طرح های پژوهشی

عنوان طرحمجری طرحهمکاران طرحسال پایان طرح
طرح پژوهشی سلسله بحث های حقوق زن در اسلامدکتر ثریا مکنوندکتر مریم قبادی، دکتر فروغ پارسا، دکتر اشرف بروجردی، فاطمه مجاهدی1375
طرح پژوهشی شناسایی بانوان هیئت علمی شاخه علوم انسانیدکتر فروغ پارساآمنه بختیاری1375
طرح پژوهشی تحلیل محتوای کمی مقالات علمی پژوهشی مندرج در فصلنامه های مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه علوم انسانی طی سال های 1379-1389دکتر حمیدرضا آیت اللهیدکتر آمنه بختیاری، فاطمه بدوی، مریم السادات هاشمی فشارکی1392
طرح بررسی وضعیت تحقیقات در مورد زنان در بیست‌سال اخیر در ایران، دکتر ثریا مکنونمهندس زهره عطایی آشتیانی، دکتر لیلا سادات زعفرانچی، دکتر آمنه بختیاری، مریم فرهمند1384
طرح پژوهشی نیازسنجی اجتماعی زنان شهر تهراندکتر ثریا مکنونمهندس زهره عطایی آشتیانی، دکتر لیلا سادات زعفرانچی، دکتر آمنه بختیاری، مریم فرهمند1383
طرح پژوهشی بررسی گونه‌شناسی کودک‌آزاری در ایران در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به استناد گزارش‌های بهزیستی، پزشکی و رسانه‌های خبریدکتر اشرف بروجردیقاضی میرسعید، دکتر آمنه بختیاری1386
طرح بررسی ایجاد فرصت‌های شغلی زنان در فعالیت‌های عمده اقتصادی با رویکردی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشورلیلا سادات زعفرانچی-1388
-طرح پژوهشی بررسی نقش رسانه ملی در ارتقاء سواد رسانه ای مخاطبانبهاره نصیری-1390
طرح پژوهشی پژوهشی درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه ( با همکاری سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی)دکتر بهاره نصیری-1390
فاز اول طرح پژوهشی سواد رسانه ای چیستی و ماهیت سواد رسانه ایدکتر بهاره نصیری-1391
فاز دوم طرح پژوهشی سواد رسانه ای: جایگاه سواد رسانه ای در صیانت از کانون خانواده در برابر تهاجم رسانه ای شبکه های ماهواره ای( با بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)دکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1392-1393
طرح تاثیر سواد رسانه‌ای در صیانت از کانون خانواده در برابر تهاجم رسانه‌ایدکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1393
طرح پژوهشی بررسی آسیب های فردی و اجتماعی استفاده از تلفن همراهدکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1394
طرح پژوهشی شناسایی، تحلیل و ارتقاء ارتقای سطح سواد رسانه ای والدین تهرانی در خصوص استفاده فرزندان از فضای سایبری (مقطع سنی 6-11 سال)دکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1398
طرح پژوهشی کاربردی سازی آموزش شیوه های فرزندپروری والدین درچگونگی استفاده ازرسانه ها، تدریس در محلات و فرهنگسراها،(با همکاری شهرداری)دکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1397
طرح پژوهشی شیوه‌های فرزندپروری والدین در چگونگی استفاده از رسانه‌هادکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1398
طرح ارائه مدل و چشم انداز آتی سبک زندگی خانواده به ورود فناوریهای نوین ارتباطیدکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1398-1399
طرح پژوهشی شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر تجربه زیسته زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در برقراری توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی در ایام کرونادکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1399
طرح پژوهشی تجربه زیسته مردان دانشگاهی(اعضای هیات علمی) در برقراری توازن میان نقش‌های شغلی و خانوادگی در ایام کرونادکتر بهاره نصیریدکتر آمنه بختیاری1401
طرح پژوهشی مطالعه اخلاق مراقبت: چشم انداز مادرانه به اخلاق و تربیتدکتر مریم نصر اصفهانی-1397
طرح پژوهشی بازکاوی در مفاهیم فلسفه اخلاق در خانواده بر اساس "سنت تدبیر منزلنویسی" گام دوم: تدبیر منزل در اندیشه حکمای مشائی مسلماندکتر مریم نصر اصفهانی-1398 اتمام یافته
طرح پژوهشی بازخوانی زنانه‌نگر «سنت تدبیر منزلنویسی» مسلمانان سده‌های میانه با تکیه بر سه رساله تدبیر منزل بروس، السیاسیات ابن سینا و قابوسنامه عنصرالمعالیدکتر مریم نصر اصفهانی-1400- جاری
طرح پژوهشی بازشناسی تحلیلی- انتقادی سنت تدبیر منزل‌نویسی در حکن علوی نزد حکمای مشائیدکتر مریم نصر اصفهانی-1401- پایان یافته
طرح پژوهشی اخلاق، قدرت، روایت: بازسازی وجوه اخلاقی فعل روایتگری در متن مقدس بر اساس تحلیل روایت‌شناسانه داستان‌های زنان در قرآنسید زهرا مبلغ-1399
طرح پژوهشی بررسی انتقادی تاریخ متافیزیک و ظهور متافیزیک جنسیتدکتر سیده زهرا مبلغ-1396
طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی نظریه های زنانه نگر درباره نقش جنسیت در برساخت فرهنگی و اجتماعی واقعیتدکتر سیده زهرا مبلغ-1397
طرح پژوهشی کلان طرح پنج ساله زن و عقلانیت با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن ایرانی مسلماندکتر مریم صانع‌پور-1397
طرح پژوهشی پایان ها در غرب پایان عقل مذکردکتر مریم صانع‌پور-1392-1397
طرح پژوهشی زنان و مهاجرت در ادبیات معاصر عربی-دکتر شکوه السادات حسینی-1399
طرح پژوهشی بازشناسی عناصر هویتی در رمان‌های زنان مهاجر ایرانیدکتر شکوه السادات حسینی-1397-1399
طرح پژوهشی تحلیل گفتمان روایت زنان رمان‌نویس عرب از تجربۀ مهاجرتدکتر شکوه السادات حسینی-1397
نمایش ۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳