شکوه السادات حسینى

تعداد بازدید:۷۸۰۴

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 مشخصات فردی

شکوه السادات حسینى

استادیار گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آدرس ایمیل: shokooh_iran@yahoo.com         

سوابق تحصیلى

دکتـــرى: ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی) دانشگاه دمشق (1389-1384)

کارشناسى ارشد: زبان و ادبیات عربى دانشگاه آزاد تهران مرکزى (1378-1376)

کارشناسى: زبان و ادبیات عربى دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1369-1365)

سوابق پژوهشى

 رســـاله دکتــرى: تطور القصة القصیرة فی سوریه و ایران (1920-1970)

پایان نامه کارشناسى ارشد: آراء نحوی شوقى ضیف در نحو و بلاغت

__________________________________________________________________

مقــــالات:

 (مجلات)

1.شوقى ضیف، نگاهى نو به میراث ادب عربی، انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربى، شماره 5، بهار و تابستان 1385.

2.مابین المقامة والقصة القصیرة (مجله أمارابک) (الآکادیمیة العربیة الأمریکیة)

http://www.amarabac-magazin.com/fileadmin/images/pdfs/Dr._Shokoh.pdf

3.رواد القصة القصیرة فی إیران (مجله علمی پژوهشی ثقافتنا- شماره 29- سال 2011)

4.مقارنة رواد القصة القصیرة فی سوریة وإیران، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس- بهار 2012- شماره 19(2) سال 19.

5.نقد آثار نقدی در حوزه ادبیات داستانى ایران و سوریه، پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی- شماره اول- .

6. جرجی شاهین عطیه (دانشنامه جهان اسلام- 1389)

7.مصطفی صادق الرافعی (جلد 19 دانشنامه جهان اسلام 1391)

8. تحلیل زمان روایی رمان النهایات عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت (مؤلف همکار) مجله لسان مبین- سال چهارم- شماره 12- تابستان 92- صص 127-107.

9. أنسنة الحیوان فی القصة الفارسیة القصیرة، مجله علمی پژوهشی "اللغة والأدب" دانشگاه الجزایر- شماره 24-22-2015- ژوئن 2015، صص 245-284.

10.نقد و بررسی کتاب ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک الشعرای بهار و امیرالشعراء شوقی، پژوهشنامه انتقادی، شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، دوره 14، شماره 33، زمستان 1393، صص 13-1 http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_1475_252.html

11.همایش ادبیات معاصر الجزایر، نامۀ فرهنگستان، دورۀ چهارم - شمارۀ اوّل- پاییز 1393- صص 163-157.

 12.عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ، (مؤلف همکار)، فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال اول، شماره 3، بهار 1395، صص53-31.

http://www.jcronl.ir/admin/upload/34-filp2.pdf

13.زبان و جنسیت دررمان "ذاکرة الجسد" نوشته احلام مستغانمی، پژوهشنامه زنان، سال هفتم، شمارۀ سوم، پاییز 1395، صص 45-17.

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2295.html

14.ادبیات مهاجرت؛ اغتراب یا بذر هویت؟، مجله کتاب هفته خبر، مهر 1395.

16.سیر تحول سورئالیسم در آثار زکریا تامر بر اساس مطالعه موردی سه مجموعه‌ (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد)، (مؤلف همکار)، مجله لسان مبین، تابستان 96، شماره 28، صص 187-157 https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1091.html

17. رمان "لیله الملیار" (شب ملیاردر) روایتی زنانه از مهاجرت، پژوهشنامه زنان، دوره 9، ویژه نامه زمستان 1397، صص 48-25.

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_3505.html

18. دور محمد علی جمال‌زاده فی إحیاء الأدب الشعبی فی إیران، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه، دوره 23، شماره 45، بهار و تابستان 1399، صص80-53.

http://afagh.ihcs.ac.ir/article_5440.html

19. نقدشالوده‌شکنانۀ رمان حرب الکلب الثانیه با تکیه بر نظریۀ تقابل‌های دوگانه دریدا، (مؤلف همکار)، مجله لسان مبین، دوره 12، شماره 41 ، پاییز 1399، صص 65-82

https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_2188.html   

20. حضور ابرانسان در شعر احمد شاملو و رفعت سلّام با تکیه بر مدایح بی‌صله و هکذا تکلّم الکرکدن، (مؤلف همکار)، کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی، دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1399، صص 124-105.

https://jccl.razi.ac.ir/article_1502.html

21. الأسس الفکریه للنسویه التأویلیه فی العالم العربی؛ عرض وتحلیل، (مؤلف همکار)، مجله الدلیل، دور، سوم، شماره 4، 2020، صص 120-89.

https://www.iasj.net/iasj/download/1cf8457430d9dea7

(کنفرانس‌ها و سمینارها)

1.صورة العرب فی القصة الإیرانیة القصیرة ( سمینار بین المللى "صورة العرب والمسلمین فی الآداب العالمیة"، دانشگاه دمشق- فروردین 1388)

2.الروایة الإیرانیة ماضیها وآفاقها المستقبلیة (جشنواره بین المللی "عبدالسلام العجیلی للروایة العربیة"، سوریه، الرقة، دی 1389)

3.الوطنیة والقومیة فی شعر سلیمان عبد التواب الزین (رونمایى مجموعه شعر "کاد الحزن ینفجر"، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، دی 1389)

4.جنگ ایران و عراق از نگاه دو رمان (همایش جشنواره عجیلی از دیدگاه ایرانیان، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، 26 بهمن 1389)

5.نقد رمان "دروب الطیش" نوشته دکتر آدم کمندان، (مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، 1390)

6.تأثیر دیدگاه‌های هستی گرایانه بر داستان نویسی ایران و سوریه (انتشار چکیده و موافقت نشر در مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه یزد- شهریور1390)

7.مقایسه تطبیقی رسالة الغفران معری و صحرای محشر جمال زاده (ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی (چاپ در مجموعه مقالات)- 5 و 6 دی 1391- دانشگاه شهید بهشتی)

8.تأملی در آثار زکریا تامر (شهر کتاب- 9 مهر 1392)

9.نقد و بررسی جایگاه ادبیات معاصر در رشته زبان و ادبیات عربی (نشست علمی ادبیات معاصر عربی در نظام آموزش عالی، فرصت‌ها و چالش‌ها- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- 30 آبان 92)

10.نگاهی به شعر معاصر الجزایر (شهر کتاب- بهمن 92)

11. رابطه بینامتنی رمان «عائد الی حیفا» و فیلم‌های اقتباسی(همایش ادبیات تطبیقی- دانشگاه شهید بهشتی- اردیبهشت 93)

12. نقد فرمالیستی اشعار عبدالغنی خشه و سید حسن حسینی (همایش ادبیات معاصر الجزایر- دانشگاه شهید بهشتی- مهر 93)

13. تأثیر هزار و یکشب بر رمان‌نویسی واسینی الأعرج (سلسله نشست‌های تخصصی نقد ادبی و پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات فارسی و ادبیات عرب- دانشگاه گنبد- آبان 93)

14. زبان، هویت، فرهنگ (نشست انجمن‌های حوزۀ زبان  در دفتر مطالعات سازمان ملل متحد، 21 اسفند 1393)

15. سه سفرنامه سه دیدگاه؛ ناصر خسرو، ابن بطوطه، برادران امیدوار(پیش نشست همایش حکیم ناصر خسرو قبادیانی 18 اسفند 1393- دانشگاه شهید بهشتی/ مراسم روز جهانی موزه 31خرداد 94- کاخ موزه سعد آباد)

16. نشست ادبیات عرب (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم،  اردیبهشت 94)

17. نشست تسامح دینی (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم،  اردیبهشت 94)

18. فراخوانی متنبی در شعر معاصر عربی(همایش "سعدی و متنبی"، شهر کتاب، 30 فروردین 1394)

19.نقد تطبیقی دو رمان "دا" و "مطر علی بغداد"(پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان- 14 شهریور 1394)

20. رمان امروز مصر، با نگاهی به آثار جمال الغیطانی(مؤسسه شهر کتاب- 27 بهمن 1394)

21. زنان و مهاجرت: از دیگری جنسیتی تا دیگری ملیتی (بررسی چند رمان عربی(پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، 20شهریور 1395)

21. نقد کتاب جنسیت و زبان قرآن ، نوشتۀ مجید دهقان، (پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان، 26 دی 1395)

22. بازنگری اندیشه اسلامی در دیدگاه‌های علی شریعتی و مالک بن نبی(هم‌اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایرن و اسلام، مدیریت همکاریهای بین‌المللی و انجمن جامعه‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی11 اسفند 95)

23. رمان الجزایر و احیای زبان عربی(دانشگاه اصفهان، هفته فرهنگی الجزایر،16/2/96)

24. مروری بر رمان معاصر  الجزایر(نمایشگاه بین المللی کتاب، نشستهای تخصصی نمایشگاه بین المللی کتاب،20/2/96)

25. آثار غاده السمان از تألیف تا ترجمه، (نشست زنانه‌نویسی از تألیف تا ترجمه، پژوهشگاه علوم انسانی، 19/2/96)

26. زنان و داعش، (پژوهشگاه علوم انسانی، 24/7/96)

27. بررسی فیلم‌های تهمینه میلانی، (نشست تجربه زیستۀ زنان توانمند، پژوهشگاه علوم انسانی، 21/8/96)

28. مروری بر رمان‌های دو نسل نویسندگان زن مهاجر عرب، (همایش بین‌المللی زنان و مهاجرت، پژوهشگاه علوم انسانی، 10/2/97)

29. رمان مهاجرت زنان و هویت یابی در زبان، (همایش بین‌المللی زنان و مهاجرت، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 15/2/97)

30. نخبه کشی در جهان کافکایی؛ روایت تامر از خیام، (همایش بین المللی هزاره خیام، اسپانیا، مادرید، دانشگاه نبریخا، 28-27 بهمن 99)

__________________________________________________________________

راهنمایی پایان نامه

 • مقایسه بین اشعار احمد شاملو و رفعت سلّام از دیدگاه اومانیستی با تکیه بر "مدایح بی صله"،"دشنه در دیس"، "حدیث بی قراری ماهان" و "هکذا تکلم الکرکدن" و "اشراقات"- آمنه نادری دکتری دانشگاه الزهرا 
 • جریان شناسی جنبش اجتماعی زنان(فمینیسم)درجهان عرب- فاطمه عقیلی- دکتری- دانشکده زن و خانواده- دانشگاه ادیان و مذاهب

مشاوره پایان نامه

 • تحلیل روایی رمان "النهایات" عبدالرحمن منیف-  علی عدالتی نسب- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- تاریخ دفاع (شهریور 91)
 • تحلیل داستان‌های عبدالسلام العجیلی- فاطمه سوری- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی -تاریخ دفاع (91)
 • نقد پسا استعماری رمان ذاکرة الجسد احلام مستغانمی- شهلا بدری- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی - تاریخ دفاع (بهمن 93)
 • جلوه‌های رمانتیسم در مجموعه داستانی قلم رصاص- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- فاطمه ملاجعفر (بهمن 93)
 • نقد جامعه شناختی رمان الجزایر بر اساس نظریه باختین؛ نمونه موردی واسینی الأعرج- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی (بهمن 93)
 • بررسی جنبه‌های سوررئالیسم در آثار زکریا تامر- فائقه میرمحمد حسینی- کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- (شهریور94)

کتاب‌ها‌

 • القصه الایرانیه القصیره؛ 1930-1970(داستان کوتاه ایران؛ 1350-1300)، قاهره، المجمع الثقافی المصری، 2020.
 • عروسک نسترن (قصه کودک)، انتشارات وندیداد، 1396.

ترجمه کتاب

 • ترجمه 5 جلد مجموعه داستان‌های ادبیات مقاومت لبنان (انتشارات پرستا- 1391)
 • بود و دیگر هرگز نخواهد بود
 • شما نخواهید خواست
 • سیاه و سپید
 • بازگشت دوباره
 • زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ
 • ترجمه مقالاتی در کتاب بیداری اسلامی 2 (مؤسسه ابرار معاصر تهران- 1391)
 • بولتن نمایه جهان عرب (ده جلد) (تلخیص و ترجمه) (مؤسسه ابرار معاصر تهران- 1381)
 • همکاری با دائرة المعارف یهود، یهودیت وصهیونیسم (ترجمه و تطبیق) (81-1379)
 • همکاری با دانشنامه فلسطین (ترجمه و تطبیق) (72-1371)

ویراستارى کتاب:

 • کتاب شیطان و شرارت، انسان و کرامت (ویراستاری)
 • العولمة رؤیة إیرانیة (تطبیق و ویراستاری)
 • نافذة علی الأدب الفارسی المعاصر (تطبیق و ویراستاری)
 • کتاب روابط ایران و آمریکا  (ویراستارى)
 • کتاب روابط ایران و انگلیس (ویراستارى)
 • کتاب دمکراسی، قانون وامنیت (ویراستارى)
 • کتاب حقوق وامنیت در فضای سایبر (ویراستارى)
 • کتاب امنیت بین الملل2و3 (ویراستارى)
 • کتاب زن و خانواده (3جلد) (تطبیق و ویراستارى)
 • کتاب خوشرفتاری با زنان (تطبیق و ویراستارى)

__________________________________________________________________

فعالیت‌های دانشگاهی

 • مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (97 تاکنون)
 • مدیر گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (99-97)
 • عضو هیأت مدیرۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (95-92)
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش ادبیات معاصر الجزایر (مهر 93)
 • عضو کمیتۀ اجرایی همایش بزرگداشت ناصر خسرو (آبان 93)
 • عضو کمیتۀ علمی و اجرایی همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی (اسفند 93)

کارگاه‌ها

 • تحلیل و بررسی رمان‌های زنان نویسندۀ عرب، (گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی، خرداد تا دی 96)
 • تحلیل و بررسی رمان‌های برنده جایزۀ بوکر عربی، (گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان و بهار 96)

طرح‌های انجام گرفته

 • بازشناسی عناصر هویتی در رمان‌های زنان مهاجر ایرانی، (99 97)
 • مطالعه، تحلیل، بررسی و معرفی آثار برجستۀ ادبیات معاصر عرب به منظور گزینش برای اقتباس سینمایی، (99-98)
 • اقتباس سینما از ادبیات (97)
 • تحلیل گفتمان روایت زنان رمان‌نویس عرب از تجربۀ مهاجرت، (97-96)

کلید واژه ها: شکوه السادات حسینى ihcs پژوهشگاه پژوهشگاه علوم انسانی

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱