دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده

تعداد بازدید:۴۶۲۱

 

مشخصات فردی
نام سید محمد رحیم
نام خانوادگی ربانی زاده
مرتبه علمی استاد یار پژوهش
پست الکترونیک rabbanizadeh@ihcs.ac.ir
عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی: تاریخ ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
 • کارشناسی ارشد : تاریخ ایران باستان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸
 • دکتری: تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹

موضوع پایان نامه        

 • کارشناسی ارشد : سرداران عصر ساسانی، درجه پایان نامه : عالی
 • دکتری : سیر تحول نظام مالی خلافت عباسیان، درجه پایان نامه : عالی

سوابق تدریس

کارشناسی :

 • تاریخ تشیع(۱)، دانشگاه اراک، نیم سال اول ۸۵
 • ترجمه متون عربی به زبان فارسی، دانشگاه اراک، نیم سال اول ۸۵
 • تاریخ تشیع (۲)، دانشگاه اراک، نیم سال اول ۸۵
 • تاریخ تشیع (۱)، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال اول ۸۶ تا ۸۹
 • تاریخ ائمه معصومین ، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم ۸۶
 • تاریخ تحلیلی اسلام، دانشگاه امیر کبیر از سال ۸۹ تا ۹۴
 • تاریخ تحلیلی اسلام، پردیس دانشگاه امیر کبیر، نیم سال اول ۹۲
 • تاریخ تحولات جهان اسلام در عصر عباسیان، دانشگاه مذاهب، نیم سال اول ۹۳

کارشناسی ارشد :

 • ترجمه متون عربی به زبان فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم ۹۱ ادامه دارد
 • تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم ۹۱ ادامه دارد
 • ترجمه متون عربی به زبان فارسی، دانشگاه پیام نور پاکدشت، نیم سال اول ۹۲ تاکنون ادامه دارد
 • تاریخ تمدن اسلامی، دانشگاه پیام نور پاکدشت، نیم سال اول ۹۲ تاکنون ادامه دارد
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیا ن تا آغاز خلافت عباسیان، نیم سال اول ۹۳ تاکنون ادامه دارد

دکتری:

 • نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیا ن تا آغاز خلافت عباسیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول ۹۳
 • بنی امیه و عباسیان نیم سال اول ۹۵-۹۶ ، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق پژوهشی:

 • طرحهای پژوهشی:
 • مجری طرح : نظام مالی دولت های اسلامی
 • مجری طرح : سیاست های پولی دولت های اسلامی تا پایان آل بویه در بغداد
 • مجری طرح : تاریخ نظامی جنگهای ایران در دوره هخامنشیان
 • مجری طرح :تاریخ نظامی جنگهای ایران در دوره ساسانیان و اسلام

کتاب ها

 • بررسی کتاب مانی و سنت مانوی، ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ مترجم: باقری، عباس؛ مجله: رشد آموزش تاریخ ، بهار و تابستان ۱۳۸۲
 • معرفی کتاب زبده التواریخ و هخامنشیان ، محلاتی، عباس؛ ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ مجله: رشد آموزش تاریخ، زمستان ۱۳۸۰

مقالات علمی - پژوهشی

 • ساختار قدرت در ایران عصر ناصری، ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ لطفی، لطف الله؛ مجله: جستارهای سیاسی معاصر زمستان ۱۳۹۴ - شماره ۱۸
 • ستیز و سازش اشرافیت ایرانی با شهریاران در عصر ساسانی، نویسنده: ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ لطفی، لطف الله؛ پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ - شماره ۱۵
 • گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چک و سفته، ربانی زاده، سید محمد رحیم؛ پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، بهار و تابستان ۱۳۹۱،
 • مالیات بر بازار در دوره خلفای اسلامی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۹۲ - شماره ۵
 • فرهنگ و آیین حکمرانی در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبدالله، مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ، تابستان ۱۳۹۲، سال چهارم- شماره ۱۶
 • باز تاب زندگی اجتماعی و هویت زنان ایل بختیاری بر اساس سفرنامه های خارجیان دوره قاجاریه، پژوهش نامه زنان، پاییز ۱۳۹۴ - شماره ۱۳
 • نقش مامون در مناظره های بین الادیان، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، بهار ۱۳۹۶
 • داروهای مسهل در دوره اسلامی: انواع، مقدار و نحوه مقابله با عوارض جانبی آنها، مجله اخلاق وتاریخ پزشکی، شهریور ۱۳۹۶
 • Exclusive Deputization (Niābat Khasseh) In Sheikh Ahmad Ahsāi’s Discourse
 • منصب معونت در شهرهای دوره¬ آل‌بویه، تحقیقات تاریخ اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۹۴ - شماره ۹
 • واکاوی نقش اقلیت مذهبی نصارای در توسعه پزشکی بغداد، مطالعات تاریخ اجتماعی اسلام
 • نقش مصادره اموال در تامین بودجه دولت های اسلامی
 • سیر تطورگمرک و نقش اقتصادی آن در دولت های اسلامی
 • ساختار قدرت در ایران عصر ناصری

مقالات علمی ترویجی

 • گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چک و سفته، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، شماره ۱
 • جایگاه منصب شرطه در شهر های آل بویه، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، سال اول ، شماره دوم، پاییز ۹۳
 • مفوضه و نگرش امام رضا (ع) به عقاید تفویضی، مجموعه مقالات برهان مبین، مهرماه ۹۱
 • بررسی نقش اقتصاد بر جریان سقوط برامکه، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

نقد و بررسی کتاب

 • نقد و بررسی زرتشت پیامبر باستان، شماره ۳۰ ، نشریه رشد
 • بررسی عناصر ایرانی در کیش زرتشت، شماره۱۴ نشریه رشد
 • بررسی لشکر کشی خشایار شاه به یونان، شماره ۵ ، نشریه رشد
 • نقد و بررسی کتاب مانی و سنت مانوی، شماره ۱۲، نشریه رشد
 • نقد و بررسی کتاب هخامنشیان، شماره ۱۸، نشریه رشد
 • مقاله سکوت مرگبار، روزنامه اعتماد ملی، ۲۸/۱۰/۸۷

همایشها و کنگره ها

 • آسیب شناسی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، اسفند ۹۱
 • همایش ملی امام رضا و فرق مذهبی
 • مفوضه و نگرش امام رضا (ع) به عقاید تفویضی، مجموعه مقالات برهان مبین، مهرماه ۹۱
 • همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
 • سیر تاریخی مبارزه با قاچاق کالابررسی موردی قوانین گمرکی ایران باستان و خلافت عباسی خرداد ۹۱
 • کنگره تاریخ دانان همدان
 • نقش مصادره اموال در تامین بودجه خلافت عباسیان
 • کنگره بین المللی غدیر
 • بررسی و تبیین واقعه غدیر خم در منابع تاریخی اهل سنت؛ حوزه عراق و شامات، آبان ۹۲
 • همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان
 • گردش نظام مالی در دوره سلجوقیان، اسفند ۹۲، انجمن ایرانی تاریخ
 • پنجمین همایش تاریخ مجلس
 • رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد بر اساس تحلیل مشروح مذاکرات (۱۳۳۵-۱۳۳۹ ) تهران ۱۳۹۳
 • ششمین همایش تاریخ مجلس
 • نقش لطف اله حی؛ نماینده کلیمیان مجلس بیست و دوم در حمایت از اسراییل و رژیم پهلوی

سخنرانی ها

 • گردش نظام پولی و مالی دولت های اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۹۱
 • آسیب شناسی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام دانشگاه تهران، اسفند ۹۱
 • نقش فرزندان امام علی (ع) در حمله اعراب مسلمان به ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد۹۲
 • بررسی و تبیین واقعه غدیر خم در منابع تاریخی اهل سنت؛ حوزه عراق و شامات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۹۲
 • رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد بر اساس تحلیل مشروح مذاکرات (۱۳۳۵-۱۳۳۹ ) تهران، ساختمان مجلس، اردیبهشت ۱۳۹۳
 • علل و پیامد های صلح امام حسن، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۴ آذر ۹۳
 • مقتل ابو مخنف معتبر ترین مقتل در باره امام حسین و واقعه کربلا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ماه ۹۳
 • حربه های تبلیغی بنی امیه علیه منزلت امام علی (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۴خرداد ۹۴

پایان نامه های دانشجویی

 • کارشناسی ارشد
 • استاد مشاور:
 • توصیف تاریخی بازار زنجان، صنم طغرانگار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۱
 • بحران های اقتصادی عصر اول عباسی دانشگاه الزهرا ، خانم حبیب پور، بهمن ۹۲
 • ماخذ شناسی نهاد حسبه در قلمرو شرق اسلام، دانشگاه خوارزمی، خانم کاووسی
 • نظام پولی در عهد عبدالملک مروان تا هارون الرشید، دانشگاه الزهرا ، مرداد ۹۳
 • وضعیت بازارهای بغداد در عصر اول عباسی، آزاد بخت، دانشگاه الزهرا، بهمن ۹۳
 • سیر تاریخی اتهام به الحاد از صدر اسلام تا دوره خوارزمشاهیان، پژوهشگاه، بهمن ۹۳، رقیه واحد
 • تاریخ شرکت آبگینه قزوین ( ساختار ، مدیریت و عملکرد ) از سال ۱۳۴۳ ۱۳۵۷ ه. ش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۹۵
 • استاد راهنما:
 • مناصب شهری دوره ال بویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۲
 • اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ساسانیان در خوزستان، دانشگاه ازاد شهر ری، مصدق، شهریور ۹۳ ۹۲
 • چگونگی فتح بخارا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بیگی مهر،
 • سیر تاریخی تکفیر از دوره سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، امیری - ابان ۹۵
 • چگونگی فتح بخارا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بیگی مهر، ۹۵
 • مناظرات مسلمانان با اقلیت های دینی در عصر اول عباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرنیان، زهره، اردیبهشت ۹۶
 • استاد راهنمای پایان نامه های دکتری:
 • بررسی و تبیین تحول گزارش واقعه غدیر در منابع تاریخی اهل سنت (از قرن سوم تا آغاز دولت صفویان)- رسول قلیچ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۵
 • ارزیابی انتقال و بومی سازی دانش و فناوری نظامی در دوره قاجار، (از ابتدای قاجاریه تا پایان دوره ناصری)، فلاحی، اکبر،
 • استاد مشاور پایان نامه های دکتری:
 • اصلاح ادویه مسهله در دوره اسلامی (با تاکید بر حوزه بغداد و ایران سده ۳ تا ۵ هجری)، محمدنسب، رضا،
 • تاثیر سیاست های اقتصادی سلاجقه بر ضهور و تداوم جنبش اسماعیلیه نزاری در ایران، میلاد سراج، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۵

دوره های آموزشی

 • وظایف و فرایند های مدیریت پژوهش برای دستیابی به علم نافع، دی ماه ۹۰
 • آموزش اخلاق حرفه ای، دیماه ۹۰
 • دوره های بهبود مدیریت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۲۶/۱۱/۸۳
 • خلاقیت و نوآوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۲۶/۱۲/۸۳
 • دوره تفکر سیستمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۳۰/۷/۸۳
 • مبانی و کاربرد آمار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۳/۴/۸۴
 • ضرورت اصول برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۶/۵/۸۴
 • آشنایی با نظام پیشنهادات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳/۴/۸۳
 • برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۶/۵/۸۴

سوابق اجرایی

 • رییس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۳۰ /۹/۹۰ الی ۷/۳/۹۳
 • مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۲۹/۲/۹۳ الی ۳۰/۵/۹۴
 • سرپرست امور اداری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۱۸/ ۶/۹۴ الی ۱۰/۱۰ ۹۴
 • معاون اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۳۰/۵/۹۴ تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ
 • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه
 • دبیر شورای گرنت پژوهشگاه از ۱۱/۶/۹۳ الی ۳۰/۵/۹۴
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی، پژوهشی پژوهشنامه تاریخ انجمن ایرانی تاریخ
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهر
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی جستارهای تاریخی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگ
 • عضو کمیته داوران مجله علمی، پژوهشی پژوهشنامه زنان