اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف رسانه در خانواده
کارگاه آموزشی مدیریت مصرف رسانه در خانواده

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف رسانه در خانواده

دوره آموزشی «کارگاه مدیریت مصرف رسانه در خانواده » با همکاری پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ۲۸و۲۹تیرماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
بازخوانی و تحلیل رمان زنان مصر
کارگاه آموزشی

بازخوانی و تحلیل رمان زنان مصر

دوره آموزشی «کارگاه بازخوانی و تحلیل رمان‌ زنان مصر» با همکاری پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب