مطالب مرتبط با کلید واژه

ihcs


شکوه السادات حسینى

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها             مشخصات فردی شکوه السادات حسینى استادیار گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آدرس ایمیل: shokooh_iran@yahoo.com          سوابق تحصیلى دکتـــرى: ادبیات تطبیقی (فارسی - ...