اخبار - آرشیو

نشست نقد کتاب پری کشی(تاریخ عشق به روایت پریان شمالی)
نشست تخصصی

نشست نقد کتاب پری کشی(تاریخ عشق به روایت پریان شمالی)

رمان آیینه زنان شمال از جهان روایی و داستانی پریان و نقش زنان می گویند. با حضور منتقدان: زهره زرشناس، کتایون مزداپور و سیدمحمد بهشتی نقد رمان پری‌کشی اثر علیرضا حسن زاده ۸ شهریور ماه ساعت ۱۲ تا ۱۴ آدرس اینترنتی نشست https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/book-review برگزار کنندگان: گروه زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان هسته پژوهشی مردم شناسی دانشگاه مازندران پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

ادامه مطلب