دکتر حوریه احدی

تعداد بازدید:۶۸۲۵

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

مشخصات فردی

نام: حوریه

نام خانوادگی: احدی

سال تولد: 1357

پست الکترونیک:  hourieha@yahoo.com

آدرس محل کار: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران‌شناسی (64 غربی)، کد پستی 1437774681، صندوق پستی 6419-14155

تلفن تماس:88046891

دورنگار: 88036381

عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ زبان­شناسی و

مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مشخصات تحصیلی

 • دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه پیام نور، عنوان رساله «بررسی ویژگی های صرفی واژگانی کودکان دوزبانه آذری- فارسی مبتلا به آسیب ویژه زبانی»
 • کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، همراه با کسب رتبه عالی در پایان نامه و رتبه اول در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد. عنوان پایان­ نامه : ارائه و اجرای طرح پژوهشی «هنجاریابی سرعت گفتار» در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، عنوان پایان­ نامه: «ترجمه کتاب مراقبت از صوت حرفه ای»

مقاله­ها

 • هنجاریابی سرعت گفتار در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهرتهران ، درمجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در تابستان 1385
 • بررسی الگوی لکنت روی کلمات عملکردی و معنایی" در مجله علمیپژوهشی علوم شناختی، چاپ شده در پاییز 1386
 • بررسی ارتباط سرعت گفتار و حرکات متناوب و تکراری دردانش­آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تهران در مجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در زمستان 8813
 • بررسی ارتباط سرعت گفتار وحرکات متناوب و تکراری در دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ شده در تابستان 1389
 • درک و بیان تکواژهای زمانی افعال بین دوزبانه­ها و تک­زبانه­های دارای اختلال ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ شده در اسفند1391
 • آسیب ویژۀ زبانی درکودکان، فصلنامه علمی پازند،چاپ شده در شهریور1392
 • تصریف افعال در دوزبانه­های دچار آسیب ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در بهار 1393
 • بررسی مهارت­های آگاهی واج­شناختی، حافظه و درک خواندن در کودکان ناشنوا ، مجله علمی- پژوهشی کومش، چاپ شده در تابستان 1393
 • مقایسه مهارت تعریف واژه بین کودکان دوزبانۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی، مجله علمی- پژوهشی زبان و زبان­شناسی، چاپ شده در زمستان 1393
 • توانایی دستوری و کاربردشناختی در آسیب زبانی، مجله علمی- پژوهشی جستارهای زبانی، چاپ شده در تابستان 1394
 • هنجاریابی ابعاد هیجانی و ویژگی­های واژگانی معنایی کلمات در زبان فارسی، علمی- پژوهشی، مجله علمی- پژوهشی کومش،چاپ شده در پاییز 1394
 • بررسی رویکرد دوسویه در زبانشناسی بالینی با آسیب زبانی، مجله علمی- پژوهشی زبانشناخت، چاپ در زمستان 1394
 • بررسی ارتباط حافظه فعال واج­شناختی، آگاهی واج­شناختی و مهارت زبانی در کودکان پیش­دبستانی تهران، ، مجله علمی- پژوهشی کومش،چاپ شده دربهار1395
 • مقایسۀ مهارت تعریف واژه بین کودکان تک­زبانه و دوزبانۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ در زمستان 1394
 • بررسی درک ساخت­­ های مجهول و معلوم در کودکان فارسی­زبان دارای اُتیسم، چاپ شده در بهار 1395
 • مقایسۀ بیان دستوری کودکان دارای ا ُتیسم باکودکان طبیعی، آنلاین از تیر ماه 1395
 • رویکردهای اصلی در آموزش خواندن و نقش آنها در«آموزش نوین زبان فارسی»، چاپ شده در بهاروتابستان 1395
 • بررسی فرضیه ­های مطرح در زمینۀ علت آسیب ویژه زبانی(پذیرفته شده)
 • تأثیر سن، جنسیت و تکلیف بر سرعت گفتار در زبان فارسی )بهار1396 )
 • بررسی ارتباط  بیان دستوری و نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم با عملکرد بالا (فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، پاییز 96)
 • فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون: مطالعۀ موردی گفتار دانش آموزان فارسی زبان مقطع ابتدایی (مجله زبان و زبان‌شناسی، 1399)
 • ارتباط میانگین طول گفته و غنای واژگانی با آگاهی‌های فرازبانی نحوی و واژگانی در کودکان دوزبانه طبیعی و کم‌شنوا  (ترکی-فارسی) (1399مجله کودکان استثنایی، 1399)
 • مقایسۀ شاخص‌های رشد زبانی و آگاهی واژگانی کودکان دو‌زبانه (آذری- فارسی) کم‌شنوا با همتایان طبیعی
 • بررسی ارتباط مهارت خواندن با توانایی نحوی و واژگانی در کودکان نارساخوان و طبیعی فارسی­زبان، (مجله زبان‌پژوهی، 1399)

 • Research priority of clinical linguistics in Iran, middle east journal of rehabilitation and health) printed article, 2016)
 • Exploring pattern of syntactic profile in children with autism:Relation between reception and expression of syntax , Modern Rehabilitation Journal (printed article, 2016)
 • Persian Phonological Awareness Tests: A Comparative Analysis, Iranian Rehabilitation Journal (printed article, 2019)
 • A Study of Word Reading in Persian-speaking children with dyslexia and Normal ones,  Modern Rehabilitation Journal (2020)
 • Investigating Syntax Comprehension in Persian-speaking Children With Autism, Iranian Rehabilitation Journal (printed article, 2020)

طرح­های پژوهشی

 • درآمدی بر زبانشناسی بالینی (سال 1392)
 • بررسی ویژگی­های نحوی کودکان دارای اُتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن(سال 1393)
 • تبیین تفاوت­های زبانی کودکان فارسی­زبان دارای آسیب ویژه زبانی و کم توان ذهنی در شهر (سال 1394)
 • بررسی همبستگی بینابعاد هیجانی کلمات و مولفه های واژگانی-معنایی در زبان فارسی (همکار طرح)
 • تحلیل مطالعات روانشناسی زبان  در زبان فارسی (1395)
 • بررسی ارتباط عوامل زبانی و فرازبانی با توانایی خواندن کودکان نارساخوان فارسی‌زبان (1396)
 • انطباقسازی، رواسازی و اعتباریابی بستۀ آزمون رشدی اختلال ویژۀ زبانی برای سنجش شدت اختلالهای زبانی در کودکان 3 تا 7  سال ایرانی (همکار طرح )

کتاب

 • ترجمۀ کتاب «نارساخوانی: راهنمایی برای همۀ علاقه­مندان»
 • ترجمۀ کتاب «روانشناسی زبان»
 • تألیف کتاب «آسیب ویژۀ زبانی: از نظریه تا درمان»

پیشینه تدریس

 • تدریس روانشناسی زبان مقطع کارشناسی ارشد از بهار 93 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس اختلالات تکلم،آموزش وپرورش کودکان استثنایی، اختلال یادگیری، زبان تخصصی و روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز از سال1385
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی تهران ازسال 1385 وسرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی و کارورزی
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تاسال 1387 وسرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی،کارورزی و دستیاری
 • تدریس واحدهای زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی، روانشناسی خواندن و نوشتن و تشخیص اختلال خواندن و نوشتن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

سخنرانی

 • «زبانشناسی بالینی و آسیب ویژه زبانی» (24/4/92)
 • «زبانشناسی در آسیب­شناسی گفتار و زبان» (13/11/92)
 • «کاربرد نظریه نحوی چامسکی در اختلالات زبان» (6/12/92)
 • «خواندن و مؤلفه­ های شناختی و زبانی دخیل در آن» (12/3/94)
 • «بررسی ویژگی­های زبانی کودکان مبتلا به اُتیسم» (28/6/94)
 • «اهمیت و وظایف روابط عمومی» (27/2/95)
 • «شناخت و ارزیابی آگاهی واج شناختی در نارساخوانی » (08/12/ 96)
 • « نارساخوانی در کودکان » (11/2/ 98)
 • «زبان در جهان واقع» (6/3/98)
 • «مهارت‌های زبانی و فرزبانی در کودکان دوزبانۀ کم شنوا» (14/6/98)

برگزاری کارگاه

 • روان­شناسی و عصب­شناسی زبان (درک و بیان) 30/7/93
 • اختلالات اکتسابی گفتار و زبان 16/12/93
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت­های ذهنی 08/12/93
 • آشنایی با نظریه­ ها و آزمون­ های رشد زبانی 4/3/95 و 11/3/95
 • آسیب ویژۀ زبانی: علامت‌شناسی و شیوه‌های ارزیابی 6/2/96
 • خبرنویسی و گزارش‌نویسی 5/2/97

داوری، مشاوره و راهنمایی

 • مشاور زبانشناس طرح­های تحقیقاتی
 • راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه­ های کارشناسی ارشد و رساله­ های دکتری زبان­شناسی در پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه پیام نور
 • داوری  پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه پیام نور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داوری مقاله برای مجله­ های زبان و زبان­شناسی، زبانشناخت، توانبخشی، توانبخشی نوین، زبان پژوهی، کومش، جستارهای زبانی، پازند وmiddle east journal of rehabilitation and health

دوره­های تخصصی

 • اسلوب ویراستاری
 • روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری (spss)
 • دورۀ آموزش فن ترجمه
 • روش تحقیق کیفی
 • نحوۀ جستجو و استفاده از منابع رایگان وب
 • مداخله‌های اولیه درمانی در اوتیسم و اختلالات اکتسابی زبان
 • آشنایی با قوانین ارتقاء اعضای هیأت علمی
 • ارزیابی ادراکی و عینی صوت
 • آموزش عملی لاتک
 • آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون
 • تهیه  و تنظیم خبر

شرکت  در کنگره­ ها و سمینارها

 • شرکت در کنگره گفتاردرمانی سال 1379
 • ارائه مقاله در کنگره دی ماه 1385 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در سمینار یک روزه «روش های آموزشی در کودکان کم شنوا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اسفند ماه سال 1385
 • شرکت در کنگره «تکامل طبیعی کودک، پیشگیری و مراقبت - نگاهی نو»،اسفند 1385دردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • شرکت در کارگاه سه روزه آموزش مربیان واحد کارورزی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت در سمپوزیوم «مداخلات زود هنگام در درمان اختلالات بلع و تغذیه کودکان» در سال 1388
 • شرکت در هشتمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهمن 1385
 • ارائه مقاله در هشتمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در نهمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه ایران در بهمن 1387
 • شرکت و ارائه مقاله در دورازدهمین همایش گفتار درمانی، اسفند 1392،
 • شرکت در همایش معناشناسی شناختی، دی 1395
 • شرکت در نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، آذر 1396
 • شرکت در هفدهمین کنگرۀبین‌المللی گفتاردرمانی در اردیبهشت 1398

سوابق اجرایی

 • فعالیت در تأسیس انجمن علمیدانشجویی آسیب‌شناسی گفتار و زبان در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو ستاد و کمیته اجرایی هفته پژوهش از سال 1394
 • مسئول روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394
 • معاون فرهنگی بسیج اساتید در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394
 • عضو شورای فناوری و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نماینده تفاهم نامه پژوهشگاه با دانشگاه بین­ المللی امام خمینی قزوین
 • مسئول روابط عمومی جشنواره­های امام علی پژوهی و ...

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • فعالیت در نشریه علمیدانشجویی نوا در گروه گفتاردرمانی در سال 1380
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1385 و سرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی و کارورزی
 • همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تا سال 1387 و سرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی، کارورزی و دستیاری
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز از سال 1385 تا 1390
 • فعالیت در بخش گفتاردرمانی مرکز مشاوره آگاهان از سال 1385
 • فعالیت در گروه آسیب شناسی زبان بیمارستان رفیده در سال 1385

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن گفتاردرمانی
 • انجمن زبانشناسی

جوایز علمی

 • پژوهشگر برتر 1394
 • پژوهشگر برتر 1395
 • پژوهشگر برتر 1396