معرفی واحد

تعداد بازدید:۳۰۷۱

با توجه به شاخص کشورهای توسعه یافته در نگاه کلان به کمیت و کیفیت جایگاه زنان و نیاز این حوزة پژوهشی و مطالعاتی به آسیب شناسی وضعیت زنان و به منظور ممانعت از فعالیت های موازی و هم چنین اولویت سنجی نیازها و تحقق و تبیین منزلت واقعی زن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از سویی و نیز برنامه ریزی منسجم در حل مشکلات ریشه ای در حوزه های یاد شده از سوی دیگر، تأسیس گروهی پژوهشی در زمینۀ مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انسانی ضرورت یافت. به همین منظور، گروه بررسی مسائل زنان که فعالیت های پژوهشی خود را از سال 1364 آغاز کرده بود، در سال 1372 با عنوان "گروه پژوهشی مطالعات زنان" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورد تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

گروه پژوهشی مطالعات زنان، گروهی علمی- مطالعاتی با هدف پاسخگویی به نیازها و اولویت های اصلی پژوهش در حوزه زنان است که مخاطبانی مرتبط با هر طرح پژوهشی در حوزه ملی، منطقه ای و بین المللی را شامل می شود.

 مسئله شناسی زنان در جامعه ایرانی اسلامی

 ارتقاء کمی و کیفی مطالعات و پژوهش های زنان در بستر و زمینه ای مناسب

 نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در حوزه ها و رشته های مختلف مطالعات زنان

 انجام مطالعات تطبیقی مربوط به زنان در سطح بین المللی اهداف فرعی

 بررسی اسناد و کنوانسیون های متداول جهانی در حوزه زنان

 بررسی شاخص های توسعه جهانی در حوزه جنسیت و بر اساس

 موازین و ارزشهای الگوی ایرانی اسلامی اهداف تبعی

 انجام فعالیت های لازم برای توسعه آموزش های مرتبط با امور زنان

 انجام مطالعات زنان در سه سطح بنیادی، کاربردی و توسعه ای

خط مشی های اصلی گروه را می توان در 6 محور بر شمرد:

1. نیازمحور و در جهت رفع مشکلات زنان در جامعه باشد

2. دارای هویت اسلامی ایرانی باشد

3. تولید و نظریه پردازی و تولید علم

4. آینده نگر باشد

5. ارزش محور و دارای ارزش افزوده در علوم انسانی و جامعه باشد

6. ماموریت گرایی در توسعه و گسترش پژوهش در زمینه دست یابی به منابع نوین در زمینه یاد شده به نحوی که بتواند سرآمدی این زمینه را در کشور تامین کند.


 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰