طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۹۹۳

فهرست طرح های پژوهشی  ـ در دست اجرا ـ  پژوهشکده مطالعات اجتماعی

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

بررسی مسائل اجتماعی ایران در قانون برنامه ششم  با تمرکز بر تغییرات حوزه خانواده و آموزش(1400- 1395)

اشرف بروجردی

2

تحلیل نوشتگان پدیده اضطراب آموزشگاهی

ژاسنت صلیبی

3

تلقی از عدالت اجتماعی مسئله معاصر توسعه در ایران فاز دوم: تحلیل مفهوم عدالت اجتماعی در قوانین و سیاستگذاری‌های دوران مشروطه

سمیه توحیدلو

4

بازشناسی نقش های اجتماعی زنان در گزیده مطبوعات زنان در آغاز سده حاضر؛ تحلیلی بر نشریات نامه بانوان و پیک سعادت نسوان

سمیه سادات شفیعی

5

سنخ شناسی پژوهشگر علوم انسانی در ایران معاصر

سید آیت اله میرزایی

6

بازخوانی گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا در روایت پنج تن از کلاسیک‌های معاصر ایران

سید جواد میری منیق

7

ویژگی های نظام دیوان سالاری تاریخی ایران و تاثیرات عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر آن(فاز چهارم)

حمید تنکابنی

8

بررسی انتقادی مبانی متافیزیکی برداشت جنسیتی از واقعیت

سیده زهرا مبلغ

9

بازشناسی عناصر هویتی در رمان های زنان مهاجر ایرانی

شکوه سادات حسینی

10

مطالعه اکتشافی «مسأله تعهد سازمانی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فاطمه براتلو

11

نقد نظریه های دولت در ایران معاصر: ارائه طرحی بدیل در باب نظریه های مربوط به ماهیت دولت در دوره پهلوی

محمد سالار کسرایی

12

سنخ شناسی و تحلیل تغییرات ارزشی در میان جوانان(مطالعه موردی : متولدین  دهه های 60 و 70 شمسی در تهران)

ناهید موید حکمت

13

بررسی علل گرایش و نگرش دانشجویان غیر متاهل نسبت به هریک از انواع روابط زن و مرد به جز ازدواج رسمی (با تاکید بر ازدواج سفید) در شهر تهران

سید محمد حسینی بهشتیان

14

تحلیل مسأله‌شناسانه ساختار احساسات در ایران معاصر: ارزیابی ترس، امید و شادی

نعمت الله فاضلی

15

ارائه مدل و چشم انداز تغییرات در سبک زندگی خانواده با رویکرد ورود فناوری های نوین ارتباطی

بهاره نصیری

16

مطالعه انسان‌شناختی تعاملات میان فرهنگی در فضای عمومی با تاکید بر تنوع غذایی و فضاهای ارائه غذای قومی در شهر تهران

سمیه کریمی

17

بازشناسی تحلیلی- انتقادی سنت تدبیر منزل نویسی در حکن علوی نزد حکمای مشائی

مریم نصر اصفهانی

18

تحول پارادایمی در معانی ودلالت­های مفهوم امنیت و نسبت­‌سنجی آن با ایران امروز

سلمان صادقی زاده

19

شناسایی و تحلیل عوامل امنیتی شدن بحران های اجتماعی: مورد کاوی بحران های اجتماعی ایران 1367-1397

حمید سجادی

 

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۹