مطالب مرتبط با کلید واژه

سمیه سادات شفیعی


دکتر سمیه سادات شفیعی

  رزومه در سیماپ      مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها            مشخصات فردی نام: سمیه سادات                                                                                   نام خانوادگی: شفیعی متولد : 1358 مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگر میهمان دانشکده علوم سیاسی ...