مطالب مرتبط با کلید واژه

سمیه سادات شفیعی


دکتر سمیه سادات شفیعی

  رزومه در سیماپ      مقالات در پرتال جامع     فایل سخنرانی‌ها          نام: سمیه سادات شفیعی متولد : 1358 مرتبه علمی: دانشیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی، نظری ادیان سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی ...