مطالب مرتبط با کلید واژه

رزومه


دکتر حمید تنکابنی

        مشخصات فردی نام حمید نام خانوادگی تنکابنی سال تولد ۱۳۳۲ تخصص مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دیوان سالاری تاریخی مرتبه علمی دانشیار پایه 32 پست الکترونیک tonkaboni@ihcs.ac.ir                 مدارک تحصیلی دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علاّمه طباطبایی تهران کارشناسی ارشد مدیریت (M.B.A) از دانشگاه هارت فورد امریکا کارشناسی اقتصاد و علوم اجتماعی از دانشگاه بین المللی امام ...