموعه مقالات زبان و رسانه، تهران، تحقیق و توسعه رادیو،1383

22 ـ« نگاهی به آرای لویی یلمزلف و پیدایش مکتب زبان‌شناسی کپنهاگ»، نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، بهار 1384.

23 ـ «تحلیل موسیقی از دیدگاه زبان‌شناسی»، فصل‌نامه خیال، مجله‌ی فرهنگستان هنر، شماره 12، زمستان 1383.

24- «تحلیلی ساختگرا از لایه های نشانه شناختی سینمای معنوی»، دو ماهنامه ی فرهنگی هنری بیناب، شماره 9، بهمن 1384.

25- «نگاهی به نشانه شناسی هنر مفهومی»، دو ماهنامه ی فرهنگی هنری بیناب، شماره 5 و6 بهار1383.

26- «مروری بر مبادلات فرهنگی- زبانی ایران و هند در دو دوره ی تاریخی» ، فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان، سال دوم، شماره پنجم، تابستان1385.

27 «تعبیری زبان شناسانه از هنر جهانی»،  فصلنامه خیال ،شماره 19 ،پاییز1385.

28- « نگاهی به نظریه فرا زبان معنایی طبیعی و مسئله ی ترجمه پذیری»، مجله ی علمی- پژوهشی مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی،سال چهارم،شماره پانزدهم،پاییز1385.

29- «سنت معنی شناسی در ایران و هند:تلاشی در یافتن سرچشمه مفاهیم جدید زبان شناختی»،نامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،شماره های14 و15،بهار و تابستان 1385.

30- «مروری بر سنت مطالعه معنی نزد فلاسفه غرب»، پازند،فصلنامه علمی زبان،شماره های 8و9.بهار و تابستان 1386.

31-«مقدمه ای بر رده شناسی شناختی» ، پازند ، فصلنامه علمی زبان، شماره دوازدهم، بهار 1387.

32-«اشاراتی بر تحلیل ساختاری-محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی»، مجله زبان و زبان شناسی ایران، سال چهارم ، پیاپی هفتم، بهار و تابستان 1387.

33 «معنی شناسی ، رده شناسی و تغییر زبان در رویکردی شناختی» ، مجموعه مقالات نخستین کارگاه معنی شناسی ، انجمن زبان شناسیِ ایران، آبان 1389 .

34 «تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعر شناسی شناختی» ، مجله علمی پژوهشی زبان شناخت ، سال اول  ، ش 2 ، پاییز و زمستان 1389 ، مشترک با فاطمه نعیمی حشکوایی.

35 « نقش متغیرهای اجتماعی در تعیین پیش نمونه های زبانی »، پازند ، شماره های 22 و 23 ، پاییز و زمستان 1389.( مشترک با دکتر بلقیس روشن و شهرام رنجبری)

36 – “ A Cognitive Approach to Translation of Conceptual Metaphors in Documentary Films “

مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه ، شماره 34 ، تابستان 1390 . ( مشترک با قاسم وادیپور)

37- « گویش کمزاری جزیره لارک : آزمون ملاک های رده شناختی » ، فصلنامه علمی پژوهشی نامه فرهنگستان ، ویژه نامه گویش، دوره جدید شماره اول شهریور 1391 .

38 «بررسی انواع آغازگر در متون تخصصی فیزیک فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش متنی نظریه نقشگرای هلیدی» ، مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی ، سال چهارم،شماره 8، بهار و تابستان 1392. مشترک با دکتر فروغ کاظمی.

39 تالیف مدخل «دستور زبان فارسی» ، دانشنامه جهان اسلام ، جلد هفدهم، 1391.

40-  واژگانی شدگی ، چارچوبی برای تبیین فعل غیر ساده حرکتی در زبان فارسی، مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی، سال هفتم،- ش14- بهار 1394. مشترک با ندا ازکیا و دکتر فرهاد ساسانی.

41- « بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی جهتی در زبان های اسپانیایی و فارسی » در مجله علمی - پژوهشی پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 3، شماره4،پیاپی12، زمستان 1391 . مشترک با تورج حسامی و دکتر بئاتریس سالاس.

42 - « نگاهی به مفاهیم بنیادی و امکان ترجمه پذیری» در مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه ، شماره 37 ، بهار 1391،مشترک با مرتضی طاهری اردلی.

43-“Image schema and personality variables based on bodily communication” (2012)International Journal of Social Sciences and Humanities ,.issn 2010-3646 , Vol 2 (3) .

44-« نشانداری آغازگر در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس رویکرد دستور نقشگرای نظام مند « در مجله علمی - پژوهشی جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره چهارم، شماره اول،پیاپی13 ، بهار 1392 ، مشترک با دکتر فروغ کاظمی.

45- « چندمعنایی  :فرایندی نظام مند در معنی شناسیِ شناختی»، در جشن نامه دکتر محمدرضا باطنی. ناشر: فرهنگ معاصر، 1397.

46- « استعاره های مفهومی رنگ در زبان فارسی : تحلیلی شناختی و پیکره بنیاد » ، مجموعه مقالات هشتمین همایش زبان شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، بهمن 1391. ش 280،. مشترک با سید سجاد صامت جوکندان.

47- بررسی تیرگی و شفافیت معنایی در واژه های مرکب در گونه سیستانی  ، مولفین به ترتیب دکتر ایران کلباسی ، دکتر آزیتا افراشی و ملیحه میری . پازند فصلنامه علمی زبان .

48- استعاره‌های مفهومی در حوزه شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی، 1393، مجله زبان‌شناخت، سال پنجم، ش 2، صص 20-1. مشترک با مسعود مقیمی زاده.

49- واژه، طرحواره تصوری و تفاوتهای فردی، پژوهشی بر پایة ارتباط بدنی، 1394، مشترک با  محمد حسین شرف‌زاده، فردوس آقاگل‌زاده، شهلا رقیب‌دوست، مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی، ش 17.

50- « تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی» در مجله علمی پژوهشی زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1392.

51- « بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتاهای بینایشان»، مولفین به ترتیب مهناز طالبی، دکتر فریده حق بین، دکتر آزیتا افراشی، مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی، دانشگاه الزهرا، دوره 8، ش 20، 1395 .

52- «ادراک و بازنمود زبانیِ زمان : تحلیلی شناختی »، مجموعه مقالات همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ، اردیبهشت 1392- شیراز.

53- « حس آمیزی در اشعار نو اخوان ثالث»، در مجله علمی پژوهشی ادبیات معاصر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (در دست چاپ).( مشترک با دکتر گلارا داورپناه).

54-  بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی، در مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی،  دوره 6-شماره3 پیاپی24- مرداد و شهریور1394. مشترک با حمیده پشتوان و فریده حق بین.

55- « مفهوم سازی افعال حرکتی بسیط فارسی: رویکردی شناختی»، در مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و گویش های غرب ایران ، دانشگاه رازی، سال اول ، ش 3، زمستان 1392 . مشترک با غزاله مقدم و دکتر ارسلان گلفام.

56- « لیکو شعر شفاهی بلوچی، هایکو شعر ژاپنی: یک بررسی مقابله ای» مجله علمی پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی- دوره 3- شماره 1- پیاپی 5- بهار و تابستان 1394. مشترک با هانیه خورشیدی.

57- « استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره‌مدار»، مجله زبان شناسی و گویش‌های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد،  سال پنجم ش 2 شماره پیاپی 9 پاییز و زمستان 1392 . مشترک با مهدیس زورورز و دکتر مصطفی عاصی.

58- « نشانه شناسی رنگ فیروزه ای: تحلیلی شناختی و فرهنگی»، در مجموعه مقالات سومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینا رشته ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان» به کوشش دکتر فرهاد ساسانی، برگزار شده در دانشگاه الزهرا، آبان 1392.( مشترک با سجاد صامت)

59- چند معنایی نظام مند با رویکردی شناختی: تحلیل چند معنایی فعل حسی شنیدن در زبان فارسی، در مجله علمی پژوهشی ادب پژوهی دانشگاه گیلان دوره 8 - شماره 30 - زمستان 93 صفحات 29-59 .مشترک با سجاد صامت.

60- مولفه های زبان شناختی و جامعه شناختی معنایی و بازنمایی کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتی، 1394، مشترک با مسعود اسدی، ارسلان گلفام، فردوس آقاگل‌زاده، مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی، دوره 6 - شماره 2- پیاپی 23 - خرداد و تیر 94 .

61 - مقوله بندی و شناخت، در فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان - سال 10، شماره37- تابستان 1393

62- بررسی طرحواره های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی. مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و گویش های غرب ایران،  سال اول، ش 4 ، بهار1394، صص 118-101. مشترک با زهرا رحمانی پرهیزگار و دکتر ارسلان گلفام.

63- شبکه معنایی قالب بنیاد (فریم نت) در زبان فارسی، نشریه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی- دانشگاه بوعلی سینا. سال5- شماره 9- 1394. صص 26-1.مشترک با دکتر سید مصطفی عاصی و فاطمه نایبلویی.

64- شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در واژه های غیر بسیط زبان فارسی -در فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان - سال 10، شماره38 و 39- پاییز و زمستان 1393 مشترک با حمید رضایی

65- بررسی زمان فعل در گویش ترکی همه کسی و بهار- در فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان - سال 10، شماره38 و 39- پاییز و زمستان 1393 مشترک با علی طالبی انوری

66- تحلیلی شناختی از بازنمود زبانی مفهوم زمان- در جشن نامه دکتر کورش صفوی- 1394- انتشارات سیاهرود.

67- حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی، 1393، نشریه مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران، دانش 6،  صص 25-1. مشترک با آسیه رحمانی.

68-استعاره های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره مدار. نشریه علمی پژوهشی زبانشناخت, شماره 12، سال 6،  پاییز و زمستان 1394. مشترک با دکتر عاصی و کامیار جولایی.

69-واژه در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: پژوهشی پیکره­بنیاد، پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان، 1395، مشترک با دکتر مصطفی عاصی، کیومرث جهانگردی، امیررضا وکیلی فرد

70- بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی، 1395، مشترک با طاهره همتی، نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های زبان شناسی تطبیقی ، ش 11، صص 95-72.

71- استعاره های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی، ماهنامه علمی- پژوهشی جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1393، مشترک با فاطمه یگانه.

72- استعاره­های مفهومی خشم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره­ای، در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خشونت کلامی، 1395، مشترک با فاطمه تباری

73- مؤلفه های زبان شناختی و جامعه شناختی- معنایی و بازنمایی کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتی، جستارهای زبانی، 1394، دوره 6، شماره 2 (پیاپی 23)، مشترک با مسعود اسدی، ارسلان گلفام، فردوس آقاگل زاده

74- رویداد های حرکتی و راهبردهای ترجمه مسیر حرکت: موردپژوهی کتاب هابیت. مجله علمی پژوهشی زبان شناسی و گویش های خراسان- دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 13. 1394. مشترک با طاهره همتی.

75- تحلیل داستان در نظریه جهان های متن : مطالعه موردی وداع اثر جلال آل احمد. در مجله علمی پژوهشی زبان و زبان شناسی . سال 12. شماره اول- پیاپی 23. بهار و تابستان 1395.

76- تحلیل معناشناختی پیشوند پیش- در زبان فارسی: رویکرد زبان شناسی شناختی. (1396)، مشترک با فاطمه کوشکی. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی، ش 25.

77- استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005) مشترک با مهناز طالبی دستنایی و فریده حق بین. مجله علمی پژوهشی زبان شناخت. دوره 7، ش 14، 1395.

 

78- فرایند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن کریم،  مجله مطالعات قرآن و حدیث، ش 27. 1399، مشترک با پروین بهارزاده و سیده شیرین حجازی.

79- مقایسه تحلیلی استعاره‌های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول، ، مجله پژوهش‌های ادبی- قرآنی، سال هشتم، ش 30. 1399 ، مشترک با پروین بهارزاده و سیده شیرین حجازی.

80- تفاوت‌ها و شباهت‌های مفهوم‌سازی غم در زبان خودکار و زبان شعر: رویکردی شناختی، مجله جستارهای زبانی، ش 55، 1399، مشترک با وجیهه فرشی،.

81 - استعاره‌های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره‌ای ، مجله مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران، ش 28. مشترک با فاطمه رییسی، مریم مقدسین، شهین نعمت‌زاده. 1399

82- احساس عاطفه نفرت مجازهای مفهومی عاطفه نفرت: تحلیلی شناختی-عصبی-زیستی، مجله زبان‌پژوهی، (1399)، مشترک با فاطمه کوشکی

83- چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حس دیدن در زبان فارسی، مجله مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران، ش 27.  (1398)، مشترک با مهدی قادری، فاطمه یوسفی‌راد و بلقیس روشن،

84- تأثیر عوامل اجتماعی بر کاربرد تنوعات گونه‌ای از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی-شناختی، مجله زبان‌شناسی اجتماعی، ش 8. (1398)، مشترک با شراره مظفری، یحیی مدرسی،

85- زبان فرمولواره‌ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی (1398)، مجله زبان‌شناخت، سال دهم، ش 1 . مشترک با مجتبی کاوه.

86- چارچوب‌های نحوی و کارکردهای کلامی تقابل واژگانی در زبان فارسی، مجله زبان‌پژوهی، ش 30.

 (1398)، مشترک با ماندانا کلاهدوز محمدی، علیرضا قلی‌فامیان، فردوس آقاگل‌زاده،.

87-استعاره‌های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌ای، مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، ش 17. (1398)، مشترک با وجیهه فرشی، علی افخمی عقد، غلامحسین کریمی‌دوستان،

88- تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعة فارسی‌زبان به خارجی‌ها ، مجله زبان‌شناخت، سال نهم، ش 2.

 (1397)، مشترک با احسان نظری باوندپور، یحیی مدرسی،

 89- نشانه‌شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط‌گیری و اقبال مردم در بازار ایران، مطالعة موردی: نام تجاری لوکس، مجله پژوهش اجتماعی، ش 40. ( 1397)، مشترک با افسانه ارجمندیان، زهرا ابوالحسنی چیمه،

90- تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی حرکت در قرآن کریم، مجله مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی،  (1397)، مشترک با سیده شیرین حجازی، پروین بهارزاده،

91-مفهوم‌سازی "اعمال نیک" در قرآن کریم با رویکردی شناختی، مجله پژوهش‌های زبانشناختی قرآن، ش 13.

 (1397)، مشترک با فریده امینی، فتحیه فتاحی‌زاده،

92-الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزه عواطف با رویکرد شناختی، مجله زبان و زبان‌شناسی، ش 26. (1396)،

93- چندمعنایی فعل حسی "دیدن" در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای، مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، ش 14. (1396)، مشترک با ساناز عسگری،

94- فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی‌زبان، مجله زبان‌شناخت، سال هشتم، ش 2.  (1396)، مشترک با بهاره منصوری، شهین نعمت‌زاده.

95- تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی، مجله مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی، ش 1.  (1396)، مشترک با حنیف افخمی ستوده.

96- تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از  زبان اسپانیایی و فارسی ، 1392،  در مجله علمی - پژوهشی پژوهش های زبان‌شناسی تطبیقی ، ش 5، مشترک با تورج حسامی.

97- گویش کمزاری جزیره لارک: آزمون ملاک‌های رده‌شناختی، 1391، مجله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (ویژه‌نامه فرهنگستان)، ش 1.

98- بررسی نقش تفاوت‌های فردی بر ارتباط غیرکلامی و انتقال مفاهیم، 1391، مجله فرهنگ ارتباطات، ش 5،. مشترک با محمدحسین شرف‌زاده، حسین آقاگل‌زاده، شهلا رقیب‌دوست.

99- خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی، 1387، مجله ادب‌پژوهی، ش 6،  مشترک با مریم سادات فیاضی، عالیه کرد زعفران‌لو کامبوزیا، ارسلان گلفام، فردوس آقاگل‌زاده.

100 معلمین فردای زبان‌شناسی چه کسانی هستند؟ 1386، مجله بخارا، ش 63.

101- تعبیری زبان‌شناسانه از هنر جهانی، 1385، مجله خیال، ش 19.

102- نگاهی به نشانه‌شناسی هنر مفهومی، 1383، مجله بیناب (سوره مهر)، ش 5 و 6، .

103- استعاره‌های حوزه مفهومی ترس در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌ای، مجموعه مقالات اولین همایش ملی معنی‌شناسی شناختی و پیکره‌ای، 1395، مشترک با بیتا قوچانی، مصطفی عاصی، نشر نویسه پارسی.

104. Conceptual Metaphor of FEAR in Persian and English: A Cognitive and Corpus-based approach ، (2018),  with Bita Ghouchani, Language Art,Vol.3, Issue,2, 2018, pp: 45-60

105-حس‌آمیزی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌بنیاد، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، دوره 22، ش 4، 1399، مشترک با کامیار جولایی.

106- مروری بر مقاله " تحلیلی بر رده‌شناسی زبان: ویژگی‌های رده‌شناختی زبان فارسی" اثر استاد ثمره، کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم دکتر یدالله ثمره، انجمن آثار و مخاخر فرهنگی، 1399

107- رویکرد شناختی به چند معنایی واژه "دل" در اصطلاحات و ضزب- المثلهای فارسی، مشترک با سیما کیایی، مصطفی عاصی، دومین همایش معناشناسی شناختی، در دست چاپ در مجموعه مقالات،  1399.

108- نقش استعاره‌ها در بیان درد و بیماری، در کتاب معرفت و محنت: جستارهایی از علوم انسانی درباره کرونا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.

* سخنرانی و کارگاه‌ها

1 ـ چهارمین کنفرانس زبان‌شناسی تهران، دانشگاه علامه طباطبائی 23 تا 25 اسفند 1376

ارائه‌ی مقاله‌ی:« نگاهی به مسئله‌ی نشانداری معنی‌شناختی و پیشنهادی در طبقه‌بندی آن در زبان فارسی»

2 ـ سومین کنفرانس بررسی مسایل ترجمه، دانشگاه تبریز، 15 تا 17 اسفند 1377

ارائه‌ی مقاله‌ی: «نگاهی به فرآیند ترجمه از دیدگاه منطق گزاره‌ای»

3 ـ نخستین همایش ترجمه‌ی ادبی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 26 تا 28 بهمن 1378

ارائه‌ی مقاله‌ی :« نگاهی به فرآیند شکل‌گیری استعاره و ترجمه‌ی آن»

4 ـ مجموعه سخنرانی‌های مرکز نشر دانشگاهی، 1378

ارائه‌ی مقاله‌ی: «نگاهی به شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه‌های مرکب»

5 ـ پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی تهران، دانشگاه علامه طباطبائی 21 تا 23 اسفند 1379

 ارائه‌ی مقاله‌ی:« نقش‌های زبان؛ ویتگنشتاین، یاکوبسن»

6 ـ هجدهمین نشست از سلسله مباحث نشانه‌های معنوی در سینما، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه هنری، 29 خرداد 1380.

ارائه‌ی مقاله‌ی : «معنویت، مخلوق خوانش فردی و نقد فیلم برکت»

7 ـ اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی و رشته‌های وابسته،

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 10 و 11 شهریور 1380.

ارائه‌ی مقاله‌ی:« رویکردی شناختی به مؤلفه‌های معنایی»

8 ـ پنجمین هم‌اندیشی دین از چشم سینما، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه هنری، 16 تا 18 مهر 1380.

ارائه‌ی مقاله‌ی: «تحلیلی ساختگرا از لایه‌های نشانه‌شناختی فیلم معنوی»

9 ـ نخستین جشنواره کانون‌های فرهنگی ـ هنری دانشجویان دانشگاه تهران 12 تا 18 آبان 1380

ارائه‌ی مقاله‌ی:« نظریه‌ی بی‌نظمی؛ نگاهی به نو زبان»

10 ـ  سلسله نشست‌های کتاب ماه فلسفه، بهمن‌ماه 1381، مبانی معنی‌شناسی

نقد و معرفی کتاب :اندیشه هایی در معنی شناسی

11 ـ تبادلات فرهنگی ـ زبانی چهار هزار ساله‌ی هند و ایران، 1 تا 9 آذر 1381، برگزار شده در شهر «بارلی» هندوستان، ارائه مقاله‌ی:

“A Comparative Study of the Iranian and the Indian Traditional Semantic Surveys”                                                                                                                                 

12 ـ از سلسله نشست‌های فرهنگی برگزار شده در فرهنگسرای بانو، خرداد 1382، جلسه‌ی نقد کتاب ساختگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی،

13 ـ گردهمایی پژوهشی هنر و زندگی، برگزار شده از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 29 و 30 مهرماه 1382.

ارائه مقاله ی: «هنر و جهانی شدن»

14 ـ سمینار بین‌المللی زبان‌شناسی کاربردی در فضای جهانی، هندوستان، گروه زبان‌شناسی دانشگاه دهلی، 20 تا 23 آذر ماه 1382،

ارائه‌ی مقاله‌ی:« جهانی شدن؛ تحلیلی معنی‌شناختی»

“Globalization A Semantic Analysis”

15 ـ هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر، برگزار شده از سوی فرهنگستان هنر، تهران، 6  اسفند 1382

ارائه‌ی مقاله‌ی:« بازی نشانه‌ها»

16 ـ جلسات همگویی انجمن زبان‌شناسی ایران، تهران، 3 اردیبهشت 1383،

ارائه‌ی مقاله‌ی: «نقد و بررسی آرای لویی یلمزلف»

17 ـ دومین همایش ملی ایران‌شناسی، تهران، آذر 1383.

ارائه‌ی مقاله‌ی: «بررسی تطبیقی سنت مطالعه‌ی معنی در ایران  و هند»

18 ـ اولین کنفرانس زبان‌شناسی و هنر در دانشگاه الزهرا، تهران، آذر 1383،

ارائه‌ی مقاله‌ی :« مقدمه ای بر تحلیل زبان‌شناختی موسیقی»

19 ـ نخستین کارگاه آموزشی معنی‌شناسی، تهران، 11 تیر 1384،

ارائه‌ی مقاله‌ی:« نخستی‌های معنایی»

20 – Forum for Indo Iranian Studies “Two Historical Focal Points in India – Iran cultural Linguistic Interactions: The Sassanid – Safavid Dynasties”, India – Allahabad Museum 9th – 10th Nov. 2005.

21 _ 26th Annual International Conference of South Asian Language Analysis : “The Linguistic Typology of the Iranian North Eastern Dialects”, 1a- 21 Dec. 2006 Mysore - India

22- همایش ملی مسایل زبان شناسی و آموزش زبان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 26 و27 اردیبهشت 1386.

ارائه مقاله: «معنی شناسی بازتابی فرضیه ای تازه در شناخت و تکوین معنی»

23- دومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بین رشته ای:کارکرد گفتمانی ادبیات و هنر،دانشگاه الزهراء،خرداد1386.

ارائه مقاله:«پژوهشی در سنجش کارایی طرحواره های تصوری در تحلیل معنی متن ادبی»

24- همایش ملی زبان شناسی ،کتیبه ها و متون                                                                            

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

ارائه مقاله:اشاراتی بر تحلیل ساختاری ؛محتوایی لیکو،شعر شفاهی بلوچی

25-The First International Conference on Languages and Dialects in Iran, Sistan and Baluchestan University and Uppsala University,Held in Zahedan-Iran.

Presented Paper: “The Kumzari Dialect of Larak Island:Testing the Typological Criteria”

26- 3rd International Conference of Cognitive Science: 3-5 March ,Tehran-Iran),School of Cognitive Science ,Institute for Research in Fundamental Science.

Presented Paper:”A Cognitive Analysis of the Metaphorical Extension of Perception Verbs in Farsi”

.

27-مجموعه نشست های نشانه شناسی در مرکز هنر پژوهی نقش جهان ، 13 خرداد 1388.

ارائه مقاله: «مقدمه ای بر نشانه شناسی شناختی»

28- مدرسه تابستانی در سنندج ، به اهتمام انجمن زبان شناسی ، 5 تا 9 مرداد 1388

کارگاه ترجمه و معنی

ارائه مقاله: « استعاره و ترجمه»

29 اولین کارگاه معنی شناسی ، به اهتمام انجمن زبان شناسی آبان 1389

ارائه سخنرانی : «معنی شناسی ، رده شناسی و تغییر زبان در رویکردی شناختی»

30 هفتمین همایش گروه نشانه شناسی ، آبان 1389

ارائه سخنرانی : «نشانه شناسی مکان در رویکردی شناختی»

31 مجموعه نشست های تخصصی پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیماه 1389

ارائه سخنرانی: «روندهای جدید پژوهش در معنی شناسیِ شناختی»

32 دومین کارگاه معنی شناسی ، انجمن زبان شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، خرداد 1390

ارائه سخنرانی : «تحلیل معنایی واژه های دال بر عواطف»

33- 4th International Conference of Cognitive Science, 10 – 12 May 2011 Institute for Cognitive Science Studies

Presented Paper : Semantic Analysis of Shame : A Cognitive & Cultural Perspective

34 – Emotion, Cognition, Communication , 23 – 25 June . University of  Cyprus and Sorbonne Nouvelle . Nicosia .

Presented Paper : Semantic Analysis of Shame in Persian: A cognitive and Cultural Perspective .

35- چهارمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران ، کارگاه معنی شناسی ، 14 شهریور 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

ارائه سخنرانی : «فرازبان معنایی طبیعی : خاستگاه فلسفی و مبانی»

36 هشتمین همایش نشانه شناسی حلقه نشانه شناسی تهران ، نشانه شناسی زمان ، 23 و  24 آذر 1390 در بنیاد دائره المعارف بزرگ اسلامی

ارائه سخنرانی : «زمان از منظر نشانه شناسی شناختی»

37- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 22 خرداد 1391

ارائه سخنرانی : «چند معنایی و بسط استعاری واژگان : نگرش شناختی»

38- هشتمین همایش زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ، بهمن 1391

ارائه سخنرانی : «استعاره های مفهومی رنگ در زبان فارسی : تحلیلی شناختی و پیکره بنیاد»

39- 5th International Conference of Cognitive Science May 7 2013,Tehran-Iran.

 Poster presented: Semantic Analysis of Privacy in Persian : A Cognitive – Cultural Analysis.(مشترک با سجاد صامت)

39- همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس ، 25 و 26 اردیبهشت 1392

ارائه مقاله :« ادراک و بازنمود زبانیِ زمان : تحلیلی شناختی»

40- همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس ،

26 اردیبهشت 1392

برگزاری کارگاه :« مبانیِ معنی شناسی شناختی»

41-  سومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بین رشته ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان، دانشگاه الزهرا

آبان 1392

ارائه سخنرانی : «نشانه شناسی رنگ فیروزه ای: تحلیلی شناختی و فرهنگی»

42- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،26/10/1391

ارائه سخنرانی:« بازنمود زبانیِ مکان، زمان، حرکت : رویکردی شناختی»

43- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،3/10/1392

ارائه سخنرانی:«عواطف، فرهنگ و زبان»

44- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17/3/1393

برگزاری کارگاه:« شناخت، مکان، ترجمه»(مشترک با دکتر فرزانه فرحزاد)

45- اولین همایش زبان شناسی شناختی ، دانشگاه شهید بهشتی 22/1/1394

ارائه سخنرانی : دستاوردهای رویکرد شناختگرا در مطالعه معنا

46- ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 9/2/1394

ارائه سخنرانی : Synaesthetic metaphors in Persian : a cognitive approach

47- ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 9/2/1394

ارائه سخنرانی در پنل علوم اجتماعی با عنوان : رهیافتی به روش پژوهش در علوم انسانی  قرن 21

48- رویکردی شناختی به آمدن و رفتن: فعل های اشاره گر حرکت در زبان فارسی : هم اندیشی بازنمایی حرکت در زبان: رویکردی شناختی و فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 9/8/1394

49- چندمعنایی اندام واژه ها : مطالعه موردی «سر» در زبان فارسی هم اندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی فرهنگی و پیکره ای- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 6/3/1394

50- تدریس در کارگاه: آشنایی با حیطه های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی- سخنرانی با موضوع چندمعنایی با رویکرد شناختی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 14/8/1394

51- بازنمایی زمان در زبان رویکردی شناختی و فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 28/9/ 1394

52- Synaesthetic Metaphors in Persian: a Cognitive Corpus Based and Comparative Perspective, 18th international on Language, Literature and Linguistics, Istanbul, Turkey. 2016.

53- برگزاری کارگاه با عنوان:  تحلیل داستان درنظریه جهان های متن . در هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی بهمن 1394. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

54- سخنرانی در هم‌اندیشی قرن بیست و یکم و زبان‌شناسی در ایران، 18/2/1394، پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

55-  حس آمیزی در زبان و دیگر نظام های نشانه‌ای. در نخستین همایش ملی معنی شناسی شناختی. دیماه 1395. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

56- Fear and anger : a correlation between conceptual metaphors and etymological patterns. 7th international conference of cognitive science. 30 April – 4 May 2017 . Institute for Cognitive Science Studies.

57- برگزاری کارگاه استعاره و شناخت. در انجمن نقد ادبی ایران . 27 اردیبهشت 1395.

58- استعاره و تفکر در رسانه . نخستین همایش ملی زبان و رسانه. انجمن زبان شناسی ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 14/2/1396.

59- نشانه شناسی حیوانات در زبان و هنر: رویکردی شناختی و پیکره ای. در سیزدهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران با عنوان : نشانه شناسی محیط زیست. واقع در دائره المعارف بزرگ اسلامی. 13/2/1396.

60- کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی، 18/8/1394، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی.

61- رویکردی شناختی به بازنمود مفهوم تاریخ در زبان و تصویر، 12/5/1395، دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع "نشانه‌شناسی تاریخ"، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.

62- کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی، 17/8/1395، گروه مطالعات زبان شناختی و نشانه شناختی قرآن پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

63-کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم، 24/7/1396، پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

64-به سوی رویکرد شناختی- فرهنگی در معناشناسی، 17/7/1396، مشترک با دکتر احمد پاکتچی، نشست تخصصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

65- نشست تخصصی الگوهای انطباقی شادی و عشق در معنی‌شناسی زیستی عاطفی، 3/4/1397، انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

66- برگزاری کارگاه نشانه شناسی شناختی، مطالعه موردی  انیمیشنی از میازاکی، در هشتمین مدرسه تابستانی زبانشناسی ایران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، 13 تا 15 شهریور 1397.

67-سخنرانی در همایش زبان، تفکر و هیجان، 5/9/1397، پژوهشکده زبان شناسی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و انجمن زبانشناسی ایران

68- سخنرانی با عنوان “Semantics in Sanskrit Linguistics”، در همایش پانینی دستورنویس سنسکریت: آثار و اندیشه‌ها، 10 و 11 آذر  1397 - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

69- کارگاه آموزشی معناشناسی صبر در قرآن کریم، 22/7/1398، پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

70-  ارائه سخنرانی در نشست تخصصی با عنوان نقد و آسیب‌شناسی شیوه نگارش و ترجمه در گسترة روان‌شناسی دانشگاهی. پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30/11/1398.

71-ارائه سخنرانی در نشست علمی با عنوان رویکرد میان‌رشته‌ای به خویشاوندی زبان‌ها ، 25/9/1398، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

72-سخنرانی با عنوان ابهام واژگانی در زبان فارسی، 8/7/1398، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

73-چالش‌های اصطلاح‌شناختی و نظریه استعاره‌های مفهومی، 12/12/1399، در نشست درباره نظریه استعاره مفهومی، پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

74. ابهام از منظر زبان‌شناسی شناختی، 25/12/99، در اولین مدرسه مجازی زبان‌شناسی شناختی

75- سخنرانی در وبینار تخصصی زبان‌شناسی شناختی، منظری نو به مطالعه پیوندهای زبانی و فرهنگی، 3 و 5 اسفند 1399، دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری دانشگاه کابل و ستاده توسعه علوم و فناوری‌های علوم شناختی.

*شرکت در کارگاه بدون ارائه سخنرانی

-Pervasive Relevance of the Distinction between Implicit Linguistic Competence and Explicit Meta-linguistic Knowledge to Neuro-cognitive Studies by Professor Michel Paradis ,in 4th International Conference of Cognitive Science. May 11, 2011, Tehran-Iran.

-Approaches to Prototypes and Prototype Categories , by Professor John Taylor ,in the 3rd International Conference of Cognitive Science .March 3 to 5 2009.Tehran-Iran.

- Color Vision , by Professor Semir Zeki ,in the 3rd International Conference of Cognitive Science .March 3, 2009 .Tehran-Iran.

- Studying Embodied Cognition, by Professor David Kirsh, in the 5th International Conference of Cognitive Science. May 7 2013.Tehran-Iran.

* نقد کتاب و گزارش

1-نقد کتاب زبان شناسی، زبان و هنر کلامی نوشته رقیه حسن در نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی شماره7،   تابستان 1383.

2-نقد کتاب گزارشی درباره ی یک مأموریت زبان شناختی در شمال غربی هندوستان از گئورگ مورگنشتیرنه در نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره 11، تابستان 1384.

3-نقد کتاب تاریخ زبان شناسی اثر پیتر ا .ام .سورن ، ترجمه دکتر علی محمد حق شناس ، در مجله زبان و زبان شناسی ، انجمن زبان شناسی ،سال چهارم ، شماره دوم ، پیاپی هشتم ، پاییز و زمستان 1387 .

4-مصاحبه با دکتر محمد دبیر مقدم در مجله پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .گاهنامه علمی- خبری ، سال هجدهم ، شماره های22 و 23 ،بهار 1390 .

5-نقد و بررسی کتاب فقه الحدیث مباحث نقل به معنا نوشته دکتر احمد پاکتچی؛ در خانه نقد کتاب- 1/7/1394

6-نقد و بررسی کتاب زبان‌شناسی شناختی نوشته دکتر رضا نیلی پور، شهر کتاب، 12/5/1395، با حضور دکتر ضیا موحد و دکتر رضا نیلی‌پور.

7-نقد و بررسی کتاب استعاره نوشته دکتر کوروش صفوی، 1/3/1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

8-معرفی و نقد کتاب رتوریک از نظریه تا نقد نوشته محمد احمدی، 19/6/1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

*عضویت در مجامع علمی و پژوهشی

- انجمن زبان‌شناسی ایران ، عضو هیات مدیره . معاون پژوهشی انجمن و مدیر گروه معنی شناسی .

- انجمن تبادلات فرهنگی ایران و هند، واقع در شهر بارلی هندوستان، عضو هیأت مؤسس.

-Philological Society ,SOAS .Oxford.UK.

*جوائز

- پژوهشگر نمونه پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1388

- پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391

- پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392

- کسب تاییدیه برگزاری کرسی ترویجی با عنوان: پیشنهاد نظریه معناشناسی زیستی عاطفی

* کرسی نظریه پردازی

پیشنهاد نظریه معناشناسی زیستی-عاطفی 17/08/1395 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* برخی از پایان نامه ها

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:  بسط استعاری فعل های حسی و حوزه های واژگانی مرتبط در نگرش معنی شناسی شناختی. نگارش سارا مادرشاهیان. دانشگاه الزهرا(س) 6/1388.

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: استعاره های مفهومی حوزه شادی و لذت از منظر معنی شناسی شناختی: یک تحلیل پیکره مدار. نگارش مهدیس زورورز. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 12/1392

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: استعاره های مفهومی خشم در زبان فارسی : رویکردی شناختی و پیکره ای نگارش فاطمه تباری . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 25/6/1394

-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بازنمایی رویدادهای حرکتی در ترجمه: مورد پژوهی کتاب هابیت. نگارش طاهره همتی.  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11/6/1394

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تغییرات معنایی وام واژه های غیر تخصصی فرانسوی در فارسی در پنجاه سال اخیر.  نگارش مهدیه میرزا اسمعیلی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 20/2/1394

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:  تحلیل معنایی اندام واژه های چشم، سر و دست در نگرشی شناختی و پیکره ای. نگارش فریبا قلی زاده. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1/3/1395

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:   استعاره های مفهومی بهشت در قرآن کریم. نگارش راضیه رستمی شیرین آبادی.  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 25/11/1395

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:   استعاره های مفهومی ترس در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای. نگارش بیتا قوچانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 9/1395

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی : رویکردی شناختی و پیکره ای. نگارش سمیه جاوید. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 21/4/1396

*فعالیت های اجرایی

    - مدیر گروه زبان و گویش در پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال 1388 تا

سال 1389.

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان و گویش در سازمان میراث فرهنگی

- دبیر مجله تخصصی زبان شناسی (به زبان فارسی)، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

-  دبیر علمی دومین همایش معنی شناسی ، برگزارشده از سوی انجمن زبان شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. خرداد 1390 .

- دبیر علمی و مسئول کارگاه معنی شناسی در چهارمین مدرسه انجمن زبان شناسی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر. شهریور 1390 .

- مدیر گروه معنی شناسی ِ انجمن زبان شناسی ایران.

- عضو هیئت مدیره و معاون پژوهشی انجمن زبان شناسی ایران.

- مدیر گروه زبان شناسی حوزه نظری، پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از فروردین 1390

- عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 11/5/1390

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1/7/1390 .

- عضو هیئت ارزیابی گروه زبان‌شناسی همگانی در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش 1390 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- طراح سوالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ترجمه شناسی.

- طراح سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

- عضو کمیته آزمون شفاهی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات1391

- عضو هیئت علمی همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارس.25 و 26 اردیبهشت 1392- شیراز

- نماینده پژوهشکده زبان شناسی در کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- نماینده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهت اجرایی کردن تفاهم نامه با دانشگاه الزهرا 20/10/1394

- عضو شورای گرنت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 12/7/1394

- عضو کمسیون برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11/5/1394

- عضو شورای دفتر کرسی های نقد نوآوری و نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2/10/1394

- عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلای علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 25/8/1394

- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی 11 و 12 اسفند 1394 . دانشگاه فردوسی مشهد.

- دبیر هیات ممیزه و عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اردیبهشت 1395 تا دی ماه 1399

- دبیر علمی نخستین همایش ملی معناشناسی شناختی 15 و 16 دیماه 1395 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مشارکت ستاد توسعه و فناوری های علوم شناختی و انجمن زبان شناسی ایران.

- دبیر علمی همایش بین المللی پانینی: دستورنویس سنسکریت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمستان 1397

- مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مرداد 1396

- عضو هیات‌تحریریه فصلنامه مطالعات دانشنامه‌نگاری

-  سرپرست پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسفند 1399

* حوزه ها ی مورد علاقه

   معنی شناسی؛ نشانه شناسی؛ مطالعات گویشی؛ دستور زبان فارسی .

* تسلط به زبان‌های خارجی

- انگلیسی ، فرانسه ، ترکی استانبولی