مطالب مرتبط با کلید واژه

شکوه السادات حسینى


شکوه السادات حسینى

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها             مشخصات فردی شکوه السادات حسینى استادیار گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آدرس ایمیل: shokooh_iran@yahoo.com          سوابق تحصیلى دکتـــرى: ادبیات تطبیقی (فارسی - ...