معرفی پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۱۸۲۲

      تاریخچه اجمالی شکل گیری پژوهشکده مطالعات اجتماعی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه، سابقه‌ای دیرینه دارد. از سال ۱۳۶۰ در قالب مؤسسه تحقیقاتی «علوم ارتباطی و توسعه ایران» و سپس، با توجه به گسترش مطالعات اجتماعی، در سال ۱۳۷۲ این حوزه مطالعاتی به گروه علوم اجتماعی، مشتمل بر ۳ بخش «جامعه‌شناسی»، «بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی» و «مطالعات توسعه» گسترش یافت. در سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی پژوهشکده مزبور در ۷ گروه پژوهشی شامل: گروه «جامعه‌شناسی تاریخی ایران»، گروه «مطالعات توسعه»، گروه «بررسی مسائل اجتماعی و روان‌شناختی ایران»، گروه «تمدن و اندیشه اسلامی»، گروه «جامعه‌شناسی نظری فرهنگی»، گروه «مطالعات زنان» و گروه «جامعه و امنیت» توزیع شدند. درنهایت در سال 1399،  بر مبنای ساختار جدید پژوهشگاه، تعداد  گروه های این پژوهشکده  به چهار گروه پژوهشیِ «مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی»،  «مطالعات زنان»،  «مطالعات مسائل اجتماعی و امنیت»،  و  «جامعه شناسی تاریخی ـ نظری  و ادیان»، تغییر یافت.

پژوهشکده مطالعات اجتماعی، دارای 14 عضو هیأت علمی (10 استادیار، 4 دانشیار ) و 5 کارشناس پژوهشی است.

فعالیت‌های علمی- آموزشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی از سال تحصیلی ۱۳۹۲- ۱۳۹۱ تا کنون پنج دوره کارشناسی ارشد در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی برگزار کرده و در مجموع شش نفر دانش آموخته و هفده دانشجوی مشغول تدوین پایان نامه دارد. در این دوره، پژوهشکده تلاش کرده است علاوه بر ارائه برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تربیت کارشناسان و محققان جوان با تکیه بر تحقیقات گسترده همکاران پژوهشکده در زمینه فرهنگ و جامعه ایران بپردازد. ازاین‌رو دانش‌آموختگان این پژوهشکده فرصت ممتازی برای درگیر شدن با جامعه و فرهنگ ایران داشته‌اند.

این پژوهشکده، با توجه به رویکرد میان‌رشته‌ای و روش‌شناسی‌های متنوع موجود و با برخورداری از همکاری زبده ترین پژوهشگران و استادان علوم اجتماعی ایران، مرکز تحقیقاتی مؤثری در پژوهشگاه و همچنین آکادمی‌های علوم اجتماعی ایران به شمار می‌رود. این پژوهشکده به‌ویژه در سال‌های اخیر در هدایت و مدیریت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح پژوهشگاه نقش داشته است.

پژوهشکده مطالعات اجتماعی دارای رویکردی میان‌رشته‌ای و طرح‌های تحقیقاتی استادان پژوهشکده، عمدتاً با توجه به مسئله‌شناسی برگرفته از مسائل جامعه و فرهنگ ایران تدوین می‌شود. ازاین‌رو مجموعه مطالعات این پژوهشکده طیف وسیعی از مسائل جامعه و فرهنگ ایران معاصر را دربر دارد. مطالعات مذکور در حوزه مطالعات تجربی و نظری در خصوص شناسایی ایران معاصر بوده و طیف گسترده‌ای را در زمینه‌های گوناگون: ریشه‌شناسی تطور هویت ایرانی از ایران باستان تا به امروز، تحلیل مدرنیته در ایران، تاریخ فرهنگی ایران مدرن، دانشنامه ایرانی امنیت، گفتمان‌های سیاست فرهنگی در ایران معاصر، ویژگی‌های نظام دیوان‌سالاری تاریخی ایران، تلقی از مفهوم عدالت و عقلانیت در نظریه‌های غربی، علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش‌ها و راهبردها، تبارشناسی جنسیت در سنت اسلامی، نقش همسری در زندگی مشترک، مشارکت اجتماعی زنان ایرانی در جبهه جنگ، تحلیل و نقادی مسئله زن، مطالعات سبک زندگی در تهران، نگاه مطهری به توسعه در ایران، مطالعه اخلاق مراقبت، تطبیق دیدگاه‌های روان‌شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت با دیدگاه‌های بومی در ایران، بررسی آسیب‌های اجتماعی استفاده از تلفن همراه، اعتیاد، شناسایی آثار بازی‌های رایانه‌ای و بررسی آسیب‌های اجتماعی در اسناد بالادستی را دربر می‌گیرد. این مطالعات در راستای اهداف آکادمیک علوم اجتماعی و تقویت بنیادهای معرفتی تحقیقات تجربی از یک سو و بسط و اشاعه و فهم مفهومی از جامعه و فرهنگ ایران از سوی دیگر صورت می‌گیرد. این نوع مطالعات به صورت گزارش‌های تحقیقاتی، کتاب‌های تألیفی و ترجمه و مقالات انتشار می‌یابد. پژوهشکده مطالعات اجتماعی طی تمام دوره حیات برای اشاعه دانش و گسترش بینش‌های نظری و تجربی برآمده از فعالیت‌های پژوهشی همکاران این پژوهشکده، مجموعه وسیعی از نشست‌ها، سخنرانی‌ها و همایش‌هایی را در درون پژوهشگاه و بیرون آن و با همکاری انجمن‌های علمی و دانشگاهی و سازمان‌های گوناگون برگزار کرده است. بخشی از این فعالیت‌ها در سایت پژوهشگاه در دسترس عموم قرار دارد.

    رئیس پژوهشکده

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

۱

محمدسالار

کسرایی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی سیاسی

دانشیار

1. گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی

اعضای هیأت علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

۱

محمدسالار

کسرایی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی (مدیر گروه)

جامعه‌شناسی سیاسی

دانشیار

2

سمیه

توحیدلو

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه شناسی توسعه

استادیار

3 سید آیت اله میرزایی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه شناسی توسعه

استادیار

  

 2.  گروه پژوهشی مطالعات زنان

اعضای هیأت علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

مریم

نصر اصفهانی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

فلسفه

استادیار

2

بهاره

نصیری

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

استادیار

3

شکوه السادات

حسینی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی)

استادیار

     3.  گروه پژوهشی مطالعات مسائل اجتماعی و امنیت

    اعضای هیأت علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

ژاسنت

صلیبی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی(مدیر گروه)

روان‌شناسی تربیتی

دانشیار

2

اشرف

بروجردی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

مطالعات اسلامی

استادیار

3

سمیه

کریمی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

مردم شناسی

استادیار

4

سلمان

صادقی زاده

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

استادیار

5

حمید

سجادی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

استادیار

 

           4.   گروه پژوهشی جامعه شناسی تاریخی ـ نظری و ادیان

اعضای هیأت علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

سمیه سادات

شفیعی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی

دانشیار

2

سیدجواد

میری منیق

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی تطبیقی

دانشیار

3

مصطفی             مهر آیین پژوهشکده مطالعات اجتماعی جامعه‌شناسی استادیار

 

 کارشناسان پژوهشیِِ پژوهشکده مطالعات اجتماعی:

  1. آمنه بختیاری
  2. معصومه شیرعلیزاده
  3. مریم السادات هاشمی
  4. زهرا نوایی لواسانی 
  5. افسرالملوک ملکی

نشانی: تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)

پست الکترونیکی:  Info@ihcs.ac.ir

تلفن:  ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳  

کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱ / صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱