دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده

تعداد بازدید:۶۳۵۹

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

مشخصات فردی
 
نام سید محمد رحیم
نام خانوادگی ربانی زاده
مرتبه علمی استاد یار پژوهش
پست الکترونیک rabbanizadeh@ihcs.ac.ir
عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی: تاریخ ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
 • کارشناسی ارشد : تاریخ ایران باستان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸
 • دکتری: تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹

موضوع پایان نامه        

 • کارشناسی ارشد : سرداران عصر ساسانی، درجه پایان نامه : عالی
 • دکتری : سیر تحول نظام مالی خلافت عباسیان، درجه پایان نامه : عالی

سوابق تدریس

کارشناسی :

 • تاریخ تشیع(۱)، دانشگاه اراک، نیم سال اول ۸۵
 • ترجمه متون عربی به زبان فارسی، دانشگاه اراک، نیم سال اول ۸۵
 • تاریخ تشیع (۲)، دانشگاه اراک، نیم سال اول ۸۵
 • تاریخ تشیع (۱)، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال اول ۸۶ تا ۸۹
 • تاریخ ائمه معصومین ، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم ۸۶
 • تاریخ تحلیلی اسلام، دانشگاه امیر کبیر از سال ۸۹ تا ۹۴
 • تاریخ تحلیلی اسلام، پردیس دانشگاه امیر کبیر، نیم سال اول ۹۲
 • تاریخ تحولات جهان اسلام در عصر عباسیان، دانشگاه مذاهب، نیم سال اول ۹۳

کارشناسی ارشد :

 • ترجمه متون عربی به زبان فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم ۹۱ ادامه دارد
 • تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم ۹۱ ادامه دارد
 • ترجمه متون عربی به زبان فارسی، دانشگاه پیام نور پاکدشت، نیم سال اول ۹۲ تاکنون ادامه دارد
 • تاریخ تمدن اسلامی، دانشگاه پیام نور پاکدشت، نیم سال اول ۹۲ تاکنون ادامه دارد
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیا ن تا آغاز خلافت عباسیان، نیم سال اول ۹۳ تاکنون ادامه دارد

دکتری:

 • نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیا ن تا آغاز خلافت عباسیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول ۹۳
 • بنی امیه و عباسیان نیم سال اول ۹۵-۹۶ ، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق پژوهشی:

 • طرحهای پژوهشی:
 • مجری طرح : نظام مالی دولت های اسلامی
 • مجری طرح : سیاست های پولی دولت های اسلامی تا پایان آل بویه در بغداد
 • مجری طرح : تاریخ نظامی جنگهای ایران در دوره هخامنشیان
 • مجری طرح :تاریخ نظامی جنگهای ایران در دوره ساسانیان و اسلام

کتاب ها

 • بررسی کتاب مانی و سنت مانوی، ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ مترجم: باقری، عباس؛ مجله: رشد آموزش تاریخ ، بهار و تابستان ۱۳۸۲
 • معرفی کتاب زبده التواریخ و هخامنشیان ، محلاتی، عباس؛ ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ مجله: رشد آموزش تاریخ، زمستان ۱۳۸۰

مقالات علمی - پژوهشی

 • ساختار قدرت در ایران عصر ناصری، ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ لطفی، لطف الله؛ مجله: جستارهای سیاسی معاصر زمستان ۱۳۹۴ - شماره ۱۸
 • ستیز و سازش اشرافیت ایرانی با شهریاران در عصر ساسانی، نویسنده: ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ لطفی، لطف الله؛ پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ - شماره ۱۵
 • گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چک و سفته، ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، بهار و تابستان ۱۳۹۱،
 • مالیات بر بازار در دوره خلفای اسلامی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۹۲ - شماره ۵
 • فرهنگ و آیین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ، تابستان ۱۳۹۲، سال چهارم- شماره ۱۶
 • باز تاب زندگی اجتماعی و هویت زنان ایل بختیاری بر اساس سفرنامه های خارجیان دوره قاجاریه، پژوهش نامه زنان، پاییز ۱۳۹۴ - شماره ۱۳
 • نقش مامون در مناظره های بین الادیان، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، بهار ۱۳۹۶
 • داروهای مسهل در دوره اسلامی: انواع، مقدار و نحوه مقابله با عوارض جانبی آنها، مجله اخلاق وتاریخ پزشکی، شهریور ۱۳۹۶
 • Exclusive Deputization (Niābat Khasseh) In Sheikh Ahmad Ahsāi’s Discourse
 • منصب معونت در شهرهای دوره¬ آل‌بویه، تحقیقات تاریخ اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۹۴ - شماره ۹
 • واکاوی نقش اقلیت مذهبی نصارای در توسعه پزشکی بغداد، مطالعات تاریخ اجتماعی اسلام
 • نقش مصادره اموال در تامین بودجه دولت های اسلامی
 • سیر تطورگمرک و نقش اقتصادی آن در دولت های اسلامی
 • ساختار قدرت در ایران عصر ناصری

مقالات علمی ترویجی

 • گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چک و سفته، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، شماره ۱
 • جایگاه منصب شرطه در شهر های آل بویه، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، سال اول ، شماره دوم، پاییز ۹۳
 • مفوضه و نگرش امام رضا (ع) به عقاید تفویضی، مجموعه مقالات برهان مبین، مهرماه ۹۱
 • بررسی نقش اقتصاد بر جریان سقوط برامکه، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

نقد و بررسی کتاب

 • نقد و بررسی زرتشت پیامبر باستان، شماره ۳۰ ، نشریه رشد
 • بررسی عناصر ایرانی در کیش زرتشت، شماره۱۴ نشریه رشد
 • بررسی لشکر کشی خشایار شاه به یونان، شماره ۵ ، نشریه رشد
 • نقد و بررسی کتاب مانی و سنت مانوی، شماره ۱۲، نشریه رشد
 • نقد و بررسی کتاب هخامنشیان، شماره ۱۸، نشریه رشد
 • مقاله سکوت مرگبار، روزنامه اعتماد ملی، ۲۸/۱۰/۸۷

همایشها و کنگره ها

 • آسیب شناسی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، اسفند ۹۱
 • همایش ملی امام رضا و فرق مذهبی
 • مفوضه و نگرش امام رضا (ع) به عقاید تفویضی، مجموعه مقالات برهان مبین، مهرماه ۹۱
 • همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
 • سیر تاریخی مبارزه با قاچاق کالابررسی موردی قوانین گمرکی ایران باستان و خلافت عباسی خرداد ۹۱
 • کنگره تاریخ دانان همدان
 • نقش مصادره اموال در تامین بودجه خلافت عباسیان
 • کنگره بین المللی غدیر
 • بررسی و تبیین واقعه غدیر خم در منابع تاریخی اهل سنت؛ حوزه عراق و شامات، آبان ۹۲
 • همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان
 • گردش نظام مالی در دوره سلجوقیان، اسفند ۹۲، انجمن ایرانی تاریخ
 • پنجمین همایش تاریخ مجلس
 • رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد بر اساس تحلیل مشروح مذاکرات (۱۳۳۵-۱۳۳۹ ) تهران ۱۳۹۳
 • ششمین همایش تاریخ مجلس
 • نقش لطف اله حی؛ نماینده کلیمیان مجلس بیست و دوم در حمایت از اسراییل و رژیم پهلوی

سخنرانی ها

 • گردش نظام پولی و مالی دولت های اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۹۱
 • آسیب شناسی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام دانشگاه تهران، اسفند ۹۱
 • نقش فرزندان امام علی (ع) در حمله اعراب مسلمان به ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد۹۲
 • بررسی و تبیین واقعه غدیر خم در منابع تاریخی اهل سنت؛ حوزه عراق و شامات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۹۲
 • رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد بر اساس تحلیل مشروح مذاکرات (۱۳۳۵-۱۳۳۹ ) تهران، ساختمان مجلس، اردیبهشت ۱۳۹۳
 • علل و پیامد های صلح امام حسن، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۴ آذر ۹۳
 • مقتل ابو مخنف معتبر ترین مقتل در باره امام حسین و واقعه کربلا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ماه ۹۳
 • حربه های تبلیغی بنی امیه علیه منزلت امام علی (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۴خرداد ۹۴

پایان نامه های دانشجویی

 • کارشناسی ارشد
 • استاد مشاور:
 • توصیف تاریخی بازار زنجان، صنم طغرانگار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۱
 • بحران های اقتصادی عصر اول عباسی دانشگاه الزهرا ، خانم حبیب پور، بهمن ۹۲
 • ماخذ شناسی نهاد حسبه در قلمرو شرق اسلام، دانشگاه خوارزمی، خانم کاووسی
 • نظام پولی در عهد عبدالملک مروان تا هارون الرشید، دانشگاه الزهرا ، مرداد ۹۳
 • وضعیت بازارهای بغداد در عصر اول عباسی، آزاد بخت، دانشگاه الزهرا، بهمن ۹۳
 • سیر تاریخی اتهام به الحاد از صدر اسلام تا دوره خوارزمشاهیان، پژوهشگاه، بهمن ۹۳، رقیه واحد
 • تاریخ شرکت آبگینه قزوین ( ساختار ، مدیریت و عملکرد ) از سال ۱۳۴۳ ۱۳۵۷ ه. ش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۹۵
 • استاد راهنما:
 • مناصب شهری دوره ال بویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۲
 • اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ساسانیان در خوزستان، دانشگاه ازاد شهر ری، مصدق، شهریور ۹۳ ۹۲
 • چگونگی فتح بخارا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بیگی مهر،
 • سیر تاریخی تکفیر از دوره سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، امیری - ابان ۹۵
 • چگونگی فتح بخارا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بیگی مهر، ۹۵
 • مناظرات مسلمانان با اقلیت های دینی در عصر اول عباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرنیان، زهره، اردیبهشت ۹۶
 • استاد راهنمای پایان نامه های دکتری:
 • بررسی و تبیین تحول گزارش واقعه غدیر در منابع تاریخی اهل سنت (از قرن سوم تا آغاز دولت صفویان)- رسول قلیچ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۵
 • ارزیابی انتقال و بومی سازی دانش و فناوری نظامی در دوره قاجار، (از ابتدای قاجاریه تا پایان دوره ناصری)، فلاحی، اکبر،
 • استاد مشاور پایان نامه های دکتری:
 • اصلاح ادویه مسهله در دوره اسلامی (با تاکید بر حوزه بغداد و ایران سده ۳ تا ۵ هجری)، محمدنسب، رضا،
 • تاثیر سیاست های اقتصادی سلاجقه بر ضهور و تداوم جنبش اسماعیلیه نزاری در ایران، میلاد سراج، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۵

دوره های آموزشی

 • وظایف و فرایند های مدیریت پژوهش برای دستیابی به علم نافع، دی ماه ۹۰
 • آموزش اخلاق حرفه ای، دیماه ۹۰
 • دوره های بهبود مدیریت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۲۶/۱۱/۸۳
 • خلاقیت و نوآوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۲۶/۱۲/۸۳
 • دوره تفکر سیستمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۳۰/۷/۸۳
 • مبانی و کاربرد آمار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۳/۴/۸۴
 • ضرورت اصول برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۶/۵/۸۴
 • آشنایی با نظام پیشنهادات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳/۴/۸۳
 • برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۶/۵/۸۴

سوابق اجرایی

 • رییس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۳۰ /۹/۹۰ الی ۷/۳/۹۳
 • مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۲۹/۲/۹۳ الی ۳۰/۵/۹۴
 • سرپرست امور اداری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۱۸/ ۶/۹۴ الی ۱۰/۱۰ ۹۴
 • معاون اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۳۰/۵/۹۴ تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ
 • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه
 • دبیر شورای گرنت پژوهشگاه از ۱۱/۶/۹۳ الی ۳۰/۵/۹۴
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی، پژوهشی پژوهشنامه تاریخ انجمن ایرانی تاریخ
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهر
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی جستارهای تاریخی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگ
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی پژوهشنامه زنان
آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱