تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۶۲۵

شورای تحصیلات تکمیلی

رییس شورا: دکتر نیره دلیر

دبیر شورا : دکتر مهسا ویسی

اعضاء شورا:  دکتر علی سالاری شادی، دکتر نیره دلیر، دکتر مهسا ویسی، دکتر صفورابرومند، دکتر پروین ترکمنی آذر، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر سیدمحمدرحیم ربانی زاده

 

اهداف عبارتند از :

 

۱- ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان بر اساس ضوابط و مقرارت حاکم بر آموزش عالی کشور و منطبق با برنامه توسعه پژوهشگاه

۲- کمک به شکوفایی استعدادهای دانشجویان

 

وظایف و اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده‌ها عبارتند از:

  1. تدوین تقویم آموزشی و پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشکده و اعلام آن به مدیر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
  2. نظارت بر کاربست اولویت­ها، سیاست­ها و راهبردهای برنامه توسعه پژوهشگاه در امور آموزشی پژوهشی دوره­های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه 
  3. بررسی، راه اندازی یا گسترش رشته‌ها و دوره‌های آموزشی جدید در پژوهشکده و پیشنهاد آن به شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
  4. جلب مشارکت شخصیت‌های برجسته علمی دانشگاهی و خبرگان متخصص مورد تایید مراجع ذی­صلاح در برنامه­های آموزشی پژوهشکده

 

ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده‌ها عبارتند از:

  1. رئیس پژوهشکده (رئیس شورا).
  2. یک عضو هیأت علمی پژوهشکده ترجیحاً دانشیار به بالا به پیشنهاد رئیس پژوهشکده.
  3. دو تا سه عضو هیأت علمی به انتخاب اعضای هیأت علمی پژوهشکده حسب تعداد اعضای هیأت علمی وبه تشخیص معاون پژوهشی.
  4. مدیر تحصیلات تکمیلی یا نماینده وی که از میان اعضای هیأت علمی پژوهشکده انتخاب می‌شود.
  5. یک تن عضو هیات علمی خارج از پژوهشگاه با رتبه دانشیاری به بالا در رشته مرتبط به پیشنهاد رئیس پژوهشکده.

 

تبصره ۱ : اعضای موضوع بند ۲ و ۳ و ۵ شورا با حکم معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۲ : دارا بودن سابقه تدریس در مقطع ارشد و دکتری برای عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده ضروری است.

تبصره۳  : شورا در صورت نیاز می‌تواند یک الی سه  عضو هیأت علمی را با توجه به پیشینه علمی و پژوهشی و در صورت عدم وجود متخصص مرتبط با رشته یاد شده در پژوهشکده، در زمینه موضوعات مطرح در شورا به جلسه دعوت کند. حضور عضو مدعو در شورا با حق رای خواهد بود.

تبصره ۴ : در اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده، رئیس پژوهشکده یک تن را از بین اعضا یا خارج آنها به عنوان دبیر شورا معرفی می­کند. در صورتی‌که دبیر عضو شورا نباشد، در جلسات بدون حق رای شرکت می‌کند.

 

  نحوه برگزاری جلسه شورا

                                                                                                                                             

  1. جلسه‌های شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده‌ها حداقل ماهی یک بار و به صورت منظم برگزار و با حضور اکثریت مطلق اعضاء (نصف به علاوه یک) رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱ : برگزاری جلسه‌های فوق العاده با پیشنهاد رئیس یا نائب رئیس شوراهای مذکور بلامانع است.

تبصره ۲ : تصمیم شورا با رأی موافق سه چهارم حاضرین است.      

مسئولیت حسن اجرا و پیگیری تحقق وظایف و اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و پژوهشکده بر عهده معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه است.

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۰