دکتر محمدتقی راشد محصل

تعداد بازدید:۹۱۳۸

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

 

 
مشخصات فردی
نام محمدتقی
نام خانوادگی راشد محصّل
سال تولد 1318
مدارک تحصیلی
 • دوره ابتدایی و متوسطه تا پایان دوره دانشسرای مقدماتی: شهرستان بیرجند سال 1337
 • دیپلم متوسطه ادبی: خرداد 1338، مشهد
 • لیسانسیه زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مشهد 1342
 • فوق لیسانس زبان‌شناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران 1348
 • دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1352
دوره‌های مطالعاتی
 • گذراندن یک دوره سه ساله مأموریت مطالعاتی در شهرهای ماینتس، گوتینکن و هامبورگ برای تکمیل زبانهای اوستایی ، سنسکریت و پهلوی 1355-1358
درجه دانشگاهی
 • درجه دانشگاهی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایه 32
فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، اجرایی
پژوهشی
 • عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان ایران از دیماه 1351 تا فروردین ماه 1360
 • عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از فروردین ماه1360 به بعد
 • همکاری غیر رسمی و مقطعی با مراکز پژوهشی مانند سازمانهای تدوین دائره‌المعارفها، بخشهای پژوهشی دانشگاهها و دفترهای مجله‌های دانشگاهی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد حکمت اسلامی صدرا
آموزشی
 • آموزگار و دبیر در شهرستانهای بیرجند، مشهد و تهران از مهر 1337 تا دیماه 1351
 • تدریس زبان پهلوی در کروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران و مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی از اسفند 1351 تا تیر ماه 1355
 • تدریس زبانهای ایران باستان در مقطع تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی و تاریخ ایران باستان از 1363 به بعد
 • تدریس زبان سنسکریت در مقطع دکتری در دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات از 1365 به بعد
 • تدریس شاهنامه فردوسی، ادببات فارسی در دانشگاههای مختلف در تهران به تناوب از 1367 به بعد
برنامه ریزی و اجرایی
 • شرکت فعال در برنامه‌ریزی درسی دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و تنظیم برنامه‌های دوره دکتری و فوق لیسانس آن در ستاد انقلاب فرهنگی در طول سالهای 1359-1363
 • برنامه ریزی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مدیریت آنها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1368 تا 1374
 • معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1370-1373دو نوبت هر بار به مدت تقریباً 15 ماه
 • عضویت متناوب در کمیته‌های ارتقاء هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1382 به بعد
 • عضویت هیأت تحریریه مجله‌ تحقیقات تاریخی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد در برخی از دوره‌های انتشار. عضویت در هیأت تحریریه مجله تاریخ ایران و اسلام دانشگاه الزهرا و زبان پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
پایان نامه‌ها
 • «بحث در آثار شش نویسنده قهستانی» ، پایان‌نامه دوره لیسانس در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد به راهنمایی دکتر سید علیرضا مجتهد زاده خرداد 1342
 • «بررسی مهر نیایش و ماه نیایش» ، پایان‌نامه دوره فوق لیسانس در دانشکده ادبیات تهران 1348
 • «بررسی سروش یشت» ، پایان‌نامه دوره دکتری رشته فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر جمال رضائی و مشاوره دکتر محسن ابوالقاسمی و دکتر بهرام فره وشی، دیماه 1352
انتشارات
کتاب‌ها
 • «واژه‌های گویشی درنوشته‌های ابوریحان بیرونی» (همکار دکتر صادق کیا) انتشارات شورای عالی فرهگ و هنر، تهران 1353
 • «درآمدی بر دستور زبان اوستایی» انتشارات کاریان، تهران 1363
 • «گزیده های زاداسپرم» نگارش متن پهلوی به فارسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1366
 • «نجات بخشی در ادیان» مؤسسه مطالعات و وتحقیقات فرهنگی، تهران 1369، چاپ دوم بدون تغییر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1381
 • «زند بهمن یسن» نگارش متن پهلوی به فارسی با تصحیح متن یادداشتها و واژه‌نامه، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران 1370، چاپ دوم به همین عنوان امّا افزایش دو فصل به عنوان افزوده‌ها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران 1385
 • «کتیبه‌های ایران باستان» در مجموعه از ایران چه می‌دانم، دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران 1380، چاپ دوم و سوم بدون تغییر همان‌جا 1381
 • «سروش یسن» متن اوستایی و زند یسن پنجاه و هفتم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، 1382
 • «اوستا» ستایش نامه پاکی و راستی در مجموعه «از ایران چه می‌دانم» دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران 1382
 • «وزیدگیهای زاداسپرم» متن پهلوی، آوانویسی، نگارش فارسی، واژه‌نامه و یادداشتها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان چاپ دوم «گزیده‌های زاد اسپرم» به چاپ رسیده است امّا کاری جدید است و با آن هم از جهت حجم و هم محتوا تفاوت بسیار دارد. تهران 1385، چاپ سوم، تهران، 1390
 • «دینکرد هفتم» تصحیح متن، آوانویسی، نگارش فارسی و واژه نامه هفتمین کتاب دینکرد انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1389
 • «راهنمای زبان سنسکریت» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1389
در نوبت چاپ و زیر چاپ
 • «فرهنگ فارسی میانه- فارسی نو» کار پژوهشی مشترک با خانمها مهشید میر فخرایی، کتایون مزداپور و منیجه احدزادگان آهنی از 1373 در نوبت چاپ است
 • «ابدال در زبان عربی». با همکاری شماری از پژوهندگان فرهنگستان زبان ایران آماده چاپ بوده امّا اکنون در پژوهشگاه متوقف است
 • راهنمای زبان اوستایی (در دست تهیه)
مقاله‌های تحقیقی
 • «ساخت آدمی» مجله چیستا سال دوم شماره دوم مهر 1361 ص ص 240-252
 • «برات و براتی» مجله فروهر، سال یکم شماره هشتم و نهم، دی و بهمن 1363، ص ص 762-769
 • «سجّیل» مجله دانشکده ادبیات تبریز، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1363، ص ص 121-127
 • «بیمرگان و فرشگرد کرداران» مجله فروهر، سال دوم، شماره پنجم و ششم مرداد و شهریور 1364 ص ص 20-26
 • «پایان جهان بر بنیاد چند متن دینی زردشتی» مجله چیستا، سال سوم، شماره چهارم دیماه 1364 ص ص 249-256
 • «زندگی پس از مرگ به روایت گزیده‌های زاداسپرم» مجله چیستا،‌سال سوم، شماره دهم، تیرماه 1365، ص ص 741-749
 • «جوب برگ شکسته» مجله زبان‌شناسی، سال سوم، شماره دوم پاییز و زمستان 1365، ص ص 211-217
 • «درباره عبارتی از داستان گرشاسب» فرهنگ، کتاب اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، پاییز 1366 ص ص 211-217
 • «درباره حماسه زریر» فرهنگ، کتاب دوم و سوم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی بهار 1367 ص ص 457-495
 • پاییدن مرز به روایت متنهای دینی زرشتی» مجله تحقیقات تاریخی سال یکم، شماره سوم زمستان 1368،‌موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بهار 1369، ص ص 561-569
 • «واژه‌های کهن و گویشی در البلغه» فرهنگ، کتاب ششم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بهار 1369، ص ص 119-135
 • «سیاوش مرد خرد و تدبیر» فرهنگ، کتاب هفتم،‌مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، پاییز 1369، ص ص 217-238
 • «درباره اشتقاق چند واژه» مجله دانشکده ادبیات مشهد، سال بیست و سوم، شماره یکم و دوم، بهار و تابستان 1369 ص ص 273-280
 • «مروری بر داستان رستم و اسفندیار» مجله دانشکده ادبیات مشهد سال بیست و سوم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1369 ص ص 432-462
 • «شیرین آمیزه‌ای از عشق و خرد» فرهنگ، کتاب دهم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، پاییز 1370 ص ص 149-165
 • درباره ویژگیهای تفسیر شنقشی» فرهنگ، کتاب سیزدهم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی زمستان 1371 ص ص 81 -95
 • درباره چند واژه کهن فارسی» یادنامه دکتر علی سامی جلد دوم (مرز پر گهر) شیراز 1372 ص ص 45=53
 • «درباره ریشه دو واژه فارسی» مجله دانشکده ادبیات مشهد، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1372 ص ص 669-672
 • «واژه‌ها و ترکیبهای گویشی در دیوان حکیم نژاری» کتاب پاژ، شماره پانزدهم سال 1373،‌مشهد، ص ص 101-106
 • «درباره داستانی از پنجه تنتره» مجله فرهنگ،‌شماره هفدهم (ویژه زبان‌شناسی) سال نهم شماره یکم
 • «درباره برگردان سنسکریت اوستا» جشن نامه استاد ذبیح الله صفا، تهران 1377، ص ص 281-290
 • «عجم زنده کردم بدین پارسی» در یاد بهار، مجموعه مقاله، انتشارات آگه، تهران 1376، ص ص 575-588
 • «چرا عمر طاووس و دراج کوته» در یاد بهار (مجموعه مقاله) انتشارات اگه تهران 1376، که در پژوهشگران و مجله نگاه نو نیز به چاپ رسیده است
 • «تجلی گویشهای فارسی در تفسیرهای قرآن مجید» در مجموعه «از شمار دو چشم» یادنامه استاد احمد احمدی بیرجندی به کوشش مرکز خراسان شناسی مشهد 1377 ص ص 151-157
 • «بیرجند، ریشه و اشتقاق لغوی آن، خراسان پژوهی،‌شماره چهارم، پاییز و زمستان 1378 ص ص9-14
 • «فریدون فرّخ» در مجموعه «ز دفتر نوشته گه باستان» نشریه مرکز خراسان شناسی درباره درخت تناور دانای توس» اردیبهشت 1379 ص ص 43-58
 • «نوروز نامه » فصلنامه مرکز خراسان شناسی شماره پنجم بهار و تابستان 1379، ص ص 173-180
 • «سیمرغ و درخت بس تخمه» در یادنامه دکتر احمد تفضّلی، به کوشش علی اشرف صادقی، تهران 1379 ص ص 189-194
 • «سروش، ویژگیها و جایگاه او در آیین مزد یسنی» ارج نامه شهریاری در بزرگداشت پرویز شهریاری، نشر توس، تهران زمستان 1380 ص ص 249-254
 • «اوشیدر و رویدادهای زمان او «در کتاب ماه هنر شماره سی و پنجم و سی و ششم مرداد و شهریور 1380 ص ص 10 -14
 • درباره ارداویرازنامه» در مجموعه تک درخت مقاله‌های هدیه شده به دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، بهار 1381، انتشارات آثار و یزدان ص ص65-73
 • «واژه‌ای خوانده نشده در کتاب مینوی خرد» در سروش مغان یادنامه جمشید سروشیان، تهران 1381 ص ص 321-324
 • «سرودی در ستایش اپام نپات» نامه پارسی سال هفتم ،شماره یکم ،بهار 1381 ص ص 9-17
 • «یسن سی ام اوستا» تاکید براختیار و اراده ، نامه پارسی سال نهم شماره دوم تابستان 1382 ص ص 18-24
 • «درباره شیوه نگارش کتاب وزیدگیها» دریشت فرزانگی ،جشن نامه دکتر محسن ابولقاسمی ،انتشارات هرمس ، تهران 1384 ص ص 231-246
 • «داستان بیژن و منیژه از زاویه ای دیگر» شاهنامه پژوهشی ،دفتر نخست ، انتشارات فرهنگسرای فردوسی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی بهار 1385 ص ص 107-115
 • «پیشنهاد دیگری درباره ریشه واژه سیوند» مجله هستی، شماره بیست و ششم، سال ششم، ص ص 39-40
 • «هویت ایرانی و پیوند آن با فرهنگ ملی و زبان فارسی» شاهنامه پژوهشی دفتر دوم، انتشارات آهنگ قلم، زیر نظر محمد رضا راشد محصل، مشهد، بهار 86 ص ص 143-156
 • «ریشه شناسی چند نام جغرافیایی در بیرجند» مچموعه مقالات همایش بزرگداشت مفام علمی علامه سید محمد فرزان و بررسی تحقیقات ادبی معاصرر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ص ص 221-216
 • «پیام‌آوران و فرشتگاتن پیش از زردشت» شاخه‌های شوق یادگارنامه بهاا لدین خرمشاهی به کوشش علی دهباشی جلد دوم تهران 1287 نشر قطره ص ص 1701-1714
 • سیوند، ریشه و اشتقاق آن در کتاب «جرعه بر خاک» یادنامه استاد دکتر ماهیار نوابی، انتشارات دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران 1387، ص ص 19 -25
 • «پایان کار رستم در شاهنامه» ، فصلنامه پاژ، شماره 7 و 8، ویژه نامه فردوسی، سال دوم، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1388، صص 79-98
 • «نکات مشترک زندگی زردشت و ابراهیم خلیل» در "چون من در این دیار" ، جشن نامه استاد دکتر رضا انزابی نژاد، انتشارات سخن، تهران، 1389، صص 163-168
 • « کودک و گردونه» در « تا به خورشید به پرواز برم» ، یادنامه دکتر حمید محامدی، کتاب روشن، تهران، 1389، صص 247-257
 • « گذر آدمی از گیتی به مینو» ، نشریه پازند، بهار و تابستان 89، سال ششم، شماره 20 و 21، صص 35-46
 • «ظهور سوشیانس، پایان هستی مادی و آغاز رستاخیز در متن های دینی»، در مجموعی مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمی دکتر مهدی گلشنی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، تهران، صص 173-185
مقاله‌ها چاپ شده در دانشنامه‌ها
 • «گویش بیرجندی» زیر مدخل «بیرجند» دانشنامه جهان اسلام جلد پنجم تهران 1379. بنیاد دائره المعارف اسلامی
 • «بیلی» دانشنامه جهان اسلام جلد پنجم تهران 1379
 • بهار، مرداد، دانشنامه جهان اسلام جلد پنجم تهران 1379
 • «بارتولمه» دانشنامه ادب فارسی جلد اول فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهران 1384 . به سرپرستی اسماعیل سعادت
 • «پور داوود» دانشنامه ادب فاسی جلد دوم فرهنگستان زبان وادب فارسی تهران 1386
 • «ارداویراز» و «ارداویرازنامه» در دانشنامه ایران، ج 2، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی تهران 1386،‌ص ص 311-314
 • «سرود آتش کرکوی»، دانشنامه ادب فارسی، ج 3، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، 1389
 • «کیقباد»، فردوسی و شاهنامه سرایی ، فرهنگستان زبان و ادب، تهران؛ 1390، صص 521-524
معرفی و نقد کتاب
 • «زبان شناسی علمی گویش قاین» از دکتر رضا زمردیان، فرهنگ، کتاب ششم ،موسس? مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بهار 1369 ص ص 299-307
 • «ادیان آسیایی در عهد باستان، تالیف دکتر مهرداد بهار، جهان کتاب، سال یکم شماره 17 نیمه دوم تیر ماه 1375 ص 6
 • «ادبیات ایران باستان» از دکتر احمد تفضّلی، جهان کتاب سال دوم شمار? 23و24 آذر ماه 1376 ص 6
 • «بقای فرهنگ ایرانی» معرفی مجموع? تاریخ و فرهنگ ایران در عصر انتقال از محمد محمدی ملایری، جهان کتاب شماره 17و18 سال پنجم ص6
 • «دکتر ابولقاسمی استادی شاینده و پژوهنده ای پرکار» معرفی آثار دکتر محسن ابولقاسمی، یشت فرزانگی، (جشن نامه دکتر محسن ابولقاسمی) انتشارات هرمس، تهران 1385ص ص 5-11
 • چند نمونه از متن نوشته‌های پهلوی، ارج نامه صادق کیا، گردآورنده عسکر بهرامی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب 1387 صص 163-169
 • «دکتر سرکاراتی استاد نکته یاب و سخن سنج» بحثی در شیوه پژوهشی دکتر سرکاراتی در کتاب آفتابی در میان سایه‌ای،‌جشن نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی، به کوشش علیرضا مظفری، دکتر سجاد ایدنلو، تهران، نشر قطره 1387، صص 34-40
 • درباره زندگی و آثار دکتر صادق کیا در پژوهشگران معاصر ایران، ج 11، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ص ص 406- 414
به یاد رفتگان
 • «به یاد دکتر احمد تفضّلی» پژوهشگران نشریه داخلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره هجدهم ،مردادماه 1376 ص ص 12-14
 • «به یا د استاد» یادی از دکتر نوابی، جهان کتاب، سال پنجم شماره پانزدهم و شانزدهم آبان 1379ص29
 • «بدرود با فرهیخته ای دیگر» یادی از روانشاد دکتر جمال رضایی، جهان کتاب سال ششم شمار? هفتم و هشتم، مرداد ماه 1380ص24
 • «در سوگ استادی دیگر از شیفتگان فرهنگ ایرانی» یادی از روانشاد دکتر صادق کیا جهان کتاب، سال هفتم، شماره یکم و دوم (پیاپی 145و146)ص53
 • «غروبی دیگر» درباره روانشاد صادق کیا، مجله بخارا شماره بیست و سوم فروردین و اردیبهشت 1381 ص ص 290-292
 • «به یاد فرهیخته ای آزاده» ، درباره شادروان حمید محامدی در« تا به خورشید به پرواز برم »، یادنامه دکتر حمید محامدی، کتاب روشن، تهران، 1389،صص 33-35
 • «یادی از دکتر عباس سلمی»، در مجله زبان و زبان شناسی، سال 5، شماره 2، پیاپی دهم، پاییز و زمستان 1388، صص 189-190
یادداشتهای کوتاه و پراکنده
 • «پژوهشگران ما چه کم دارند» پژوهشگران، نشریه داخلی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی شماره سوم، فروردین 1371ص ص3-4
 • «تاکید بر نظام شورایی در پژوهشگاه» پژوهشگران، نشریه داخلی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، شمار? چهارم، اردیبهشت 1371 ص 3
 • «پرورش پژوهشگران در پژوهشگاه» پژوهشگران، نشریه داخلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد و تیر 73 (شماره 13)ص ص 1-2
 • «از گذشته ها» فصلنام? مرکز خراسان شناسی، شماره دوم سال یکم پاییز و زمستان 1377، مشهد ص ص 123-130
 • «چه ایرانی را آرزومندم» مجله هستی وابسته به ایرانسرای فردوسی شماره ویژه پاییز 1378 ص ص 113-114
 • «نوروز بزرگترین جشن ایرانیان»، فصلنامه انگلیسی موسسه فرهنگی اکو شماره یکم تهران، بهار 1380 ص ص 1-7. ترجمه انگلیسی آن در همین مجله و همین شماره ص ص1-24
مقاله های مستخرج از پایان نامه های دانشجویی ( به عنوان استاد راهنما)
 • «سیر تحول اساطیر ایران بر بنیاد اسطوره های پیشدادی و کیانی» ، از پایان نامه دکتری مرتضی تهامی در دوفصلتامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهش، شماره یازده، پاییز و زمستان 1387، صص 31-56
 • «بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان » ، از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده فاطمه موسوی در دوفصلنامه علمی تخصصی « کهن نامه ادب فارسی» ، پژوهشگاه علوم انسانی، سال یک، شماره یک، بهار و تابستان 89، صص 1-24
 • «بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی گزارش شترنج»، در مجله مطالعات ایرانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه باهنر کرمان، سال 9، شماره 18، پاییز 1389، صص 113-133
سخنرانیهای علمی
 • «مقدمه ای برای برنام? علمی مشترک» عنوان سخنان ایراد شده در مجمع استادان زبان فارسی در کشورهای مشترک المنافع و قفقاز در پژوهشگاه علوم انسانی .چاپ شده در پژوهشگران شمار? یازدهم بهمن و اسفند 1372 ص ص 5-6
 • «چرا عمر طاووس و دراج کوته» سخنان ایراد شده در جلسه یادبود دکتر مهرداد بهار در پژوهشگاه علوم انسانی و معرفی آثار و ارزیابی آنها .چاپ شده در پژوهشگران و نیز مجله نگاه نو شماره 23 آذر و بهمن 1373 ص ص 222-229
 • «معرفی فرهنگ سغدی» تالبف دکتر بدرالزمان قریب .سخنان ایراد در نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1374(چاپ نشده)
 • «به یاد پژوهنده ی استاد» سخنرانی در انجمن فرهنگی ایران و فرانسه در آیین یاد بود دکتر احمد تفضّلی اسفندماه 1375 چاپ شده با اندکی تغییر در پژ<هشگران شماره 18 مرداد ماه 1376 ص ص 12-14
 • سخنرانی در مرکز خراسان شناسی دربار? اهمیت گردآوری گویشها دوشنبه 30/4/76 ساعت 10تا12 (چاپ نشده )
 • سخنرانی در «تماشاگه پول» موزه سکّه شناسی تحت عنوان «خطهای ایران باستان 1/11/76 ساعت 15تا17.(چاپ نشده )
 • سخنرانی در کانون ادبیات صدا و سیما در تالار سرو درباره «شعر در ایران باستان» 28/9/81 ساعت 19-20 (چاپ نشده)
 • سخنرانی در خانه هنرمندان درباره ادبیات ایران میانه در مجموعه سخنرانیهای ده‌گانه «ده شب با تاریخ ایران» که برگزار کننده آن بخش تاریخ دفتر پژوهشهای فرهنگی بوده است از ساعت 17 تا 19 روز 22/2/1382 . گزارشی از آن در دو صفحه در کتاب ماه شماره مهر 1382 به چاپ رسیده است
 • سخنرانی در آیین بزرگداشت روانشاد استاد دکتر غلامحسین صدیقی تحت عنوان «مراتب و منزلتهای اجتماعی در ایران باستان» شنبه 9/2/85 با تغییراتی قرار است در یاد نامه ای که منتشر خواهد شد چاپ شود
 • سخنرانی در تالار دانشکده علوم اجتماعی، گروه انسان شناسی درباره «انسان» در ایران باستان شنبه 2/10/85این سخنرانی در ضمیمه شماره1 نامه انسان شناسی ص ص 9-19 چاپ شده است اسفند 86
 • سخنرانی درباره هویت ایرانی در همایش حکمت فردوسی ،مشهد 25 اردیبهشت 86
 • سخنرانی در همایش بزرگداشت علامه سید محمد فرزان در دانشکده ادبیات دانشکده بیرجند آبان 86
 • سخنرانی در «همایش ملی زبان شناسی ،کتیبه ها و متون» در سازمان میراث فرهنگی تحت عنوان لزوم توجه به زبانهای باستانی سه شنبه 30/11/86
 • سخنرانی در همایش تاریخ و فلسفه در بنیاد حکمت صدرا تحت عنوان معرفی و اجمالی متنهای فلسفیـکلامی ایران باستان سه شنبه 28/3/87 ساعت 16
 • سخنرانی در نشستهای شاهنامه فردوسی در شهر کتاب تحت عنوان «رستم و شغاد» 6/6/87 ساعت 17-19
 • سخنرانی در بنیاد حکمت صدرا با عنوان گذر از زندگی مادی به مینوی در فرهنگ ایران باستان، 30/10/88 ساعت 16-18
 • سخنرانی در بنیاد حکمت صدرا با عنوان طبقات اجتماعی در ایران باستان، 17آذر 89، ساعت 15-17
گفتگوهای علمی و مصاحبه ها
 • مصاحبه علمی رادیویی درباره کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام دکتر احمد تفضّلی برنامه‌ای از شبکه رادیو تهران سه شنبه 20/10/76 ساعت 30/21 تا22
 • سخنانی درباره نوروز و ارتباط آن با فرهنگ ایران باستان که قسمتهای مختلف آن در برنام? نوروزی سال 1377 شبکه 4 صداوسیما ساعت 30/20 تا 30/21 پخش شده است
 • مصاحبه با مجله فرهنگ و پژوهش دربار? وضعیت زبانهای ایران باستان که به صورت مخلوط در شماره 17 ان مجله در بهمن ماه 82 چاپ شده است
 • شرکت در گفتگوهای علمی دربار? آثار دکتر محمد محمدی ملایری در خان? کتاب سه شنبه 22/10/83 با شرکت و حضور آثایان دکتر فتح الله مجتبایی و دکتر آذرتاش آذرنوش
 • مصاحبه درباره فرهنگ ایران باستان در نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1384 که در کتاب ماه هنر چاپ شده است
 • گفتگو با نویسندگان مجله رشد تاریخ که در شماره چهارم دور? هفتم آن مجله (تابستان 1385) به چاپ رسیده است
 • گفتگوهای کوتاه و مختلفی که با روزنامه ها و مجله های پژوهشی در زمینه مسائل فرهنگی و زبانی ایران باستان انجام شده است و به چاپ نرسیده یا اگر هم به چاپ رسیده است از وجود آنها آگاهی ندارم
 • گفتگو با آقای دکتر آذر در قالب یک برنام? تلویزیونی دو ساعته درباره نوروز و آیینهای آن در فرهنگ باستان که زیر نام برنام? ادبستان روزهای 5/1/86 و 12/1/86 ساعت 30/17 از برنامه جام جم (1) پخش شد
 • گفت و گو با مجله پژوهشگران دربار? «زبان و فرهنگ ایران باستان» چاپ شده در پژوهشگران سال 1386 شماره 12و13 ص ص 36-42
 • گفتگو با آقای داریوش ارجمند در برنامه کانال 1 سیما «طلوع ماه» درباره ادبیات و زبانهای ایران باستان که در ساعت 23 روز 4/1/87 از برنامه مذکور پخش شد
راهنمایی پایان نامه های تحصیلی
 • «زند بهمن»،فیروز? قندهاری، پژوهشگد? فرهنگ ایران،کارشناسی ارشد ،1361
 • «یوشت فریان»، منیژه یوسفی جویباری ،، پژوهشگد? فرهنگ ایران ،کارشناسی ارشد ،1361
 • یادگار جاماسب ،صفر علی نادری جو پشتی، پژوهشگد? فرهنگ ایران ،کارشناسی ارشد ،1362
 • «اندرز بزرگمهر»، ،هال? سود بخش ، پژوهشگد? فرهنگ ایران ،کارشناسی ارشد ،1362
 • ترجمه و آوا نویسی نیایشهای خرده اوستا ، «حاج بابا عارفی» دانشکده ادبیات تهران ، گروه فرهنگ زبان های باستانی کارشناسی ارشد مهر 1371
 • «واژه اوستایی،فارسی باستان و پهلوی گویشهای کردی» «علی داراب بیگی» گروه فرهنگ زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهر 1371
 • «بررسی یسنهای 20و21 » حمزه ساجدی صبا گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد بهمن 1371
 • «وندهای فارسی میانه بر اساس کتاب گزیده‌های زادسپرم» خسرو قلیزاده قلعه، کارشناسی ارشد گروه گروه فرهنگ زبان های باستانی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی شهریور 1371
 • «اهمیت کشاورزی و آب و گیاه در ایران باستان» «ابراهیم منجمی » دانشکده ادبیات تهران گروه فرهنگ و زبانهای باستانی ،کارشناسی ارشد مهر 1372
 • «بررسی تطبیقی رستاخیزدر آیینهای ایران باستان» «رضا صدیقی » کارشناسی ارشد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات سال تحصیلی 72-73
 • «برسی تعلیم و تربیت ایران در دوره های باستان و میانه» « فرهاد افتخارزاده » کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات سال تحصیلی 73-72
 • «بررسی یسن 71» «محمد حسین ثقفی » کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات سال تحصیلی 73-72
 • «بررسی وندها در ارداویرافنامه» «احمد عابد پور» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات سال تحصیلی74-73
 • بررسی یسن 68 «شرار? طالبی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی،دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دیماه 1374
 • «جستاری در سنگنبشته های پهلوی» «محمد رضا ارشاد» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1374
 • «مرغان در ادبیات ایران باستان» « سپید? ساعتی » کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مردادماه1375
 • «ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دور? باستان تادور? نو «علیرضا محمّدی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهریور 1375
 • بررسی وندهای در کارنام? ادشیر بابکان، «کیانوش سید حسینی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیماه 1375
 • «بررسی آثار اسدی توسی و ارتباط آن با فرهنگ و زبانهای باستانی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، «ابوالفضل خطیبی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1375
 • «بررسی متن اوستایی یسن 60 و زند آن» «محمد حسین شریعت» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تیر ماه 1376
 • «واژه سازی در اندرزنامه های پهلوی» «محسن قائم مقامی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن ماه 1376
 • «یادگار جاماسبی» «پدرام اسکویی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1376
 • «واژه سازی در زند بهمن یسن» «محمد رضا نقابی » کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دیماه 1376
 • «بررسی و یسپ یشت» «نیم تاج گویری» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات مرداد ماه 1377
 • «بررسی پرسشهای یکم تا بیستم دادستان دینی» «محمد حسن دوست لاکمه سری» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خرداد 1378
 • «بررسی ساختمان تصریفی و اشتقاقی کلمات و جملات مرکب و هنجار گریزی در سهراب سپهری و غربزرگی جلال آل احمد» «حسین خلخالی» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، اسفند 1378
 • «سوگ و آیین سوگواری در شاهنامه «محمد رضا رضائیان» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی شهریور1379
 • «حافظ و گوته در گفتگوی تمدنها» «محمد اخگری» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی آذرماه 1379
 • «پژوهشی در زبان و ادبیات عامه مردم تربت حیدریه» «حسین علیزاده» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزی اسفند 1379
 • «تحلیل ساختاری گفتارها و کردارها در گرشاسب نامه» «حسین نادعلی زاده» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی اسفند1379
 • «بررسی وهوخشترگاه»(یسن 51) «روزبه دهگان» دکتری فرهنگ زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تیر ماه 1380
 • «بررسی دستوری چند اندرزنام? پهلوی» «ماندانا ظرافت» کارشناسی ارشد فرهنگ وزبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهریور 1379
 • «داستان و شخصیت پردازی در کوش نامه» «مهدی پرهام» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی شهریور 1380
 • «بررسی دعای فروزانه (یسن 12)» «گیتا اتفاق» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1380
 • «ترکیب سازی در گلستان سعدی» «علی ترکمن» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی شهریور 1380
 • «پاداش و پادافراه در ارداویرافنامه و مفایسه آن با کمدی الهی دانته» «سوداب? خادمی» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی اسفند 1380
 • «بررسی گفتگو در شاهنامه و گرشاسب نامه» «مریم جلالی» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی شهریور 1381
 • «آوانویسی و ترجم? پرسشهای 88تا92 دادستان دینی» «یلدا شکوهی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1381
 • «تجلی بخت و تقدیر در زندگی پهلوانان شاهنامه» «آزاد? حیدرپور» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1381
 • «بازتاب آیینهای باستانی و تجلی آنها در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی» «فاطمه کاکاوند» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی سال تحصیلی 82-81
 • «داوری ایزدی در اساطیر ایران و جهان» «مریم محمدی شکیبا» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شهریور 1382
 • «ایران وانیران» «فاطمه اروجلو» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بهمن1382
 • «دینکرد ششم» «طراوت ضیاءالحق» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 1382
 • «بازتاب فرهنگ و آیینهای ایران باستان درعرفان و تصوف اسلامی» «مهرداد شباهنگ» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اردیبهشت 1383
 • «دین پادشاهان هخامنشی» «سهم الدین خزایی» کارشناسی ارشد تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دیماه 1383
 • «نامهای اهورامزدا» «مینا سلیمی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1385
 • «بررسی دستوری سه فصل اول گزیده های زادسپرم» «فرشید امینی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1385
 • «مقایسه واجی بختیاری ایده با فارسی میانه» «رجا قاسمی» کارشناسی ارشدزبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، تهران اسفند1385
 • «بررسی یسن11 (اوستا و زند)» «سعید علی محمّدی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اسفند 1385
 • «گویش بختیاری کوهرنگ» «اسفندیار طاهری» دکتری فرهنگ وزبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1385
 • «عناصر کهن ایرانی در فرهنگ مردم لرستان» «محمد اسدیان خرم آبادی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1383
 • «مقابله و مقایسه متن اوستایی زند و سنکریت یسن 44» «رستم وحیدی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات 1383
 • «تحلیل ساختاری و واژگانی تیشتریشت» «فاطمه حائری» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه بهشتی گروه ادبیات فارسی 1384
 • کیانیان و پیشدادیان در تاریخ باستانی ایران پایان نامه دکتری مرتضی تهامی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهریور 1386
 • بررسی مفهومی بهگود گیتا پایان نامه دکتری مهدی علایی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی، 1387
 • «آفرینگان گاهنبار» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم نیوشا شهنواز، رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بهمن 87
 • «بررسی آفرینگان گاهان» پایان نامه کارشناسی ارشد، خانم افسانه شکاری نمین، دانشگاه آزا اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بهمن 87
 • بررسی فعل و ضمیر در فصلهای 34و 35 گزیده‌های زاداسپرم پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس آل طیب، پژوهشگاه علوم انسانی، رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، شهریور 88
 • بررسی روابط فرهنگی- اجتماعی میان ایرانیان و ترکان از آغاز تا برآمدن سلجوقیان، پایان نامه دکتری کامروز خسروی جاوید، گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، شهریور 89
 • بررسی عتاصر داستانی در متن های فارسی میانه( کارنامه اردشیر، یادگار زریر، داستان شترنج و زردشت و گشتاسب)، پایان نامه کارشناسی ارشد سیده فاطمه موسوی، رشته فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 89
 • فرهنگ تطبیقی گویش اردکولی با متون ادب فارسی از قرن 3 تا پایان قرن 5، پایان نامه دکتری محسن صادقی محسن آباد، دانشگاه پیام نور، گروه ادبیات فارسی، شهریور 1390
 • تجزیه و تحلیل متن اوستایی فرگرد 21 وندیداد و مقایسه با زند آن، پایان نامه کارشناسی ارشد نیما سجادی، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 1390
مشاوره پایان نامه ها
 • «عیسی درمانویت» «مهرنوش ارکیا» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اسفند 1371
 • «بررسی یسن 19» «مسعود گلستان حبیبی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مهر 1371
 • «تاریخ نهادها و تشکیلات دینی مانویان بر اساس متنهای سغدی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اردیبهشت 1374
 • «بررسی نوع و نقش افعال درار داویرافنامه» «یونس وحدتی هلان» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تیر 1374
 • بررسی یسن 57 (سروش یسن) «روشنک آذری» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تیر 1374
 • «بررسی فصل اول پنچه تنتره» «حسن رضائی باغ بدی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دیماه 1374
 • «بررسی درون سروش» «شهلا جعفری» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات بهمن 1374
 • «بررسی برسم یشت» نسرین توکّلی موید» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات بهمن 1374
 • «بررسی یسن 65» «حمید رضایی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1374
 • «بررسی یسن129اوستا» «سیما حق نظری» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردیبهشت 1375
 • «بررسی یسن 65» (اوستا و زند) ،«فرنگیس درویشی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات مهر1375
 • «نگاهی در زمانی-هم زمانی به مقول? جنس در زبان فارسی» «حسین گل بستان» کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیماه1375
 • «بررسی متن گزارش گمان شکن» «کامروز خسروی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1377
 • «جایگاه سیاوش در اساطیر ایران» «ژیلا ده بزرگی» کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات شهریور 1377
 • «ایزد بانوان اساطیر ایران» «معصوم? قاسمی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات شهریور 1377
 • «بررسی فروردین یشت» «چنگیز مولایی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شهریور 1377
 • «بررسی یسن 27و28» (متن اوستا و زند) «محمد تقی فاضلی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تیر ماه 1378
 • «متمم و انواع آن در زبان فارسی» «بتول درزی»کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی شهریور 1378
 • «بررسی یسن 53» (اوستا و زند)«بهمن مرادیان» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آبان 1378
 • «یسن شانزدهم و زند آن» «بهمن مرادیان» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن 1378
 • «ویژگیهای انسان آرمانی از لحاظ خصوصیات خَلقی و خُلقی دردورانهای مختلف عمر در شاهنامه حکیم ابولقاسم فردوسی» «عصمت عزیزی» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی سال تحصیلی 79-78
 • «داستان سیاوش و بازتاب آن در ادبیات فارسی» «حسین فدایی» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تیر ماه 1379
 • «مقایس? تحلیلی میان شخصیت اسفندیار و آشیل» «مریم اسماعیل نژاد» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی شهریور 1379
 • «تقابل اورمزدی و اهریمنی و تجلی آن در اوستا» «فاطم? جهان پور» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فروردین 1380
 • «بررسی وندها در فروردین یشت»«فرخند? سلطانیه» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1380
 • «بررسی یسن هفدهم» «عاطفه فرقدان» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1380
 • «تاثیر عناصر آیین زردشتی در ادب فارسی عهد ساسانی و غزنوی (سبک خراسانی)» «الهام زنجانیان» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی شهریور 1380
 • «بیمرگان و جاودانان در فرهنگ ایران باستان» «سروش نیا» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آبان1380
 • «بررسی یسن 62» «معصوم? امیری» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1380
 • «اندیشه های اخلاقی در شاهنام? فردوسی» «ندیم اصغری» کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی شهریور 1381
 • «مقایس? نظام آرایی فارسی میانه و فارسی معاصر» «صدیقه علیزاده» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1381
 • «بررسی سپند مدگاه» «فرنگیس درویشی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات اسفند 1381
 • «الیمائیان» «محمد چیت ساز» دکتری تاریخ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات1382
 • «سه تراژدی رستم و اسفندیار ،رستم و شغادو پادشاهی بهمن» «حسین شیخ بستان آباد» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تیر 1382
 • «تحلیل نحوی فعل فارسی باستان» «مهدی علایی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شهریور 1383
 • «آب و آبیاری در ایران باستان» «آتوسا احمدی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1383
 • «بررسی یسن 15 و16» «افشین شهرابی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1383
 • «فریدون در فرهنگ و اساطیر ایرانی» «نازیلا خرمی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهریور 1385
 • «اشارات کهن اساطیری در تاریخ حماسی ایران» «ژیلا ده بزرگی» دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهریور 1385
 • «اردیشت» «سمرا آذرنوش» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مهر 1385
 • «بررسی دعای فرورانه» «فاطمه سیّدی»کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1385
 • «بررسی یسن 10(بخشی از هوم یشت)» «محمد رضا رضایی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اسفند 1385
 • «پزشکی به روایت کتابهای سوم و هشتم دینکرد» «نرجس بانو صبوری هلستانی» ،دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی،دانشگاه تهران، زمستان 1385
 • «بررسی دستوری زند بهمن یسن» «مهسا ثاقب تهرانی» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بهمن 1386
 • «آفرینگانها پایان نامه کارشناسی ارشد «پریسا وطن دوست» کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده زبان و ادبیات واحد علوم و تحقیقات بهمن 1386
 • در واسپ یشت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی، آقای مجید طامه، شهریور 88
 • رام یشت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی، آقای سلمان یاری، شهریور 88
 • بررسی موضوع خلأ یا تهیگی براساس متن زمبسته، فریبا شریفیان دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،‌ بهمن 1388
 • شرح و توصیف پنج اصل اخلاقی بودا بر اساس فصل یازدهم متن ختنی زمبسته، پایان نامه دکتری محسن میرزایی باوندپور، پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 1390
استاد داور در پایان نامه نامبردگان زیر
 • ابولقاسم اسماعیل پور مطلق /دکتری/ تهران آفرینش در آیین مانوی 1370
 • نقی مقصودی /دکتری/ تهران آیینهای گنوسی مانوی در ادبیات فارسی 1371
 • گلناز قلعه خانی /دکتری/ تهران بررسی ویسپرد 1373
 • شهناز شاهنده /دکتری/ آزاد آیین بودا در آسیای میانه و ایاران 1374
 • فیروزه قندهاری /دکتری/ آزاد واژه نامه زند خرده اوستا 1375
 • نظام الدین کامیاب /دکتری/ آزاداخبار تاریخی در چند متن سغدی مسیحی 1375
 • احترام السادات حسینی /دکتری/ آزاد بررسی نقش اعداد از باستان تا کنون 1375
 • مرضیه بیدی ارشد تهران نامه نگاری در شاهنامه فردوسی 1367
 • آمنه ظاهری عبدوند دکتری آزاد «اسفندیار و روبین تنی» 1374
 • نادر پور اهراب ارشد تهران بررسی یسن 11 ، 1376
 • اسماعیل مطبی سنگری ارشد تهران کاربرد فصل دستوری پهلوی بر اساس مینوی خرد کارنامه اردواویرافنامه 1376
 • حبیب برجیان ارشد تهران خطوط ایران باستان 1377
 • مریم محمدی ارشد تهران مسلم وتور وایرج در روایات ایرانی 1377
 • آژیده شبگرد مقدم دکتری تهران پازند 1378
 • محمود اقبالی ارشد تهران بررسی مقدم? و 4 پرسش نخستین داستان دینی 1378
 • داریوش اکبرزاده دکتری آزاد مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه ،منابع بازمانده از زبان پهلوی 1378
 • یداله منصوری دکتری تهران واژه سازی در متنهای فارسی میانه 1381
 • بهرام امین زاده هنرهای زیبا دکتری تهران نماد گرایی در شهر ایرانی 1378
 • فاطمه عبدلی دکتری تهران سروش درون (یسن3-8) 1379
 • مهدی اسماعیلی دکتری آزاد گویش سدهی 1379
 • ناهید توسّلی دکتری آزاد بررسی آینهای ایران باستان بر پای? منتهای فارسی میانه 1380
 • احمد رضا قائم مقامی ارشد آزاد اهریمن 1382
 • ویدا ندّاف دکتری آزاد اسناد سغدی هند علیای، پاکستان 1382
 • پیرایه مشفق دکتری آزاد نجوم و اساطیر در تیشتریشت 1382
 • سید محسن میرزا زاده دکتری آزاد زبور سغدی و سنجش آن باز بور پهلوی اشکانی 1383
 • پریسا درخشان دکتری آزادبهمن بزرگ در نتهای پهلوی اشکانی .1383
 • رحمن بختیاری دکتری تهران طرحی برای ریشه شناسی فارسی 1383
 • محمد اخگری دکتری آزاد گوته و حافظ 1384
 • احمدرضا قائم مقامی، دکتری، تهران 1387
 • آفرین ازدچینی، ترکیبات در زبان اوستایی، دکتری تهران 1387
 • محمدحسن جلالیان چالشتری، ترکیبات زبان سغدی، دکتری تهران 1388
 • مریم قانعی، بررسی شریعت مانوی از منظر کفالایا، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388