چند رسانه ای - آرشیو

جامعه، علم و علوم اجتماعی کاربردی؛ سخنران: دکتر تقی آزاد ارمکی

جامعه، علم و علوم اجتماعی کاربردی؛ سخنران: دکتر تقی آزاد ارمکی

نشست «جامعه، علم و علوم اجتماعی کاربردی» با سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی به همت پژوهشکده علوم انسانی کاربردی در تاریخ شنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

ادامه مطلب