تاریخ فکری و فرهنگی

تعداد بازدید:۳۴۵۲
  •  مدیر گروه: آقای دکتر محمدامیراحمدزاده

            اعضای هیدت علمی گروه: دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر محمدامیر احمدزاده، دکتر مهسا ویسی

 

 

گروه تاریخ فکری فرهنگی

شاخه­ای نو از پژوهش­های تاریخی و مطالعه ای بین‌رشته‌ای است که با محور قرار دادن دانش تاریخ و کمک گرفتن ازدانش های دیگر ازجمله مطالعات فرهنگی، تاریخ اندیشه ،جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی به بررسی جنبه‌های مختلف تعامل فرهنگ و تاریخ می‌پردازد. در خصوص توصیف و تفسیر تاریخ فکری فرهنگی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است؛ تاریخ فرهنگی به عنوان منظری جدید در تاریخ نگاری نوین، فرصت مغتنمی است که با هدف بازکاوی تاریخ مردم، شناسایی و بررسی مسائل مترتب بر آحاد جوامع، می کوشد شرایط فرهنگی و حوادثی که با تغییرات فرهنگی هر ملت در ارتباط است به عنوان ابزار فهم بهتر تاریخ به مدد گیرد.در دهه ۱۹۷۰.م  رویکرد متداول در رشته تاریخ فرهنگی ترکیبی از مطالعات انسان‌شناختی و تاریخی در حوزه سنن فرهنگ عمومی و ارائه تفاسیر فرهنگی از تجارب تاریخی بود. مباحث گسترده و متنوعی شامل متعارف ترین و ساده ترین جنبه های زندگی روزمره از تاریخ صدا، لباس، غذا و حمل و نقل گرفته تا تاریخ زنان، کودکان، اقلیت‌ها، هنر عامه، فنون و دانش‌های بومی، و همه رفتارهای خرد دیگر روزمره و همه خرده فرهنگ ها و سبک های زندگی موجود و اشکال بروز مادی و غیر مادی آنها و غیره باروی کرد فرهنگ قلمرو موضوعی این گروه مطالعاتی است. . گروه تاریخ فکری فرهنگی، با هدف دستیابی به فضای پژوهش های متنوعی که این رویکرد در برابر محققان می گشاید، فعالیت های پژوهش های خود را با بهره گیری از رویکردهای بینا رشته ای از رخدادهای تاریخی آغاز نموده است.

 

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱