برنامه تحصیلی مقطع دکتری

تعداد بازدید:۲۱۵۸

برنامه نیمسال اول ۹۸-۹۷  دکتری 

 

مقطع

رشته و گرایش

 

ورودی

نام درس

مدرس

تعداد واحد

روز

ساعت

دکتری

تاریخ ایران بعد از اسلام

۹۷۱

جغرافیای تاریخی

دکتر محمد تقی رهنمایی

۲

یکشنبه

۸-۱۰

دکتری

تاریخ ایران بعد از اسلام

۹۷۱

تاریخ نگاری

دکتر پروین ترکمنی اذر

۲

یکشنبه

۱۰-۱۲

دکتری

تاریخ ایران بعد از اسلام

۹۷۱

جامعه شناسی تاریخی

دکتر ابراهیم توفیق

۲

یکشنبه

۱۳-۱۵

دکتری

تاریخ ایران بعد از اسلام

۹۷۱

جامعه شناسی تاریخی

دکتر ابراهیم توفیق

۲

یکشنبه

۱۵ -۱۷

دکتری

تاریخ ایران بعد از اسلام

۹۷۱

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شهرام یوسفی فر

۲

دوشنبه

۱۵ -۱۷

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۳۹۷