دکتر محمدامیر احمدزاده

تعداد بازدید:۹۰۰۴

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
مشخصات فردی
نام محمد امیر
نام خانوادگی احمد زاده
پست الکترونیک Ahmadzadeamir20@yahoo.com
مرتبه علمی دانشیار

عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدارک تحصیلی
مدیر گروه تاریخ فکری ، فرهنگی
 • دکترای تخصصی تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۴-۱۳۹۰ ، عنوان رساله: جایگاه ترجمه ها در تحولات سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی ایران دوره قاجار ۱۲۶۴-۱۳۲۵ه.ق، دفاع ۱۳۹۰، درجه عالی
 • کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱-۱۳۸۴ ، عنوان پایان نامه: نقش بازرگانان در مشروطیت ایران با تاکید بر بازرگانان تهران، تبریز، یزد و بوشهر، دفاع ۱۳۸۴، درجه عالی
 • کارشناسی تاریخ دانشگاه تهران ۱۳۷۷-۱۳۸۱

سوابق آموزشی و اجرایی

 • تدریس در دانشگاه یزد از سال ۱۳۹۰
 • تدریس در دانشگاه پیام نور تهران بین سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۱
 • تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۹- ۱۳۹۰
 • تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ از سال ۱۳۸۷
 • مدیر گروه خاطرات، اسناد و تاریخ شفاهی در مرکز اسناد (ارزیابی طرح های پژوهشی برای چاپ) ۱۳۸۵-۱۳۸۶
 • مدیر گروه تاریخ اندیشه در مرکز اسناد (ارزیابی طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی برای چاپ)، از سال ۱۳۸۶
 • مشاور علمی و عضو کمیته علمی همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ، تبریز، دانشگاه تبریز، ۱۳۸۸
 • ارزیابی و داوری مقالات برای چند مجله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی در حوزه تاریخ ایران
 • عضو انجمن ایرانی تاریخ از ابتدای تاسیس تاکنون

عناوین دروس ارائه شده

 • فلسفه تاریخ
 • مبانی جامعه شناسی
 • روش تحقیق در تاریخ
 • بررسی منابع و مآخذ تاریخنگاری در ایران پس از اسلام
 • اندیشه سیاسی در ایران و اسلام
 • تاریخ ایران دوره قاجار و مشروطه
 • زبان انگلیسی تخصصی تاریخ
 • تاریخ فرهنگ و تمدن در ایران و اسلام
 • تاریخ فلسفه علم در ایران
 • اریخ اقتصادی ایران دوره قاجار
 • تاریخ جنبش های فکری و سیاسی ایران در دوره معاصر

تخصص ها و حوزه علایق

 • تاریخ قاجار و مشروطه
 • فلسفه تاریخ و روش تحقیق و تاریخنگاری
 • تاریخ فرهنگی و فکری ایران دوره معاصر
 • تحلیل روایت متون و منابع تاریخنگاری و جامعه شناسی ادبیات
 • ترجمه تخصصی از زبان انگلیسی و زبان عربی به فارسی

سخنرانی، مقالات ارائه و منتشر شده در همایش های علمی

 • ارائه سخنرانی با عنوان "وضعیت اقتصادی سیستان در دوره قاجار" ، زاهدان ،۱۳۸۷، دانشگاه سیستان
 • ارائه سخنرانی با عنوان "تاریخنگاری مکتب شیراز" ، شیراز، ۱۳۸۷، دانشگاه شیراز، همایش مکتب شیراز
 • ارائه و چاپ مقاله با عنوان "روند تحول کارکرد بازرگانان از گروه اجتماعی به طبقه اجتماعی از ابتدای دوره مظفرالدین شاه قاجار تا وقوع مشروطیت" ، تهران، ۱۳۸۹، همایش اتاق بازرگانی
 • ارائه و چاپ مقاله با عنوان "روش شناسی فهم تاریخ از منابع دینی"، تهران،۱۳۸۹، دانشگاه شهید بهشتی، سومین همایش نواندیشی دینی
 • ارائه و چاپ مقاله با عنوان "جایگاه مجلس در ساختار قدرت دههٔ اول پهلوی دوم"، سومین همایش تخصصی تاریخ مجلس، اردیبهشت ۱۳۹۱
 • ارسال مقاله و چاپ با عنوان "انقطاع مشروطیت و تکتازی سلطنت از پایان مجلس هفدهم شورای ملی"، چهارمین همایش و نشست تخصصی تاریخ مجلس، اردیبهشت ۱۳۹۲
 • ارائه و چاپ مقاله با عنوان "مفاهیم هویت ساز از منظر اندیشمند عملگرا سیدجمال الدین اسدآبادی"، همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی، ۱۳۸۶، دانشگاه لرستان
 • ارائه و چاپ مقاله مشترک با عنوان "نگاهی به مبارزات سید ابوطالب حسینی شیرازی مجتهد در عصر مشروطه و ایام جنگ جهانی اول"، شیراز، همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، ۱۳۸۹
 • ارائه مقاله با عنوان "بررسی عصر گذار در شهر و شهرنشینی ایران (تقابل و تلفیق سنت و نوگرایی در دوره قاجار)، اصفهان، ۱۳۹۱، همایش شهر ایرانی اسلامی
 • ارائه و چاپ مقاله با عنوان "رابطه تاریخ و تئوری"، تهران، ۱۳۹۱، همایش دانش تاریخ، پژوهشکده تاریخ اسلام
 • ارائه مقاله با عنوان "جامعه شناسی دربار قاجاریه در آثار و آراء محمدحسن خان اعتمادالسلطنه"، به: نشست تخصصی جامعه شناسی تاریخی، انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲

ارائه مقاله به دو کنفرانس خارجی

 • Translation movement as a historical and social phenomen in Iran during the Qajar period, Athens Institute for Education and Research, ۱۰th Annual International Conference on History: From Ancient to Modern, ۳۰-۳۱ July & ۱-۲ August ۲۰۱۲, Athens, Greece
 • Contrast to the Traditional & Islamic ethics with Modern banking of Russia and Britain in Iran at Qajar period(۱۸۰۰-۱۹۰۰A.C), Islamic Banking Accounting and Finance Conference ۲۰۱۲, University Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, ۲nd - ۳rd October ۲۰۱۲, Malaysia

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی

 • ساختار طبقاتی مجلس اول مشروطه ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ه.ق ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ ه.ق، مجله تخصصی پیام بهارستان، تابستان ۱۳۹۰ ، شماره ۱۲ (ویژه نامه تاریخ مجلس ۲)
 • آراء و اندیشه های سیدجمال در باب هویت، مجله زمانه، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷، شماره ۶۷ و ۶۸
 • بررسی مسائل اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستان دوره قاجار، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۹۰ - شماره ۳، (علمی-پژوهشی)
 • رابطه دانش و تمدن در ایران پس از اسلام، کتاب دانشگاه تمدن ساز، چاپ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،۱۳۸۷، علمی-تخصصی
 • نقد و ارزیابی "ایران سراب قدرت" تالیف رابرت گراهام، مجموعه مقالات نقد تاریخنگاری، جلد دوم،۱۳۸۹
 • نقد و ارزیابی کتاب "مقاومت شکننده" تالیف جان فوران، مجموعه مقالات نقد تاریخنگاری،جلد پنجم، ۱۳۹۱
 • نقد و ارزیابی کتاب "دولت و جامعه در ایران" تالیف همایون کاتوزیان، مجموعه نقد تاریخنگاری، ۱۳۹۲
 • ﺑﺎزرﮔﺎﻧــــﺎن و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺪل ﻣﻈﻔـﺮی، در مجموعه مقالات مشروطه خواهی ایرانیان، به کوشش دکتر تکمیل همایون، تهران، انتشارات بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۳
 • تاریخ‌نگاری نظریه‌ محور مانعی برای فهم تحولات ایران فرهنگی دوره فتحعلی شاه قاجار، مجموعه مقالات ایران فرهنگی، تهران، موسسه مطالعات ملّی، ۱۳۸۷
 • ترجمه به مثابه تالیف (آسیب شناسی ترجمه ها در ایران عصر ناصری)، مجله تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهراء، تابستان و پاییز ۱۳۹۰،شماره ۳، علمی-پژوهشی
 • وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دوره قاجار، مجله تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی، شماره۵/۶۸، تابستان و پاییز ۱۳۹۰، علمی- پژوهشی
 • نقش ترجمه آثار جدید در شکل گیری گفتمان نوگرای دوره قاجار، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، علمی- پژوهشی (در دست چاپ)
 • اندیشه تاریخنگری مورخان شیرازی در قرن هفتم و هشتم، مجله جستارهایی تاریخی، علمی- پژوهشی (در دست چاپ)

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱