دکتر صفورا برومند

تعداد بازدید:۱۰۲۵۱

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

 
مشخصات فردی
 
نام صفورا
نام خانوادگی برومند
سمت عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ
مرتبه علمی استادیار
تخصص تاریخ ایران، تاریخ مسیحیت در ایران، سکه شناسی، تاریخ هنر
آشنایی با زبان های خارجی تسلط به زبان انگلیسی و ترجمه متون عربی
پست الکترونیک s.borumand@ihcs.ac.ir

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی رشته تاریخ، دانشگاه تهران،۱۳۷۰.
 • کارشناسی ارشد رشته تاریخ (گرایش ایران اسلامی)، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۷۵.
 • دکتری رشته تاریخ (گرایش ایران اسلامی) دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۸۶، عنوان پایان نامه: تاثیر دگرگونی های سیاسی بر وضعیت سیاسی اجتماعی مسیحیان ایران: از سقوط ساسانیان تا زوال آل بویه، اسفند ۱۳۸۶، استاد راهنما: دکتر علی محمد ولوی، استادان مشاور: دکتر فتح ا... مجتبایی، دکتر علی اصغر مصدق.

موفقیت‌های علمی

 • دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی ارشد سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ در دانشگاه الزهرا (س)
 • دانشجو و پژوهشگر نمونه در مقطع دکترا سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ دانشگاه الزهرا (س)
 • رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (در گرایش تاریخ ایران اسلامی) دانشگاه الزهرا (س)
 • پژوهشگر برتر در دومین جشنواره محصولات برتر دومین جشنواره محصولات فرهنگی ـ پژوهشی اسلام و مسیحیت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مقالات علمی پژوهشی در حوزه تاریخ مسیحیت

 • دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب، پژوهشنامه (علمی پژوهشی) علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹
 • بنو ناجیه و طبرستان: روایتی از یک تناقض تاریخی، مجله (علمیپژوهشی) علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره ۷۱، بهار ۱۳۸۷

مقالات علمی پژوهشی در حوزه سکه‌شناسی

 • آسیب‌شناسی پژوهش‌های سکه‌شناختی در ایران: مطالعه موردی سکه‌های ایران باستان، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا (س)، ش ۱۰، دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۱.
 • آسیب‌شناسی آموزش تاریخ اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۳.
 • کماندار اومفالوس و اورنگ: بازشناسی دلالت ضمنی سه نماد بر سکه‌های اشکانی، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، سال پنجم، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۹۳.
 • کورنوکوپیا در سپهر نشانه‌ای عصر اشکانی، سال ششم، شماره ۲۴، تابستان، ۱۳۹۴.
 • ضرابخانه فرح‌آباد: شناسایی شواهد تاریخی و سکه‌شناختی، پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران، سال سوم، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

مقالات علمی پژوهشی مشترک در حوزه مطالعات هند

 • جمشید نوروزی، صفورا برومند، اعزام ایلچیان شاه‌اسماعیل اول صفوی به هند: دلایل و اهداف، مطالعات تاریخ اسلام، شماره ۲۸، بهار ۱۳۹۵.
 • جمشید نوروزی، صفورا برومند، نقش دیپلماسی شاهرخ تیموری در شبه قاره هند، تاریخ اسلام و ایران، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۹۵.
 • جمشید نوروزی، محمد عباسی، صفورا برومند، صنعت چاپ در شبه قاره هند: رسانه تقابل و تعامل فرهنگی متقابل بریتانیا و جامعه هند، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۳۰،‌ زمستان ۱۳۹۵.

مقالات علمی ترویجی

 • سجاده‌ی ابریشمین اصفهان، میرزا مخدوم شیرازی و مقام قاضی‌القضاتی مکه، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۷)، بهار و تابستان ۱۳۹۴.
 • اتهام به الحاد و مصادیق آن در دوران سلجوقیان، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۷)، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

مدخل‌های دانشنامه جهان اسلام

 • دنگیزبیگ روملو، دانشنامه جهان اسلام، شماره ۱۸، ۱۳۹۲.
 • روپیه، دانشنامه جهان اسلام، شماره ۲۰، ۱۳۹۴.
 • ریال،‌ دانشنامه جهان اسلام، شماره ۲۱، ۱۳۹۵.
 • زلوت، دانشنامه جهان اسلام، شماره ۲۱،‌ ۱۳۹۵.
 • سکه، دانشنامه جهان اسلام، در دست چاپ.
 • جیمز بیلی فریزر، دانشنامه جهان اسلام، در دست چاپ.

مقالات علمی - تخصصی در حوزه سکه‌شناسی

 • پیشینه سکه‌های سامانیان، مجمع علمی تاریخ، تمدن و فرهنگ سامانیان، مشهد، ۱۳۷۸.
 • A Glance at the Early Islamic Numismatic, The Muslim News, Issue ۱۲۴, Friday ۲۷ August ۱۹۹۹, ۱۵ Jumada al-Ula.

مقالات علمی تخصصی در حوزه مناسبات خارجی

 • سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر، فصلنامه تاریخ روابط خارجی (نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران )، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۸.
 • نگاهی به فعالیت مبلغان ارتدکس روسی در ایران، فصلنامه تاریخ روابط خارجی (نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران )، سال دوم، شماره ۵ و ۶، زمستان و بهار ۱۳۸۰.
 • نقد کتاب یادداشت های دیوید ستون در خلیج فارس، فصلنامه تاریخ روابط خارجی (نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران )، سال دوم شماره ۵ و۶، زمستان و بهار ۱۳۸۰.
 • کنسولگری بوشهر و تجارت اسلحه در خلیج فارس (۱۹۱۴-۱۸۹۰ م ) فصلنامه تاریخ روابط خارجی (نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران )، شماره ۱۰.
 • انگلیس به روایت مسافران ایرانی: سه دهه نخست سده ۱۹م./ نیمه نخست سده۱۳ ق.، فصلنامه تاریخ روابط خارجی (نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران )، بهار ۱۳۸۴.
 • معرفی ده کتاب درباره مصر دوران اسلامی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۷-۶ فروردین اردیبهشت ۱۳۸۴.
 • میراث جهانی در روزگار ما، فرهنگ امروز، شماره ۵، اردیبهشت ۱۳۹۴.
 • نقش اسناد در حفظ و تثبیت هویت ملی، شیرازه فرهنگ، شماره ۵ و ۶، اردیبشهت و خرداد ۱۳۹۵.
 • بازتاب هنر و فرهنگ هند در نقاشی عصر صفوی، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌‌المللی زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبر شاه گورکانی و سلاطین صفویه، ۹۵-۱۳۹۴.

مقالات علمی تخصصی در حوزه رسانه

 • ترجمه مقالات «مطالعات اینترنت در قرن بیست و یکم» اثر لورا جی. گوراک و «هنر در دنیای ارتباطی رایانه: زیبایی شناسی دیجیتال» اثر مارک اندرژویک از کتاب Web Studies، دانشکده صدا وسیما، اسفند ۱۳۸۵.
 • فناوری دیجیتالی در رادیو بی بی سی، رادیو (ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران)، شماره ۳۶، ۱۳۸۶.
 • نقدی بر تاریخ شفاهی در برنامه‌های بی بی سی: فصلی از کتاب تاریخ‌نگاری به شیوه رادیو بی بی سی، رادیو (ماهنامه علمی- تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران)، شماره ۶۳، مهر ۱۳۹۱.

کتاب‌ها

 • پژوهشی بر فعالیت انجمن تبلیغی کلیسا (C.M.S) در دوره قاجاریه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۱.
 • سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر ۱۳۳۲-۱۱۷۷ هـ. ق / ۱۹۱۴-۱۷۶۳ م.، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۱.
 • تاریخ نگاری به شیوه رادیو BBC، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های رادیو، ۱۳۸۶.
 • «رسانه و مفهوم زمان و مکان تاریخی» در تاریخ و رسانه (مجموعه مطالعات رسانه، جلد چهارم)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.
 • A Review on an Ancient Cultural Convergence: A Case Study on Arsacid Creativity and Inventiveness in Interrelationship with Their Greek Origin Ethnic Group (۲۰۱۶), in Creativity, Innovation, and Entrepreneurship Across Cultures: Theory and Practice, USA: Springer.
 • Historical Perspectives on Iranian Cultural Identity (۲۰۱۷), in Iran Revisited, Exploring the Historical Roots of Culture, Economics, and Society, USA: Springer.

سخنرانی‌ها

 • نقش سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر در تضعیف حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج فارس، میزگرد بررسی مناسبات تاریخی ایران و بریتانیا، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همکاری انجمن آسیایی بریتانیا و ایرلند و موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا، نشست اول تهران، خرداد ۱۳۸۰.
 • پیشینه حضور نمایندگان مذهبی پرتغال و اسپانیا در ایران از ابتدا تا عصر صفوی، همایش ایران و پرتغال از قرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهران، بهمن ۱۳۸۰.
 • مبلغان مذهبی- میسیونرها و ایران شناسی، نخستین همایش ملی ایران شناسی، تهران، خرداد ۱۳۸۱.
 • سخنرانی در سمپوزیوم ایران بریتانیا، لندن، ژوئن ۲۰۰۲ ( تیر ۱۳۸۱)، انجمن آسیایی بریتانیا و ایرلند، با موضوعCMS Mission in Iran: Towards an Indigenous Church?
 • سکه‌های چکشی دوره قاجار، موزه تماشاگه پول، تهران، ۱۳۸۳.
 • تقابل فرهنگی ایران و غرب باستان به مناسبت روز جهانی موزه در موزه تماشاگه پول، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۴.
 • نقاشی و دنیای ارتباط رایانه: خلاقیت یا نوگرایی، اولین کارگاه آموزشی آشنایی با فلسفه رسانه، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، آذر ۱۳۸۶.
 • آداب و رسوم جشن های ایرانی، دانشگاه الزهرا (س)، اسفند ۱۳۸۴، ۱۳۸۶.
 • زن در ایران باستان، دانشگاه الزهرا (س)، آذر ۱۳۸۸.
 • کاربرد اسناد در بازشناسی فعالیت مبلغان مسیحی (میسیونرها) در ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آذر ۱۳۸۹.
 • درآمدی بر دانش سکه شناسی و کاربرد آن در مطالعات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۱۳۸۹.
 • معرفی دانش سکه شناسی و آسیب شناسی این مطالعات در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۰.
 • آشنایی با دانش سکه شناسی و کاربرد آن در مطالعات تاریخی، دانشگاه آزاد واحد شهر ری، خرداد ۱۳۹۰.
 • مطالعه موردی بازارهای عصر صفوی به عنوان نمونه کارآمد تئوری محل استقرار بنگاه‌های اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخی، شهریور، ۱۳۹۰.
 • نقش زنان «انجمن تبلیغی کلیسا» در آشنایی زنان دوره قاجار با فرهنگ غرب، همایش بین المللی زن در جهان اسلام (زن در تاریخ اسلام ۳) سده های ۱۹ و ۲۰ میلادی، دی ۱۳۹۰.
 • مروری بر شاخص‌های ایرانشناسی، بنیاد نخبگان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۱۳۹۰.
 • نستوریان در چین، سمینار بین المللی روابط تاریخی ایران و چین، موزه ملی ایران، ‌دی ۱۳۹۰.
 • رکود تجاری بوشهر و سواحل شمالی خلیج فارس به روایت اسناد شرکت هند شرقی بریتانیا (۱۸۰۰-۱۷۹۰ م./ ۱۲۱۵-۱۲۰۵ هـ.ق)، همایش ملی نقش اسناد در تاریخنگاری استان بوشهر، دی ۱۳۹۰.
 • سکه‌شناسی و مطالعات تاریخی، سلسله‌ نشست‌های تخصصی موزه ملی ایران، دی ۱۳۹۰.
 • Persian Gulf Commercial Interactions in the Second Half of the ۱۸th Century: Characteristics and Results based on Four Reports from the East India Company, University of Basrah, May, ۲۰۱۲.

 • وضعیت‌سنجی تاریخ اجتماعی در مطالعات تاریخ ایران، نشست مباحث نظری و روش‌شناسی در مطالعات تاریخی، نخستین کنگره تاریخ‌دانان ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، شهریور ۱۳۹۱.
 • ویژگی سکه‌های اشکانی و بازشناسی تاریخ اشکانیان، سلسله نشست‌های پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۱.
 • نشانه‌شناسی سکه‌های ساسانی، سلسله نشست‌های پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۱۳۹۱.
 • تعاملات تجاری بین بوشهر، بصره و مسقط در نیمه قرن هجدهم میلادی: شاخص‌ها و نتایج، همایش بین‌المللی بصره- بوشهر- مسقط: مناسبات تاریخی- اجتماعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه بصره عراق و دانشگاه سلطان قابوس عمان، اسفند ۱۳۹۱.
 • روایت متناقضی بنوناجیه و طبرستان، نشست تبیین فرهنگ سیاسی امام علی (ع) بر اساس تحلیل روایات منابع تاریخی، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۲.
 • سکه‌های حکام پارس: اهمیت و کابرد آنها در مطالعات تاریخی، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۲.
 • نقش اسناد قرن هجدهم بریتانیا در مطالعات خلیج‌فارس، سلسله‌ نشست‌های خلیج فارس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۳.
 • جامعه نستوری: نخستین مهاجرنشین ایرانی در ین (قرن هفتم میلادی)، همایش ایران و چین: مناسبات فرهنگی و تمدنی، انجمن ایرانی تاریخ،‌ دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۳.
 • جغرافیای تاریخی اردشیر خوره: شاخص‌ها و پیامدها، نخستین همایش ملی جغرافیای تاریخی، پژوهشکده تاریخ اسلام و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۳.
 • نقد و بررسی کتاب پنج سال در ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اردیبهشت ۱۳۹۴.
 • Seleucid Mints in Mesopotamia, in Hellenistic Naval Presence in South Mesopotamia, University of Basrah, June, ۲۰۱۵.
 • میراث جهانی و چیستی آن، نشست داعش و تهدید میراث جهانی، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴.
 • پیوند تاریخ شفاهی و تاریخ فرهنگی، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴.
 • اهمیت اسناد در مطالعات ایران و روسیه، انجمن ایرانی تاریخ، بهمن ۱۳۹۵.
 • ایران در اندیشه مورخان چین باستان(قرن سوم تا هفتم میلادی)، انجمن ایرانی تاریخ، اردیبهشت ۱۳۹۶.
 • نقد و بررسی کتاب ریشه‌های تاریخی جدایی قفقاز از ایران، پژوهشکده تاریخ اسلام، اردیبهشت ۱۳۹۶.
 • نقد و بررسی کتاب تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۶.
 • Missionaries and Armenians: A Narration of Mutual Encounter, in Missionaries in the Safavid World, Madrid, Spain, ۲۰۱۶.
 • Cornucopia in Ancient Irano-Indian Semiosphere, in Conference on Relations between India and Iran from the Ancient Time to Recent Times, Kolkata, India, ۲۰۱۷. 
 • Cornocopia in Ancient Irano-Anatolian Semiosphers, in Conference on From Prehistoric Times to Late Antiquity Anatolia – Iran Cultural, Social, Commercial and Military Interaction, Istanbul, April, ۲۰۱۸.

 

مشارکت در برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی

 • مدیر علمی کرسی ترویجی با عنوان: تاثیر عوامل داخلی و خارجی درقحطی بزرگ ایران طی جنگ جهانی اول (بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاکید بر انگلستان و روسیه)، ارائه دهنده: دکتر الهام ملک‌زاده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۲/۴/۱۳۹۶.
 • مدیر علمی کرسی ترویجی با عنوان: نگاهی دوباره به نامه تنسر، ارائه دهنده: دکتر شهرام جلیلیان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت، ۲۸/۹/۱۳۹۶.
 • مدیر علمی کرسی ترویجی با عنوان: انتقال فرهنگی و مساله ترجمه در ایران پیش از مشروطیت، انجمن ایرانی تاریخ، ۲/۱۲/۱۳۹۶.

راهنمایی پایان‌نامه‌ها

 • سیر اتهام به الحاد از صدر اسلام تا دوره خوارزمشاهیان، رقیه واحد درآبادی.
 • روابط سیاسی ایران و بلژیک در دوره قاجار (بر اساس اسناد وزارت امور خارجه)، عباس رضاپور.
 • بررسی عملکرد دولت در ممنعت از تجارت غیرقانونی (قاچاق) گندم در مرز ایران و عراق از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۴ شمسی، زهرا شریف کاظمی.
 • بررسی و تحلیل مواضع و رویکردهای روزنامه طوس (۱۳۲۸-۱۳۲۷ ق.)، ندا کلهر.

مشاوره پایان‌نامه‌ها

 • امنیت در دوره سامانی و تأثیر آن در پیشرفت‌های فرهنگی، نرگس منتی.
 • شناسایی و مقوله‌بندی داده‌های تاریخ اجتماعی در سفرنامه‌های خارجیان در دوره ناصرالدین شاه (۱۲۶۴-۱۳۱۳ هـ.ق / ۱۸۴۷-۱۸۹۵ م.)، مجتبی بخشایی.
 • تحول زمین‌داری و تأثیر آن بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی در دوره ایلخانی (مطالعه موردی زمین‌های سلطنتی)، مژگان امیری.
 • بررسی تحول تفکر مشروعیت حکومت صفویه در تاریخنگاری آن دوره (مورد: دو کتاب قصص الخاقانی و دستور شهریاران)، زهرا قراری.
 • حضور زنان در تئاتر ایران، از آغاز تا شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی و تأثیرات و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن، زهره ایمانی‌راد.
 • بررسی تطبیقی فتوح عرب‌های مسلمان در ایران دو قرن اول هجری با تکیه بر شهرهای نهاوند و بخارا، سمیه بیگی.
 • تحلیل عملکرد و ساختار موسسات علمی و فرهنگی ایران در دوره پهلوی دوم (مطالعه موردی: مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها و مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی)، محمد شهیدی.

فعالیت‌های اجرایی

 • همکاری با گروه تاریخ (ایران و فرهنگ رادیو ایران)، صدای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۰ عنوان محقق، مترجم، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده.
 • مسئول امور فرهنگی در تماشاگه پول نخستین موزه دائمی سکه و اسکناس در ایران پژوهش درخصوص مطالعات سکه شناسی و برپایی شش نمایشگاه تخصصی درخصوص داد و ستد، سکه و دیگر موضوعات مرتبط با تاریخ اقتصادی ایران و جهان از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸.
 • مسئول طرح و راه اندازی کاخ موزه تماشاگه خزر از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹.
 • تدوین شرح درس و تدریس واحد آموزشی با موضوع «آشنایی با تاریخ» برای گزارشگران رادیویی در واحد آموزش صدا، سال ۱۳۸۶، ۱۳۸۷.
 • دبیر اجرایی «انجمن ایرانی تاریخ» از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲.
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۸۹.
 • عضور شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۴.
 • عضو شورای پژوهشی گروه رسانه و فرهنگ از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲.
 • عضو گروه علمی تاریخ،‌ جغرافیا و باستان‌شناسی جشنواره فارابی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان ۱۳۹۰
 • عضو هیأت علمی همایش بین‌المللی زن در جهان اسلام (زن در تاریخ اسلام ۳) سده‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، آذر و دی، ۱۳۹۰.
 • عضو کمیته اجرایی نخستین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۱-۱۳۹۰.
 • دبیر کمیته اجرایی نخستین همایش فرهنگ و تمدن سلجوقی، انجمن ایرانی تاریخ، پاییز ۱۳۹۱.
 • مجری طرح ممیزی تاریخ اجتماعی در ایران، دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۱.
 • دبیر اجرایی بزرگداشت دکتر عبدالحسین نوائی، انجمن ایرانی تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهر ۱۳۹۰.
 • دبیر اجرایی بزرگداشت دکتر اسماعیل دولتشاهی، انجمن ایرانی تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد واحد شهر ری، اسفند ۱۳۹۰.
 • عضو هیأت علمی دومین همایش بین‌المللی خلیج فارس: چالش‌ها و فرصت‌ها، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، اسفند ۱۳۹۲.
 • دبیر اجرایی بزرگداشت سید جمال ترابی طباطبایی، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، فرهنگستان هنر، آذر ۱۳۹۲.
 • قائم‌مقام سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی،‌ انجمن ایرانی تاریخ، از آبان ۱۳۹۴.
 • مدیر گروه تاریخ فرهنگی پژوهشکده علوم تاریخی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵.
 • دبیر اجرایی همایش نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی، شهریور ۱۳۹۷.

فعالیت آموزشی

 • تدریس در گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) واحد درسی «منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام»، «تاریخ ایران از ورود آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی»، «تاریخ ایران در دوه سلوکی و اشکانی»، «تاریخ ایران در دوره ساسانی»، «تاریخ و تمدن ملل قدیم شرق»،«گاهشماری و تقویم»، «تاریخ هنر اسلامی» از سال ۱۳۸۱.
 • تدریس در دوره نیمه حضوری گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) از سال ۱۳۸۲، واحدهای درسی «منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام»، «گاهشماری و تقویم»، «مبانی جامعه شناسی»، «تاریخ و تمدن ملل قدیم شرق».
 • تدریس در دوره «آَشنایی با اینترنت و مطالعات تاریخی»، گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) سال ۱۳۸۱.
 • تدریس در گروه رادیو دانشکده صدا و سیما، از سال ۱۳۸۶، واحدهای درسی «اصول مقاله نویسی» و «روش تحقیق».
 • تدریس واحد درسی «زبان خارجی با تکیه بر متون تاریخی۱» و «زبان خارجی با تکیه بر متون تاریخی۲»، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقطع کارشناسی ارشد،
 • تدریس واحد درسی «مبانی تاریخ ایران پیش از اسلام»، پیش‌نیاز دوره دکترا، «بررسی مسائل ایران» و «تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا قاجار» دوره دکترا از سال ۱۳۹۵.
 • تدریس در دوره آموزشی پژوهشی آشنایی با میراث معنوی تمدن ایران اسلامی ویژه نخبگان، بنیاد نخبگان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۱۳۹۰.
 • تدریس در دوره آموزشی پژوهشی آشنایی با میراث معنوی تمدن ایران اسلامی ویژه نخبگان، بنیاد نخبگان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۱۳۹۱.
 • تدریس در دوره آموزشی پژوهشی آشنایی با میراث معنوی تمدن ایران اسلامی ویژه نخبگان، بنیاد نخبگان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۲.
 • تدریس در بنیاد ایرانشناسی از مهر ۱۳۹۵.

طرح پژوهشی

 • مشارکت در گردآوری مطالب و مجری تدوین نهایی طرح پژوهشی با عنوان «اقتصاد شهری عصر صفوی؛ نمونه کاربردی آراء اندیشمندان اقتصاد کلاسیک» به سفارش گروه اقتصاد دانشگاه مفید، ۱۳۸۳.
 • طرح ممیزی «تاریخ اجتماعی در ایران»، دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۰.
 • طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های اشکانی»، پژوهشکده تاریخ،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰.
 • طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های ساسانی»، پژوهشکده تاریخ،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.
 • طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های حکام پارس (دوره اشکانی)»، پژوهشکده تاریخ،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲.
 • طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های سلوکی»، پژوهشکده تاریخ،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳.
 • طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های قرون نخستین اسلامی» پژوهشکده تاریخ،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴.
 • طرح پژوهشی «شناسایی محل پایتخت‌ها، ضرابخانه‌ها، نبردها و راه‌های مهّم تاریخ ایران»، موزه ملی ملک، ۱۳۹۶.
 • طرح پژوهشی «شناسایی سکه‌های دوره ساسانی»، موزه ملی ملک، ۱۳۹۶.

ویراستاری علمی

 • سکه‌های آغازین ؛ بررسی سکه‌های آسیای صغیر موجود در موزه سکه بانک سپه،‌ انتشارات بانک سپه، ۱۳۹۶.
 • کتاب سکه‌های ایران زمین، از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی، مجموعه سکه‌های موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک آستان قدس رضوی، انتشارت پازینه، ۱۳۹۶.

نقد و بررسی کتاب

 • نقد و بررسی کتاب ریشه‌های تاریخی جدایی قفقاز از ایران، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۲۵/۲/۱۳۹۶.
 • نقد و بررسی کتاب تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۹/۹/۱۳۹۶.
 • نقد و بررسی کتاب «تاریخ اشکانیان به روایت سکه‌«، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۵/۱۲/۱۳۹۶.

فعالیت‌های هنری

 • برپایی ۵ نمایشگاه نقاشی تا سال ۱۳۸۹.
 • نمایشگاه نقاشی «پوشاک تاریخی زنان ایران و چین»، موزه ملی ایران، ۱۰ دی ۱۳۹۰.
 • نمایشگاه عکس «تاریخ کودکی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی، ۲۱ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵.
 • نمایشگاه عکس «فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی، تیر ۱۳۹۶.

«کاشی‌ها و سفالینه‌های تاریخی ایرانی» در نمایشگاه گروهی «نگاهی نو»، ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۹۶.

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱