دکتر سیروس نصراله زاده

تعداد بازدید:۱۰۸۸۷

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 
 

 

 

سیروس نصراله‌زاده

استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی

رئیس پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی

ایمیل: cyrusnasr@googlemail.com   cyrusnasr@ihcs.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان شصت و چهارم غربی (صادق آیینه‌وند)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                                                                                       

   تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱

 

 

تحصیـلات

 • کارشناسی: تاریخ، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۲
 • کارشناسی ارشد: فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶
 • دکتری: فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴

 

 

تألیــف

   کتاب‌ها

۱. سیروس نصراله زاده. کتیبه‌های خصوصی ساسانی (گورنوشته، وقفی و یادبودی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶. (زیر چاپ)

۲. نصراله‌زاده، سیروس. و رضایی‌صدر، حمیدرضا. راهنمای ادبیات کتیبه‌ای ایرانی و انیرانی، پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۶.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. کتیبه­های پهلوی کازرون، نشر کازرونیه، ۱۳۸۵.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. نام‌تبارشناسی ساسانیان: از آغاز تا هرمز دوم، پژوهشکده‌ی زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۴.

 

 

مقالات فارسی

 1. نصراله‌زاده، سیروس. « کتیبه های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند»، مجله زبان‌ و زبان‌شناسی، دوره ۱۲، شماره ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص. ۱۰۷-۱۳۸.

Available for Download: http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و نباتی مظلومی، یاسمن. «پیشینه‌ی تاریخی ایزدبانو نیکه/ فرشته‌ی بالدار: تدارم یک بن‌مایه از اشکانیان تا قاجار»، مجله پژوهش‌های تاریخی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ (چاپ ۳۹۶)، صص. ۱۱۵-۱۳۴.

Available for Download: https://jhss.ut.ac.ir/article_۶۲۷۹۸.html

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و شکوری‌فر، ملیحه. «پیگیری سنت‌های ایرانی در سکه‌های اشکانی»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، سال هفتم، ش. اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص ۲۱-۴۶.

Available for Download: goo.gl/w۵wv۰۹

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «نگاهی به ادبیات مسیحیان ایرانی به پهلوی ساسانی؛ مطالعه‌ی موردی: کتیبه‌ی لوح مسی پهلوی ساسانی در کیلون هند»، دو فصلنامه‌ی تاریخ ایران، سال پنجم (پیاپی ۷۷)، ش. ۱۹، زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵، صص ۲۱۵- ۲۴۳.

Available for Download: goo.gl/ctxJns

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و شیخ‌الحکمایی، عمادالدین. «گورنوشته‌ی پهلوی ساسانی نویافته‌ی در جدول‌ترکی بالاده کازرون (کازرون هفده)»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی زبان‌شناخت، سال ششم، ش. دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۹۱- ۱۹۶.

Available for Download: goo.gl/rI۹ZwF

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «نرسی (۲۹۳ تا ۳۰۲-۳) و کتیبه‌ی پایکلی»، دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، جشن‌نامه‌ی دکتر محمدتقی راشد‌محصل، به کوشش مهدی علایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴، صص ۲۷۹-۳۱۴.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. و ایمان‌پور، محمدتقی. و علیزاده، کیومرث. «شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت‌جمشید»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهش‌های تاریخی، سال هفتم، ش. دوم (پیاپی ۲۶)، تابستان ۱۳۹۴، صص ۱-۱۲.

Available for Download: goo.gl/ZA۸QBg

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «رویارویی ایران و روم در عصر ساسانی براساس کتیبه‌ی شاپور بر کعبه‌ی زردشت»، فصلنامه علمی پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا، سال ششم، ش. ۱۳، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۲۵- ۱۶۳.

Available for Download: goo.gl/obJEcL

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «پهلویات کتیبه‌ای۲: کتیبه‌ی سنگ‌مزار حاجی‌آباد استخر (نقش رستم ۱) و بازخوانی کتیبه‌ی تنگ جلو (سمیرم ۱)»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی زبان‌شناخت، سال پنجم، ش. دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۹۴- ۲۱۱.

Available for Download: goo.gl/۵۰dF۵z

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و ایمان‌پور، محمدتقی. و علیزاده، کیومرث. «کوروش عیلامی‌ـ‌انشانی یا کوروش پارسی؟: نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی‌ـ‌انشانی کوروش دوم»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی جستارهای تاریخی، سال چهارم، ش. اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص ۲۷ – ۴۳.

Available for Download: goo.gl/۶AYNNL

 1. نصراله‌زاده، سیروس. و شیخ‌الحکمایی، عمادالدین. «گورنوشته‌ی پهلوی سنگ زین (کازرون ۱۶)»، ویژه‌نامه‌ی نامه‌ی فرهنگستان: زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، دوره‌ی جدید، ش. اول، شهریور ۱۳۹۱، صص  ۶۷- ۷۴.

Available for Download: goo.gl/HR۰tdX

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «اهمیت کتیبه‌شناسی به مثابه‌ی سندشناسی، نمونه‌ی مورد مطالعه: کتیبه‌ی شاهپور بر کعبه‌ی زردشت»، اسناد بهارستان، سال اول، ش. ۴، ‌ زمستان ۱۳۹۰، صص. ۳۰۷-۳۱۴.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. و محمدی، همت. «گورنوشته‌ای دیگر از کازرون: کتیبه‌ی بخنگ (کازرون ۱۵)»، دو فصلنامه‌ی علمی پژوهشی زبان‌شناخت، سال دوم، ش. دوم،  پاییز و زمستان ۱۳۹۰. صص.  ۵۹- ۶۸ .

Available for Download: goo.gl/N۴۳tBz

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «نگاهی دیگر به کتیبه‌ی فارسی باستان خارک»، پژوهش­نامه‌ی خلیج فارس، دفتر سوم، به کوشش عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریز‌نیا، مؤسسه‌ی خانه کتاب، ۱۳۹۰. صص. ۱۱۷- ۱۲۸.

Available for Download: goo.gl/ixA۳yE

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «ادبیات کتیبه‌ای: بازنگری بر کتیبه‌ی اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان»، نشریه‌ی پژوهش­های زبانی، مجله‌ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۲ ،ش. ۱، ۱۳۹۰، صص. ۱۵۷- ۱۷۵.

Available for Download: goo.gl/O۴DT۵۵

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «بررسی ساختاری نام‌تبارشناسی و مقامات و مناصب در کتیبه‌ی شاهپور بر کعبه‌ی زردشت و کتیبه‌ی نرسی در پایکلی»، فصل­نامه‌‌ی پازند، سال ششم، ش. ۲۰-۲۱، ۱۳۸۹، صص. ۱۲۷-۱۳۸.

Available for Download: goo.gl/lVGhZF

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه ابنون»، جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب، تهران: انتشارات طهوری، ۱۳۸۷.
 2. نصراله‌زاده، سیروس «قرائت سفال‌نوشته‌ی بندیان دره گز»، بندیان دره گز در فصل یازدهم کاوش‌های باستان‌شناختی اثر مهدی رهبر، مجموعه مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی، گزارش‌های باستان‌شناختی (۷)، پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۶. ص. ۱۴۲.
 3. نصراله‌زاده، سیروس. «شخصیت تنسر در دوره‌ی ساسانیان آغازین»، فصل­نامه‌ی مطالعات و تحقیقات تاریخی، ش. ۱۶، تابستان ۱۳۸۶، صص. ۱۴۳- ۱۵۶.
 4. نصراله‌زاده، سیروس. «زنان درباری در کتیبه‌ی کعبه‌ی زردشت»، فصلنامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره‌ ۱۶ و ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، صص ۵۹-۶۹.
 5. نصراله‌زاده، سیروس. «خاموشی کتیبه‌ای دیگر: کتیبه‌ی پهلوی ساسانی مشکین‌شهر»، فصلنامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۱۱، تابستان ۱۳۸۴، صص. ۲۰- ۲۵.
 6. نصراله‌زاده، سیروس. «شاپور بابکان، نسب‌شناسی و حکومت»، فصل‌نامه‌ی مطالعات تاریخی، ضمیمه‌ی مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۵ و ۶، ۱۳۸۴، صص. ۱۸۳- ۱۹۲.
 7. نصراله‌زاده، سیروس. و رهبر، مهدی. «گزارشی از دخمه‌ی ساسانی و کتیبه‌ی آن در شوشتر»، فصلنامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۸، پاییز ۱۳۸۳، صص. ۹۱-۹۲.
 8. نصراله‌زاده، سیروس. «ساسان‌خودای و ساسان‌ایزد»، فصل­نامه‌ی نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ششم، صص. ۳۱-۳۴، بهار ۱۳۸۳.  
 9. نصراله‌زاده، سیروس. «مستندسازی و قرائت مهرهای ساسانی موز‌ه‌ی آذربایجان شرقی- تبریز»، فصل­نامه‌ی نامه‌‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمه‌ ش. ۶ ویژه‌ی زبان و کتیبه، بهار ۱۳۸۳، صص ۹۵- ۱۰۷.
 10. نصراله‌زاده، سیروس. «گزارشی از دخمه‌ی ساسانی و کتیبه‌ی‌ آن در شوشتر»، فصل­نامه‌ی نامه‌‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۸، بهار ۱۳۸۳.
 11. نصراله‌زاده، سیروس. «ستایش اهورانی‌ها، همسران اهوره‌مزدا و رمز قابلیت آب»، زن و فرهنگ: مقالاتی در بزرگداشت یک‌صدمین سال تولد مارگارت مید، به کوشش محمد میرشکرایی و علیرضا حسن‌زاده، پژوهشکده‌ی مردم‌شناسی با همکاری نشر نی، ۱۳۸۲، صص ۲۳۷-۲۴۱.
 12. نصراله‌زاده، سیروس. و جاوری، محسن. «مزارنوشته‌ی نویافته‌ به پهلوی ساسانی از چشمه‌ناز سمیرم»، دو فصلنامه علوم انسانی نامه‌ی‌ ایران باستان، ش. ۴، سال دوم، ش. دوم، ۱۳۸۱. صص. ۷۱-۷۷.
 13. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌ی سنگ مزار تل اسپید»، سروش پیر مغان، یادنامه‌ی جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور، انتشارات ثریا، ۱۳۸۱، صص ۳۸۳- ۳۹۰.
 14. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۳»، نامه‌‌ی پارسی، سال ۷، ش. ۱، ۱۳۸۱، صص. ۲۳-۲۷.

Available for Download: goo.gl/xMRbIp

 1. نصراله‌زاده، سیروس، «کتیبه‌ی پهلوی سنگ مزار دهکده‌ی حسین‌آباد کازرون»، فصلنامه اثر، ش. ۳۳- ۳۴، ۱۳۸۱. صص. ۲۲۳- ۲۲۶.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۱»، نامه‌‌ی پارسی، سال۶، ش. ۳، شماره پیاپی ۲۲، صص. ۵-۱۲، ۱۳۸۰.
 3. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۲»، نامه‌‌ی پارسی، سال ۶، ش. ۶، صص. ۱۲-۱۶، ۱۳۸۰.

Available for Download: goo.gl/cNgrjx

 1. نصراله‌زاده، سیروس. «کتیبه‌ی نویافته‌ی پهلوی»، نامه‌ی پارسی، سال ۶، ش. ۴، ش. پیاپی۲۳، صص. ۵-۱۱، ۱۳۸۰.
 2. نصراله‌زاده، سیروس. «درگذشت دکتر یحیی ماهیار نوابی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۳۶، مهر ۱۳۷۹، صص. ۶۰.

 

     مقالات انگلیسی

۱. Nasrollahzade, Cyrus & Cereti, Carlo & Youssef Moradi. “A Collection of Sasanian Clay Sealing Preserved in the Takiya-e Mo’āven al-molk of kermanshah”, un impaziente desiderio di scorrere il mondo: Studo in onore di antonio invernizzi per il suo settantesimo compleanno, monografie di mesopotamia, no ۱۴, ۲۰۱۱, pp. ۲۰۹-۲۳۵.

   گردآوری

۱. نصراله‌زاده، سیروس. و بهرامی، عسگر. یشت فرزانگی، جشن‌نامه‌ی دکتر محسن ابوالقاسمی، هرمس، ۱۳۸۴.

 

 

ترجــــمه

   کتاب‌ها

۱. نصراله‌زاده، سیروس. چهار سپاهبد ساسانی براساس شواهد مهرشناسی، مؤلف: ریکا گیزلن، پژوهشکده‌ی زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، ۱۳۸۴.

 

مقالات در مجموعه‌ها

۱. نصراله‌زاده، سیروس. «ادبیات کتیبه­ای در زبان­های ایرانی باستان و میانه»، نوشته: فیلیپ هویسه، تاریخ ادبیات فارسی: ادبیات ایران پیش از اسلام (جلد ۱۷)، زیر نظر دکتر ژاله آموزگار، نشر سخن، ۱۳۹۳

۲. نصراله‌زاده، سیروس. «مزدک: شخصیتی تاریخی یا ساختگی»، مؤلف: هاینتس گوبه، رنج و گنج، ارج‌نامه‌ی دکتر زهره زرشناس، به کوشش ویدا نداف، فرزانه گشتاسب و محمد شکری فومشی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۲. صص ۵۴۵- ۵۵۷.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. «کارکردهای اجتماعی میثره ایرانی باستان»، مؤلف: ولفگانگ لنتس، مهر در ایران و هند باستان (مجموعه مقالات)، ۱۳۸۴، صص ۸۱-۱۰۰.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. «نام‌های خاص ساسانی بر کتیبه‌های پارسی میانه»، مؤلف: پرادز اکتار شروو، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، س. ۳، ش. ۲، آبان ۱۳۷۸، صص ۸-۱۱.

۵. نصراله‌زاده، سیروس. «بی‌بی‌شهربانو، آب- ناهید»، مؤلف: مری بویس،  یاد بهار، یادنامه‌ی دکتر مهرداد بهار (مجموعه مقالات)، انتشارات آگه، ۱۳۷۶، صص ۴۲۳- ۴۲۵.

 

 

ویراســتاری

۱. گوبل، رابرت. گل‌مهرهای ساسانی تخت سلیمان، ترجمه: فرامرز نجد‌سمیعی، ویراستار: سیروس نصراله‌زاده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، ۱۳۸۵.

 

 

همـایش‌ها‌ و کنـــفرانس‌ها

۱. نصراله‌زاده، سیروس. «بازنگری بر کتیبه‌ی اشکانی سر پل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان»، نخستین همایش ملی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، ۱۳۸۶.

۲. نصراله‌زاده، سیروس. و افراشی، آزیتا. «مشترکات عصر ساسانی و صفوی در رابطه با هند»، دومین همایش روابط ایران و هند در الله‌آباد هند، ۱۳۸۴.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. «معرفی دو کتیبه‌ی نویافته و منحصر به‌فرد به خط پهلوی ساسانی در سمیرم و قرائت یک نام خاص ساسانی بر روی یک مهر ساسانی»، نخستین همایش بنیاد ایران‌شناسی، ۲۷- ۳۰ خرداد ۱۳۸۱.

 

نقد و بررسی کتب و گزارش‌های علمی

۱. نصراله‌زاده، سیروس. «سرحدات شرقی روم و جنگ‌های پارسی»، فصل­نامه نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش. ۸، ۱۳۸۳.

۲. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «زیگورات سیلک»، به کوشش صادق ملک‌شهمیرزادی، ۲) «ایران باستان»، نگارش پیتر راجر استیوارت موری، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۶ و ۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲، صص ۱۱۹- ۱۲۰.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «تاریخ سیاسی هخامنشیان»، نگارش: محمد آ. داندامایوف، ۲) «ایران در شرق باستان»، نگارش: ارنست هرتسفلد، ۳) «امپراتوری هخامنشی» نگارش: پی‌یر بریان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۵، اسفند ۱۳۸۱، صص۹۲ و ۹۴.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. «راهی تازه در فهم گذشته، تفسیر تازه‌ای از متون گاهانی»، کتاب ماه هنر، ش. ۵۱- ۵۲، آذر و دی ۱۳۸۱. صص. ۹۲- ۹۵.

۵. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «سکه‌های مسی عرب‌‌ساسانی»، نگارش: ریکا گیزلن، ۲) «شهرستان‌های ایرانشهر»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۳، دی ۱۳۸۱. صص ۶ و ۲۱.

۶. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) باستان‌شناسی غرب ایران، نگارش: فرانک هول، ۲) سپیده‌دم امپراتوری هخامنشی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۶۰، مهر ۱۳۸۱.

۷. نصراله‌زاده، سیروس. «گاهان و طریقه‌ی مشرقی در تفسیر آن»، نگارش: بابک عالیخانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۵۰، آذر ۱۳۸۰.

۸. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «یادنامه‌ی دکتر احمد تفضلی»، ۲) «مینوی خرد: به بهانه‌ی چاپ سوم آن»، ۳) «کتاب پنجم دینکرد»، آوانویسی، ترجمه و تفسیر: ژاله آموزگار و احمد تفضلی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۴۸، مهر ۱۳۸۰، صص ۵۰- ۵۲.

۹. نصراله‌زاده، سیروس. «ایران کهن»، نگارش: جان کرتیس،  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۴۰، بهمن‌ ۱۳۷۹، صص ۶۰.

۱۰. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «دیباچه‌ای بر جهان باستان»، نگارش: لوکاس دوبلوا و روبرتوس وان‌دراسپک، ۲) «پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران»، نگارش: اریک اشمیت، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۳۴، مرداد ۱۳۷۹، صص ۳۹.

۱۱. نصراله‌زاده، سیروس. پژوهش‌های فرهنگ و زبان ایرانی باستان: ۱) «داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید گلشاه و متن‌های دیگر»، کتایون مزداپور ۲) «بازمانده‌های زندگی مانی»، نگارش؟؟؟؟ ۳) «جشن‌نامه دیوید نیل مکنزی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۳۳، تیر ۱۳۷۹.

۱۲. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «کهن ترین سروده‌ها»، نگارش: ثر کیلد یاکوبسن و جان ویلسن، ۲) «جنگ سواران در هنر ایران و هنر متأثر از هنر ایرانی در دوره‌ی پارتی و ساسانی»، نگارش: هوبرتوس فون‌گال، ۳) «سخنرانی‌های ادواری در موزه ایران باستان»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۲۷، دی ۱۳۷۸، صص ۳۰ و ۳۵.

۱۳. نصراله‌زاده، سیروس. «یادی از مرحوم دکتر مهرداد بهار»،  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۲۴، مهر ۱۳۷۸، صص ۳۲-۳۴.

۱۴. نصراله‌زاده، سیروس. ۱) «یادواره‌های ولادیمیر لوکونین»، ۲) «شایست نشایست»، آوانویسی و ترجمه: کتایون مزداپور، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۲۱، تیر ۱۳۷۸، صص ۳۰- ۳۴.

۱۵. نصراله‌زاده، سیروس. «جشن‌نامه‌ی دیاکونوف»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۹، اردیبهشت ۱۳۷۸، صص ۲۹-۳۱.

۱۶. نصراله‌زاده، سیروس. «حوادث پایان جهان در زند بهمن یسن»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۶، بهمن ۱۳۷۷، صص ۷۰- ۷۱.

۱۷. نصراله‌زاده، سیروس. «نمایشگاه سفال زرین‌فام»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۶، بهمن ۱۳۷۷، صص ۴۱.

۱۸. نصراله‌زاده، سیروس. «مجموعه کتیبه‌های ایرانی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۵، دی ۱۳۷۷، صص ۲۱-۲۲.

۱۹. نصراله‌زاده، سیروس. «تاریخ و فرهنگ و زبان‌های ایرانی در پژوهش‌های ایرانی خارج از کشور»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۱۴، آذر ۱۳۷۷، صص ۳۴.

 

 

ســـخـنـرانی

 1. «اهمیت کتیبه در ایران در تفسیر جدید تاریخ ایران»، نخستین همایش گردشگری و ایران‌شناسی، پنجم بهمن‌ماه ۱۳۸۵.
 2. «نشست نقد و بررسی کتاب برازجان: سرزمین آفتاب بامدادان، اثر دکتر عبدالرسول خیراندیش. بیست و هفتم آبان‌ماه ۱۳۹۳.
 3. «کتیبه‌های خصوصی دوره ساسانی (گورنوشته، ئقفی، یادبودی»، موسسه فرهنگی ایکوموس، نشست علمی-تخصصی، سه‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶، تهران: خیابان ولیعصر، جنوب پارک ساعی، مرکز هنرپژوهی نقش جهان، تالار دکتر شیرازی، ساعت ۱۵-۱۷.
 4. «نشست نقد و بررسی کتاب تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان»، با حضور دکتر محمدتقی ایمان‌پور، دکتر سیروس نصراله‌زاده، خانم دکتر صفورا برومند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، سالن اندیشه.


گفـتـــگو

۱. نصراله‌زاده، سیروس و بهرامی، عسگر. «یشت فرزانگی: گفتگو با دکتر محسن ابوالقاسمی»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، س ۹، ش. ۱، ۱۳۸۴.

۲. نصراله‌زاده، سیروس. «تمدن شهر سوخته: گفتگو با سید منصور سیدسجادی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۸۵، دی ۱۳۸۳، صص ۷ تا ۲۰.

۳. نصراله‌زاده، سیروس. «کوه خواجه، مهم‌ترین پرستشگاه زردشتیان سیستان: گفتگو با سرور غنیمتی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.۶۶- ۶۷، ۱۳۸۲، صص ۶ تا ۲۰.

۴. نصراله‌زاده، سیروس. «حوزه فرهنگی جازموریان: منطقه شهر دقیانوس (شهر کهن جیرفت): در گفتگو با حمیده چوبک»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۶ و ۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲. صص ۱۵۴- ۱۵۶.

۵. نصراله‌زاده، سیروس. «تاریخ‌پژوهی ایران: گفتگو با تورج دریایی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. ۶۳، دی ۱۳۸۱. صص ۱۶ – ۲۰.


مسئولیـت‌های اجـــرایی

۱. مدیر گروه زبان‌های باستانی و متون کهن پژوهشکده زبان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

۲. عضو کمیته‌ی تدوین شناسنامه‌ی میراث فرهنگی

۳. عضو کمیته‌ی تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس

۴. مدیر مرکز اسناد آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۵. معاون پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴ تاکنون

 

تدریــس

۱. دانشگاه آزاد مرودشت: کارشناسی باستان‌شناسی

۲. دانشگاه پیام نور: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

۳. بنیاد ایرانشناسی: کارشناسی ارشد ایرانشناسی

۴. دانشگاه فردوسی مشهد: کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

۵. دانشگاه الزهرا: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

۶. دانشگاه شهید بهشتی: کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی

۷. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی

 

جوایز

۱. پژوهشگر نمونه‌ی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۳۸۵

۲. پژوهشگر برتر استان تهران، وزارت کشور، استانداری تهران ، ۱۳۸۶

 

 

کلید واژه ها: دکتر سیروس نصراله زاده