طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۱۱۷۳

فهرست طرح های پژوهشی  ـ در دست اجرا ـ  پژوهشکده مطالعات اجتماعی

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

بررسی مسائل اجتماعی ایران در قانون برنامه ششم  با تمرکز بر تغییرات حوزه خانواده و آموزش(1400- 1395)

اشرف بروجردی

2

تحلیل نوشتگان پدیده اضطراب آموزشگاهی

ژاسنت صلیبی

3

تلقی از عدالت اجتماعی مسئله معاصر توسعه در ایران فاز دوم: تحلیل مفهوم عدالت اجتماعی در قوانین و سیاستگذاری‌های دوران مشروطه

سمیه توحیدلو

4

بازشناسی نقش های اجتماعی زنان در گزیده مطبوعات زنان در آغاز سده حاضر؛ تحلیلی بر نشریات نامه بانوان و پیک سعادت نسوان

سمیه سادات شفیعی

5

سنخ شناسی پژوهشگر علوم انسانی در ایران معاصر

سید آیت اله میرزایی

6

بازخوانی گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا در روایت پنج تن از کلاسیک‌های معاصر ایران

سید جواد میری منیق

7

بازشناسی عناصر هویتی در رمان های زنان مهاجر ایرانی

شکوه سادات حسینی

8

نقد نظریه های دولت در ایران معاصر: ارائه طرحی بدیل در باب نظریه های مربوط به ماهیت دولت در دوره پهلوی

محمد سالار کسرایی

9

ارائه مدل و چشم انداز تغییرات در سبک زندگی خانواده با رویکرد ورود فناوری های نوین ارتباطی

بهاره نصیری

10

مطالعه انسان‌شناختی تعاملات میان فرهنگی در فضای عمومی با تاکید بر تنوع غذایی و فضاهای ارائه غذای قومی در شهر تهران

سمیه کریمی

11

بازشناسی تحلیلی- انتقادی سنت تدبیر منزل نویسی در حکن علوی نزد حکمای مشائی

مریم نصر اصفهانی

12

تحول پارادایمی در معانی ودلالت­های مفهوم امنیت و نسبت­‌سنجی آن با ایران امروز

سلمان صادقی زاده

13

شناسایی و تحلیل عوامل امنیتی شدن بحران های اجتماعی: مورد کاوی بحران های اجتماعی ایران 1367-1397

حمید سجادی

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۱