اخبار - آرشیو

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست‌های باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان با عنوان «معرفی و بررسی کتاب عقلانیت در روایتی زنانه»
گزارش نشست علمی «معرفی و بررسی کتاب عقلانیت در روایتی زنانه»

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست‌های باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان با عنوان «معرفی و بررسی کتاب عقلانیت در روایتی زنانه»

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان با عنوان «معرفی و بررسی کتاب عقلانیت در روایتی زنانه»، توسط گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده‌ی مطالعات اجتماعی با حضور دکتر مریم صانع‌پور (مؤلف کتاب)، دکتر فرزانه گشتاسب، دکتر سیده زهرا مبلغ و دکتر مریم نصراصفهانی، هر سه از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۳شهریورماه ۱۴۰۰، به‌صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب