مطالب مرتبط با کلید واژه

عبدالرحمن حسنی فر


دکتر عبدالرحمن حسنی فر

  رزومه در سیماپ      مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها              مشخصات فردی    نام و نام خانوادگی:عبدالرحمن حسنی فر عضو هیات علمی گروه پژوهشی تاریخ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحصیلات و مدارج دانشگاهی 1-رتبه119 از میان 450 هزار نفر ...