دکتر زهره زرشناس

تعداد بازدید:۱۷۷۰۴

  رزومه در سیماپ   
 

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    
 

 

زندگی نامۀ علمی ‌دکتر زهره زرشناس

 

دکتر زهره زرشناس در آذرماه سال ۱۳۳۵ در تهران چشم به جهان گشود. پس از دریافت مدرک فوق لیسانس فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۷ با کسب رتبۀ اول در آزمون ورودی (کنکور) دانشگاه تهران در دورۀ دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۶۵ موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تهران شد.

دکتر زرشناس از سال ۱۳۵۷ عضو هیئت علمی ‌فرهنگستان زبان ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌به ترتیب استادیار موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و دانشیار و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است .

از سال ۱۳۶۸ تاکنون به تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در پژوهشگاه علوم انسانی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی‌ (واحد علوم و تحقیقات) و بنیاد ایران‌شناسی اشتغال دارد و تاکنون راهنمایی و هدایت بیش از۱۴۰ پایان‌نامه (تز) کارشناسی ارشد و دکترا را بر عهده داشته است.

 دکتر زرشناس با تألیف بیش از ۱۳۰ مقاله در مجلات علمی ‌ایرانی و خارجی و تألیف ۱۱ کتاب در سال ۱۳۸۰ موفق به کسب درجۀ استادی (پروفسوری) شده و عضو چندین انجمن علمی ‌ایرانی و خارجی مانند انجمن ایرانشناسان  اروپا  Societas   Iranologica  Europa(SIE)   از سال ۲۰۰۶، انجمن مطالعات ایرانیISIS) )   ، انجمن بین المللی پژوهش در قصه های عامیانه (ISFNR) از سال ۲۰۱۴ ،انجمن زبان‌شناسی و انجمن ایران‌شناسی است .

از دکتر زرشناس بیش از ۱۵ مقاله به زبان انگلیسی در مجلات علمی و پژوهشی بین‌المللی و نیز مجله ISI به چاپ رسیده است.

 

بخشی از فعالیت‌های علمی‌و فرهنگی و اجرایی

 1. ریاست گروه (دپارتمان) فرهنگ و زبان‌های باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۷۱
 2. ریاست پژوهشکده (دانشکده) زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۷۵تا ۱۳۹۰
 3. ریاست گروه (دپارتمان) ایرانشناسی در بنیاد ایران‌شناسی از سال ۱۳۸۴
 4. عضو شورای عالی واژه‌گزینی فرهنگستان از سال ۱۳۸۴
 5. دبیر منتخب کمیته ارتقاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹
 6. عضو شورای علمی‌ بنیاد حکمت اسلامی‌صدرا از ۱۳۸۶
 7. عضو شورای علمی‌آکادمی ‌المپیک جمهوری اسلامی‌ایران از ۱۳۸۵
 8. عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۷
 9. عضو انجمن زبان شناسان اروپا (Societies Iranologican Europan) (از  سال ۲۰۰۴ تاکنون)
 10. عضو انجمن بین المللی مطالعات ایرانی (The International societies of Iranian studies)  (از  سال ۲۰۰۵ تاکنون)
 11. عضو انجمن بین المللی  پژوهش در قصه های عامیانه ( The International Society for Folk Narrative Research).  (از سال ۱۳۹۲ تا کنون) 

 

 1. عضو انجمن زبان‌شناسی ایران (از سال ۱۳۸۵ تاکنون)
 2. عضو انجمن ایران‌شناسی (از سال ۱۳۸۵ تاکنون)
 3. عضو انجمن نقد ادبی (از سال ۱۳۸۸ تاکنون)
 4. عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی فرهنگ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۷۵
 5. سردبیر و عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی زبان‌شناخت از سال ۱۳۸۹
 6. سردبیر و عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات فرهنگ و هنر آسیا از ۱۳۹۵
 7. سردبیر و عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه مردم شناسی و فرهنگ جوامع فارسی زبان در پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی ازسال ۱۳۹۵
 8. عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی‌از سال ۱۳۸۸
 9. عضو هیئت تحریریه مجله علمی‌- پژوهشی پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) از سال ۱۳۸۸
 10. دبیر فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی فرهنگ ویژه زبانشناسی از سال ۱۳۷۵
 11. عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات ایرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال ۱۳۸۴
 12. عضو هیئت تحریریه فصلنامه نامه پژوهشگاه در سازمان میراث فرهنگی
 13. عضو هیئت تحریریه فصلنامه پازند، نشریه علمی‌ زبان
 14.  عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات ایران شناسی (مطالعات میان رشته ای ، علمی ، اختصاصی) از سال ۱۳۹۴
 15. عضو گروه برنامه ریزی و گسترش زبانشناسی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری از سال ۱۳۹۵

گزیده‌ای از تألیفات :

 1. ۱۳۸۰. شش متن سغدی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 2. ۱۳۸۰. جستارهایی در زبان های ایرانی میانه شرقی. انتشارات فروهر
 3. ۱۳۸۲. زبان و ادبیات ایران باستان. دفتر پژوهش‌های فرهنگی (چاپ دوم ۱۳۸۴، چاپ سوم ۱۳۸۹)
 4. ۱۳۸۴. میراث ادبی روایی در ایران باستان . دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 5. ۱۳۸۵. زن و واژه. انتشارات فروهر
 6. ۱۳۸۷. دستنامه سغدی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان‌شناسی در سال ۱۳۸۸) و (کتاب برگزیده گروه ادبیات پژوهشی از سوی بنیاد پروین اعتصامی‌در سال ۱۳۸۹) چاپ دوم ۱۳۹۰) (چاپ سوم ۱۳۹۶).
 7. ۱۳۸۷. جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب. به کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف. طهوری
 8. ۱۳۸۸. نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار سغدی. زهره زرشناس و لیلا عسگری. فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان‌شناسی در سال ۱۳۸۹) کتاب شایسته تقدیر سال ۱۳۸۹ در رشته زبانشناسی
 9. ۱۳۸۹. تیشتریشت. زهره زرشناس و فرزانه گشتاسب. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 10. ۱۳۸۹. قصه‌هایی از سُغد. زهره زرشناس و آناهیتا پرتوی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 11. ۱۳۹۱. درآمدی بر ایران‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 12. ۱۳۹۲ رنج و گنج ، ارج نامه دکتر زهره زرشناس ، به کوشش ویدا نداف ، فرزانه گشتاسب ، محمد شکری فومشی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  .
 13. ۱۳۹۴  ادیان و مذاهب ایران باستان ، مجموعه مقالات کتایون مزداپور ،(فرگرد سوم ، مانی و مانویت) ،سمت (برنده نشان دهخدا در علوم انسانی).
 14. ۱۳۹۵  موغظه نوس روشن (پاره نوشتارهای سغدی)، پریسا درخشان مقدم زیر نظر زهره زرشناس ، تهران ، متن در متن.
 15. ۱۳۹۶  فرهنگ مختصر ریشه شناختی افعال مانوی ، منیره صدیقی زیر نظر زهره زرشناس ، بابل، مبعث.
 16. نمادها و ارزشها در آیین زردشتی . (زیر چاپ)
 17. تاریخ سغد. ویراستار علمی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (زیر چاپ)

 

مقاله‌ها:

 1. ۱۳۶۵  " یک داستان سغدی»، چیستا، سال چهارم،  شماره ۵. صص ۳۲۲-۳۲۵
 2.  ۱۳۶۶  "بن مایه‌های کهن ایرانی در دیوان حافظ»، چیستا، سال پنجم، شماره ۱.  صص ۱۲-۱۶.
 3. ۱۳۶۶. داستان سغدی سه ماهی»، چیستا، سال پنجم، شماره ۳ . صص ۲۳۹-۲۴۴
 4. ۱۳۶۹. رساله‌ای سغدی در نکوهش نوشابه مستی‌آور»، فرهنگ، کتاب ششم، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  صص ۲۳۳ تا ۲۴۲.
 5. ۱۳۶۹. «داستان سغدی مروارید سنب»، سیمرغ، سال اول، شماره ۷ـ۹. صص ۳۷- ۳۹.
 6. ۱۳۶۹. «چند وام‌واژه سغدی در  شاهنامه فردوسی»، فرهنگ، کتاب هفتم، موسسه مطالعات و تحقیقات  فرهنگی. صص ۲۹۳-۲۶۹.
 7. ۱۳۶۹. «حافظ  و شکسپیر،  رویارویی شرق و غرب»، نشر دانش، سال یازدهم، شماره ۲. صص ۱۲-۱۶
 8. ۱۳۷۲. «داستان سغدی پیرمرد خوش اقبال»، یادیار، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، شماره ۱. صص ۱۱۳-۱۲۱.
 9. ۱۳۷۴. «داستان سغدی بازرگان و روح دریا»،  نیمه دیگر. شماره ۲، دانشگاه کلمبیا. صص ۴۷- ۵۸.
 10. ۱۳۷۴. «معرفی فرهنگ سغدی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال اول، شماره دوم. صص ۱۲۶-۱۳۱. (معرفی کتاب)
 11. ۱۳۷۵. «دستور تاریخی زبان‌فارسی»، فصلنامه فرهنگ (ویژه زبان‌شناسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره اول، شماره مسلسل ۱۷. صص ۴۴۱-۴۴۶
 12. ۱۳۷۵. «داستان سغدی میمون و روباه»، فصلنامه فرهنگ (ویژه زبان‌‌شناسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره اول، شماره مسلسل ۱۷. صص ۳۴۹-۳۵۸
 13. ۱۳۷۵. زبان خوارزمی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال دوم. شماره ۱. صص ۵۳- ۶۵.
 14. ۱۳۷۶. «از مینو تا گیتی به  روایت بهار»، جهان کتاب، سال دوم، شماره ۱۳ و ۱۴. صص ۸-۹
 15. ۱۳۷۶. «بخش کردن روز به سه پاره به روایت سغدی»، مجموعه یاد بهار، انتشارات آگاه. صص ۲۱۳-۲۲۰
 16. ۱۳۷۶. «زبان بلخی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب  فارسی، سال سوم، شماره اول. صص ۱۲- ۴۰.
 17. ۱۳۷۶. «عناصری از یک قصه سغدی مانوی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال سوم، شماره سوم. صص ۹۸-۱۱۲
 18. ۱۳۷۷. «زنی هست آرایش روزگار»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شماره سوم، صص ۱۷۵ تا ۱۸۰ (سخنرانی چاپ شده).
 19. ۱۳۷۷. «سغدی زبان میانگان برای انتقال قصه‌های کهن»، فصلنامه انگلیسی موسسه فرهنگی اکو، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی‌ایران، شماره ۳. صص ۱-۱۵
 20. ۱۳۷۷. «یک داستان سغدی»، مجموعه مهر و داد و بهار (یادنامه استاد دکتر مهرداد بهار). صص ۱۹۷- ۲۰۸.
 21. ۱۳۷۸. «اصطلاحی فلسفی در ادبیات سغدی بودایی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب‌فارسی، سال چهارم،  شماره اول،  مهر ۷۷ انتشار، ۸۷. صص ۸۴ -۹۴.
 22. ۱۳۷۸. «تیر آرش در دست زو پسر طهماسب»، جهان کتاب، سال چهارم،  شماره ۲۳ و ۲۴. صص ۲-۴
 23. ۱۳۷۹. «واژه  اهریمن در ادبیات سغدی بودایی»،  نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب  فارسی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان ۷۷، انتشار ۷۹. صص ۴۲- ۵۱.
 24. ۱۳۷۹. «پیام آور نور و شعری در رثای او»، ایران شناخت، شماره ۱۸ و ۱۹.  صص ۲۱-۳۷
 25. ۱۳۷۹. «ذکر علی (ع) در شاهنامه»، فصلنامه فرهنگ (ویژه امام علی (ع))،  پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شماره  اول ـ  چهارم، شماره مسلسل۳۳-۳۶. صص ۴۳ - ۵۴ .
 26. ۱۳۷۹. «کارنامه‌ای پر بار»، جهان کتاب، موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، سال پنجم، شماره ۲۳ ـ ۲۴، صص ۲۴ تا ۲۵ .
 27. ۱۳۷۹. «این نمایشنامه‌ کهن ایرانی»، کتاب ماه هنر (ویژه هنر و اسطوره)، خانه کتاب ایران، شماره ۲۵  - ۲۶. صص ۳۲-۳۴
 28. ۱۳۷۹. «واژه فارسی کشاورز» (ترجمه از زبان فرانسه). نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب  فارسی، سال چهارم،  شماره ۱۶، زمستان ۷۷، انتشار آذر ۷۹. صص ۱۶۱-۱۶۶
 29. ۱۳۸۰. «به‌ یاد‌مانی (نگاهی به شعر پارتی)»، تک‌درخت، جشن‌نامه دکتر اسلامی‌ندوشن. صص ۴۴- ۶۴ .
 30. ۱۳۸۰. «نام دژی در شاهنامه»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)،  فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب ‌فارسی، سال پنجم، شماره اول. صص ۳۰- ۳۴ .
 31. ۱۳۸۰. «قصه اصحاب کهف به روایت سغدی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب‌فارسی، سال پنجم، شماره دوم. صص ۲۱- ۴۰ .
 32. ۱۳۸۰. «اصطلاحی بودایی در زبان سغدی»، ارج نامه پرویز شهریاری. صص ۳۰۸- ۳۱۴ .
 33. ۱۳۸۰. «دگرگونی مفهوم فرّ در ادبیات سغدی»، فصلنامه فرهنگ (ویژه زبان‌شناسی)، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم،  شماره اول ـ دوم،  شماره مسلسل ۳۷ - ۳۸. صص ۳۸۸-۴۰۳
 34. ۱۳۸۰. «تاریخ  ادبیات باستانی ایران»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال ششم،  شماره دوم. صص ۵-۱۷
 35. ۱۳۸۰. «ادبیات ایران پیش از اسلام»، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی‌ (البیری ـ باباطاهر)، جلد دهم. صص۵۵۷-۵۶۴
 36. ۱۳۸۰. «اسطوره‌های امریکای  وسطا»، کتاب ماه هنر)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۳۵ و ۳۶، صص ۶۲- ۶۳.
 37. ۱۳۸۱چند واژه مونث در ادبیات دینی سغدی»، نخستین همایش ملی ایران‌شناسی (چکیده مقالات) بنیاد ایرانشناسی. ص .۲۰۸.
 38. ۱۳۸۱. «القاب زنان  اشرافی  در نوشته‌های سغدی»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)،  فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال پنجم،  شماره چهارم.  شماره مسلسل ۲۰.  صص ۷۶-۸۴
 39. ۱۳۸۱. «کهن‌ترین متن سغدی»، مجموعه سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان)، به کوشش کتایون مزداپور. صص۳۲۵-۳۳۳
 40. ۱۳۸۱. مانویت، آموزه دو بُن، مجموعه سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان)، به کوشش کتایون مزداپور. صص ۲۱۷- ۲۳۶.
 41. ۱۳۸۱. «شواهدی از ساخت امکانی در گویش بلوچی»، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، به کوشش حسن رضایی باغ بیدی. صص ۲۵۹- ۲۷۰ .
 42. ۱۳۸۱. «تا ژرفای نخستین نوشته‌های ایرانیان شرقی»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال هفتم، شماره دوم. صص ۵- ۲۰ .
 43. ۱۳۸۱. «شهریاری پیروز اشه»، کتاب ماه (ویژه اسطوره و آیین)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره۴۷ – ۴۸. صص ۵۶-۵۹
 44. ۱۳۸۲. «واژگان زبان‌سغدی در یک نگاه»، دومین هم اندیشی مسائل واژه گزینی و اصطلاح شناسی (چکیده مقالات)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ص ۶۲.
 45. ۱۳۸۲. «چیستا»،  دایره المعارف زن  ایرانی. صص ۳۶۷- ۳۶۸ .
 46. ۱۳۸۲. «دین - زنان در نوشته‌های سغدی»، کتاب زن و فرهنگ، وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامی‌(پژوهشکده مردم شناسی). صص ۳۱۹-۳۳۰
 47. ۱۳۸۲. «واژه‌ای از میانرودان»، نامه فرهنگستان (علمی‌- پژوهشی)،  فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال ششم، شماره اول، شماره مسلسل ۲۱.  صص ۱۷۹-۱۸۳
 48. ۱۳۸۲. «سخنی درباره ‌ زن در نوشته‌های سغدی»، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی،  شماره ۳.  صص ۳۱-۳۸
 49. ۱۳۸۳. «زبان‌ سغدی در یک نگاه»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال نهم، شماره اول. صص ۵-۲۶
 50. ۱۳۸۳. «چند واژه مونث در نوشته‌های دینی سغدی»، مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ایرانشناسی، بخش ۱. صص ۲۹۵-۳۱۰
 51. ۱۳۸۳. «نخستین نوشته‌های ادبی ایرانی میانه شرقی»، نامه پژوهشگاه (فصلنامه پژوهش‌های ایران‌شناسی‌)، سال چهارم، شماره ششم، شهر دوشنبه. صص ۴۷-۶۴  (به زبان تاجیکی).
 52. ۱۳۸۳. «تداوم سنتی کهن در میان اقوام ایرانی»، فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم ‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفدهم، شماره‌های سوم و چهارم،  شماره مسلسل ۵۱ ـ۵۲. صص ۵۹ ـ۷۴ .
 53. ۱۳۸۴. «جستاری در ادبیات شفاهی ایرانی میانه شرقی»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی،  سال دهم،  شماره اول. صص ۴۵ـ ۵۹.
 54. ۱۳۸۴. «جستاری در  ادبیات دوران هخامنشی» جشن‌نامه دکتر محسن ابوالقاسمی،  انتشارات هرمس. صص ۲۷۳-۲۸۶.
 55. ۱۳۸۴. «ادبیات ایران پیش از اسلام»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  ج ۱، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص ۲۵۱-۲۵۸.
 56. ۱۳۸۴. «دارو و درمان در سنّت اوستایی»، مجله آیینه میراث (ویژه‌نامه تاریخ علم)، دوره جدید، سال سوم، شماره اول، شماره مسلسل ۲۸. صص ۲۱۷-۲۲۴.
 57. ۱۳۸۴. «قصه کرماهی»، نامه انجمن، فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سال پنجم، شماره اول. صص ۲۳-۳۲.
 58. ۱۳۸۴. «قصه حضرت ایوب»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال دهم، شماره سوم، صص ۵۷-۶۵.
 59. ۱۳۸۵. «ادبیات ایران پیش از اسلام»، ایران (تاریخ، فرهنگ و هنر)، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. صص ۱۵۵-۱۷۳.
 60. ۱۳۸۵. «مفهوم دو گانه دیو»، نامه فرهنگستان (علمی‌ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب ‌فارسی، دوره هشتم، شماره سوم، پیاپی ۳۱. صص ۱۴۰-۱۴۸.
 61. ۱۳۸۵. «دئنا در نوشته‌های سغدی»، نامه انجمن، فصلنامه انجمن آثار مفاخر فرهنگی، سال ششم، شماره اول، شماره مسلسل ۲۱. صص ۵۱-۶۰.
 62. ۱۳۸۶. «تخاری، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج ۲، تهران. صص ۲۷۵-۲۷۹.
 63. ۱۳۸۶. «بلخی، زبان و آثار »،  دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج ۲، تهران. صص ۳۳-۳۶.
 64. ۱۳۸۶. «پزشکی در ایران باستان»، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران، ج ۱، به اهتمام دکتر مهدی گلشنی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. صص ۳-۲۷.
 65. ۱۳۸۶. «رستم پهلوان در سغد»، تاریخ‌نامه ورزش ایران زمین (۱)، مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و گزارش‌های نخستین هم‌اندیشی بین‌المللی تاریخ ورزش ایران، به کوشش حسن باستانی‌راد با همکاری سید امیر حسینی و دکتر هایده صیرفی، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی‌ایران. صص ۱۴۷-۱۶۱.
 66. ۱۳۸۶. «جستاری در ادبیات سکایی»، شاخه‌های شوق، یادگارنامه بهاء‌الدین خرمشاهی، به کوشش علی دهباشی، ۲ ج، نشر قطره و نشر شهاب، صص ۱۶۸۹-۱۷۰۰.
 67. ۱۳۸۷. «اندرزی به زبان سغدی»، جشن‌نامه استاد اسماعیل سعادت، زیرنظر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. صص ۳۸۵- ۳۹۶.
 68. ۱۳۸۷. «نگاهی به نحو زبان سغدی»، یادنامه یحیی ماهیار نوابی (بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی)، صص۴۳ -۵۶.
 69. ۱۳۸۷. «ساخت‌واژه در زبان سغدی»، آفتابی در میان سایه‌ای، (جشن‌نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی)، به کوشش علیرضا مظفری، دکتر سجاد آیدانلو، ص نشر قطره، صص ۲۴۰-۲۵۰.
 70. ۱۳۸۷. «واژه سغدیxwtw، جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش دکتر زرشناس، دکتر نداف، طهوری، صص ۱۰۳-۱۱۱.
 71. ۱۳۸۸. «جلوه‌ای از هنر سغدی»، فصلنامه ‌فرهنگ مردم (ویژه‌نامه علی بلوکباشی)، س هفتم، ش ۲۷و ۲۸، صص ۲۲۱-۲۲۸.
 72. ۱۳۸۸. «خوارزمی، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد ۳، صص ۸۶-۹۰.
 73. ۱۳۸۸. «سکایی، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  جلد ۳، صص ۷۰۱-۷۰۷.
 74. ۱۳۸۸پزشکی در ایران باستان»، فصلنامه تاریخ پزشکی (آموزشی- پژوهشی)، س اول، ش اول، صص ۱۱- ۳۴.
 75. ۱۳۸۹. «ضمیر در زبان سغدی»، تا به خورشید به پرواز برم (یادنامه دکتر محامدی). تهران، کتاب روشن،  صص ۲۷۱-۲۸۱.
 76. ۱۳۸۹. «کتیبه‌ای سغدی»، دو فصلنامه علمی‌- پژوهشی زبان‌شناخت (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، س اول، ش اول، صص ۲۳-۳۶
 77. ۱۳۸۹زبان خوارزمی»، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۶، (خلعت پوشان ـ لاسمی)،  صص ۳۰۴-۳۰۷.
 78. ۱۳۹۰. «کتایون»، فردوسی و شاهنامه سرایی (به مناسبت همایش بین المللی هزاره شاهنامه) فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص ۶۵۱-۶۵۸.
 79. ۱۳۹۰. «سخنانی پندآموز به زبان سغدی» در مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمی‌ دانشمند فرهیخته استاد دکتر مهدی گلشنی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی‌ایران، زیرنظر دکتر رضا داوری اردکانی. صص ۱۸۵-۱۹۰.
 80. ۱۳۹۰. «ذکرعلی (ع) در شاهنامه»، پژوهشگران، س ۱۸، ش ۲۲و۲۳، صص ۵۸-۶۵.
 81. ۱۳۹۰. «بانوی ارجمند شاهنامه، شاهزاده زشت خوی بهمن‌نامه» در ویژه‌نامه همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی، مجموعه مقاله‌ها، بخش اول، معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی، صص ۳۱۷-۳۲۶.
 82. ۱۳۹۰. «وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی»، دو فصلنامه علمی‌-پژوهشی زبان‌شناخت، س ۲، ش ۳، ص ص ۶۱-۶۷ .
 83. ۱۳۹۰. «از پندنامه‌ای سغدی»، یادنامه دکتر علی‌محمد حق‌شناس، انتشارات آگه، صص ۳۵۱-۳۶۰.
 84. ۱۳۹۰. « "چیستانی کهن (قصه ابوالهول ایرانی)، در محامد محمود آن آفتاب خوبان، (یادگارنامه شادروان دکتر محمود بروجردی)، به کوشش دکتر غلامرضا اعوانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران صص ۲۵۷-۲۶۸.
 85. ۱۳۹۱. « "قصه پائوروه در آبان یشت» با همکاری دکتر نغمه حسینی، مجله علمی-پژوهشی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، ش ۱، صص ۳۹-۵۲.
 86. ۱۳۹۱ "پیرامون ریشه‌شناسی واژه سغدی ršt’wc’r» با همکاری مهدی مشک ریز،  دو فصلنامه علمی‌–پژوهشی زبان‌شناخت، س۳،ش ۵.صص ۴۷ -۵۲ .
 87. ۱۳۹۱ "نوروزیه و نوروزیه نویسی در عصر صفوی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای تاریخی ،س ۳ ، ش ۶ ،صص ۱-۲۴ (با همکاری محسن جعفری).
 88. .۱۳۹۱  "جلوه های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی"،با همکاری دکتر عباس آذرانداز، دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان شناخت ،س ۳،ش ۶ ،صص ۳۱-۴۳.
 89. . ۱۳۹۲ " بازجستن ضرابخانه های ساسانیان در فارس"  ، دو فصلنامه علمی-پژوهشی زبان شناخت ،س ۴ ،ش ۲ ، صص ۲۵-۳۶ ، (با همکاری مریم انصاری) .
 90. . ۱۳۹۲  " کاووس در ایران و هند " ،مجموعه شاهنامه در شبه قاره ،به کوشش مینا حفیظی،زیر نظر محمدرضا نصیری ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،صص ۶۳-۹۰ .
 91. ۱۳۹۲  "شعری برای فرشته روشنی " ، مجموعه مقالات سالک  حکمت،ارج نامه استاد دکتر غلامرضا اعوانی، به کوشش شهین اعوانی ، تهران . موسسه  پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، صص ۱۱۴۹-۱۱۶۹ .
 92. ۱۳۹۳  " ایزد بانوی دانش "، در مجموعه زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی  دکتربدرالزمان قریب ، تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، صص ۱۰۱-۱۰۶ .
 93. .۱۳۹۴  " پیشینه نمایش در ایران باستان ، دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان شناخت ،  س ۵ ، ش ۱۰ ، (علمی -پژوهشی) زبان شناخت  ، صص۵۱-۷۷  (با همکاری فاطمه شمسی).
 94. . ۱۳۹۴ "ادبیات شفاهی در ایران باستان" ، تاریخ جامع ایران ، زیر نظر کاظم موسوی بروجردی ،(جلد ۵ )، تهران . دایره المعارف بزرگ اسلامی ، صص ۶۳۹-۶۷۴ .
 95. . ۱۳۹۴  "مانی و مانویت "، ادیان و مذاهب ایران باستان  ، تهران ، سمت ، صص ۴۱۳ -۴۷۴  .
 96. .   ۱۳۹۴  "تاملی در باره دانش ایران شناسی در ایران "، فصلنامه مطالعات ایران شناسی (مطالعات میان رشته ای ، علمی ، اختصاصی) ، بنیاد ایران شناسی ، س ۱ ، ش ۱ ، صص ۲۳-۳۱ .
 97. . ۱۳۹۴  "کتایون ، یک نام در دو کتاب " ، در مجموعه مقالات  ارج ورجاوند ، یاد نامه دکتر پرویز ورجاوند ، به کوشش شاهین آریا منش،تهران: شرکت سهامی انتشار – انجمن علمی باستان شناسی ایران، صص ۳۵۱-۳۶۱ .
 98. . ۱۳۹۴  "رستم در دیوار نگاره های پنجکنت "، در مجموعه مقالات  پهلوان نامه ،    به اهتمام کتایون مزداپور ، زهرا ( نیلوفر) باستی و همکاری مهران افشاری  ، تهران :نشر چشمه ، صص ۷۳-۹۳ .
 99. . ۱۳۹۴   " واژه معلم در ادبیات سغدی بودایی"،در جشن نامه استاد دکتر فتح الله مجتبایی ، زیر نظر غلامعلی حداد عادل ، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی  ، تهران : نشر آثار، صص ۳۵۹-۳۶۴ .
 100. . ۱۳۹۴           " نوروز ، صلح و نوروزیه های عصر صفوی"  در  چکیده مقالات  همایش ملی نوروز ، میراث صلح  ، به کوشش علیرضا حسن زاده ، پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ص ۳۵ .
 101. ۱۳۹۵ " جستاری در هنر سغدیان" ، در مجموعه زندگینامه و آثارعلمی و فرهنگی دکتر مهدی گلشنی ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،  صص ۳۵۵ – ۳۶۸ .
 102. ۱۳۹۵    " اندرزی منظوم به زبان سغدی" ، در مجموعه مقالات بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر صادق آیینه وند، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، صص ۲۳۵-۲۴۱ .
 103. ۱۳۹۵  " پیامدهای فرهنگی و اجتماعی فتح اصفهان به دست اعراب "، فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال هفتم، شماره دوم،  صص ۴۱-۶۷ ، با همکاری علیرضا شرافت.
 104. ۱۳۹۵   " نگاهی به گفتمان ایرانشناسی در ایران (آیا ایرانشناسی ذیل سنت خاورشناسی استعماری قرار می گیرد؟)" ماهنامه فرهنگ امروز ، ش ۱۳،صص ۱۳۸-۱۳۹.
 105. ۱۳۹۵    " استادی مهربان و نرمخو"، مجله فرهنگی و هنری بخارا،ش ۱۱۵، صص۱۸۲-۱۸۵.
 106. ۱۳۹۵   "سغدیان و تعامل فرهنگی" ، در مجموعه مقالات همایون نامه (نکو داشت کوششهای علمی و فرهنگی دکتر ناصر تکمیل همایون) ، به کوشش بهرنگ ذوالفقاری ، تهران ، نگارستان اندیشه ، صص ۷۳ -۸۱ .
 107. ۱۳۹۵  " تفسیر دادیشوع قطری از موعظه پانزدهم پدر اشعیا" ، دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان شناخت ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش ۱۳ ، بهار و تابستان ۹۵  ، صص. ۱۰۵ -۱۳۰ ،با همکاری نیلوفر شاهرخی.

        

 1. ۱۳۹۶  " گنجینه ای در آسمان (اندرزی دینی به زبان سغدی)" ، یادنامه دکتر سیمین دانشور، به کوشش شاهین آریا منش . صص.۲۶۹ -۲۷۴ .

 

 1. ۱۳۹۶ " سبک شناسی ساختاری و محتوایی متون تعلیمی (اندرزی)فارسی باستان و اوستا"  فصلنامه علمی-پژوهشی بهار ادب ، (با همکاری نسرین اصلانی). سال دهم.ش.چهارم .شماره پیاپی ۳۸ .زمستان ۹۶ .صص ۱۶۵ - ۱۸۴،

 

 1. ۱۳۹۶ " بررسی نمادهای اعتراف، تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی مسیحی مکشوفه در محوطه باستانی تورفان چین"، نشریه علمی-پژوهشی پژوهشهای باستانشناسی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، (با همکاری آذرسرمدی جو) ، دارای گواهی چاپ

 

 1. " دو نامه بلخی "، دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان شناخت ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش  ، بهار و تابستان   ، صص ،با همکاری نازی غریب
 2. پزشکی عامیانه در مشکان ، (با همکاری اعظم نظری) ، دارای گواهی چاپ
 3. تبیین چند اصطلاح فلسفی آیین بودا مربوط به مرگ در متنهای سغدی ، (با همکاری لیلا نوری کشتکار) ، دارای گواهی چاپ
 4. فعل در زبان بلخی و سغدی (با همکاری سعیده  امیدی) ، دارای گواهی چاپ
 5. نحو زبان بلخی و سغدی (با همکاری تبریزی نژاد) ، دارای گواهی چاپ
 6. اندرز (با همکاری نسرین اصلانی) ، دارای گواهی چاپ
 7. بزه ، گناه و مانده  (با همکاری منیره صدیقی ) ، دارای گواهی چاپ                                                        

 

 1. «بلخی، زبان و خط »، دانشنامه بزرگ ایران (زیر چاپ).
 2. «آفُرشِن»، دانشنامه بزرگ ایران  (زیر چاپ).
 3. «اندرگاه »، دانشنامه بزرگ ایران (زیر چاپ).

 

 

مقاله به زبان های اروپایی

 

 

 1. ۲۰۰۱. "Sogdian  Language (a lingua  franca for transferring the old stories)" , English Quarterly Eco Cultural  Institute. Tehran, Foreign ministry of  Islamic Republic of Iran., No.۳, pp. ۷۲-۸۸ . (English).
 2. ۲۰۰۳."Sogdian  ̉wzyy", The  Spirit  of  Wisdom  {Mēnōg  ī        Xrad}  Essays in memory  of Ahmad Tafazzoli), U.S.A: Mazda publisher. pp. ۲۴۴-۲۴۸. (English).
 3. ۲۰۰۴ . "The Double  Sense of Sogdian  δyw", Turfan Revisited (The first Century of Research into  the Arts and Cultures of  the  Silk Road) , ed. Desmond Durkin- Meisterernst, Simone Christiane Raschmann, Jens Wilkens, Marianne Yaldiz, Peter Zieme, Berlin . pp. ۴۱۶۴۱۷ . (English).
 4. ۲۰۰۴."HAXYCTИH  HABИШTAXOИ  AДAбИИ ЭРОНИИ МИЁНАИ   ШАРҚ’" (The earliest Eastern Middle Iranian Literary Writings), НОМАИ   ПАЖЎХИШГОХ  (фАСЛНОМАИ ПАЖЎХИШГОИ  ЭРОНШИНОСИ), соли чахорум, шумораи шашум, бахор ва тобистони ۲۰۰۴. pp. ۴۷-۶۴.
 5. ۲۰۰۵ . "Sogdian xwt ̉w" ,Proceedings of the ۵tth Conference of the Societas Iranologica Europaea, eds. Antonio Panaino and Andrea Piras, Vol. ۱. pp. ۷۵۷-۷۶۲. (English).
 6. ۲۰۰۹, “Sogdian γnt’k”, CAJ, Central Asiatic Journal, ۲ (۵۳), pp-۲۹۶-۳۰  . ISIبا نمایه
 7. ۲۰۱۱, “Women in Sogdian Literature”, CAJ, , Central Asiatic Journal, ۲(۵۵),pp.۲۹۴-۳۰۲.  ISIبا نمایه , (English).
 8. ۲۰۱۱,”Medical Advancements of Iranians in Per-Islamic Era”, Journal of American Science ۷(۹) (IsIبا نمایه) , co writer, Parvin Pourmajidian, pp.۸۶۴-۸۶۸. (English).
 9. ۲۰۱۳.               “ The Word “Div” in Kushnameh”, Proceedings of International Seminar on Korea-Iran Cultural Relations Based on Kushnameh , Embassy of the Republic of Korea to Iran , The Hanyang University Museum, Seoul, Tehran Metropolitan Municipality, pp.۷۵-۸۳.( English).
 10. ۲۰۱۳. “ The Name of a Dēw in Kushnameh”, Proceedings of ۸th International Seminar on Kushnameh, Korea, Seoul, Hanyang University, pp. ۸۹-۹۹, (English).                            
 11. ۲۰۱۳. ” Buddhist Sogdian Term for Teacher” , COMMENTATIONES IRANICAE , Vladimiro f. Aaron Livschits nonagenario ,donum natalicium, (  Papers in Honour of Professor V. Livshits), Ediderunt Sergius Tokhtasev et Paulus Luria , Petropoli in ædibus Nestor-Historia  ,MMXIII , pp.۴۱۹-۴۲۲,(English).
 12. ۲۰۱۴. “Two Sogdian Words”, Iran Nameh, A quarterly of Iranian Studies,  vol.۲۹ , no.۲ (Summer ۲۰۱۴)  ,           pp .۳۰-۴۰.   (English).  
 13. ۲۰۱۴.               “ The Name of a Demon in Kushnameh” , in Cultural & Regional Studies, Institute for Cultural & Regional Studies , Hanyang University , vol.۳, pp. ۹-۲۰. (English).  
 14. ۲۰۱۵ .”Comparative Study of Shirghoudhas & Zahak based on TSP & Shahnameh” , Journal of Renewable Natural Resources Bhutan,(ISI), ), (corresponding author, co writers: Mohsen Abolghasemi,Mehdi Daneshfar ), pp. ۴۰-۴۷. (English).
 15. ۲۰۱۵ .“Translation & Analytical part of P۲ from TSP ,lines ۱۷۸-۲۰۳” , Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, (ISI), (corresponding author, co writers: Mohsen Abolghasemi,Mehdi Daneshfar ), pp.۳۰-۴۰. (English).
 16. ۲۰۱۶ . “Common Examples of Religious Advice in Ancient Iranian Texts ”,Asian Culture and History, Canadian Center of Science and Education, (ISI),  ( corresponding author, co writer Nasrin Aslani)  ,vol .۸,no.۲ , pp. (English).
 17. ۲۰۱۶ .  “The evolution of Asha from Gathas to New Zoroastrianism ”, JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE (JLL) , Baku, Azerbaijan (corresponding author, co writer M. Seddighi), vol .۸,no.۱. (English).
 18.  

               

جوایز علمی

•             کتاب دستنامه سغدی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبانشناسی در سال ۱۳۸۸).

 (کتاب برگزیده گروه ادبیات پژوهشی از سوی بنیاد پروین اعتصامی‌سال ۱۳۸۹)

•             کتاب ‌نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار دیگر  زهره زرشناس با همکاری لیلا عسگری. فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان شناسی در سال ۱۳۸۹)

(کتاب قابل تقدیر سال ۱۳۸۹).              

بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی‌ایران.

مقاله "نوروزیه ونوروزیه نویسی در عصر صفوی"، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای تاریخی ،س ۳ ، ش ۶ ،صص ۱-۲۴ ،(برنده جایزه نخست حامیان نسخ خطی از سوی کتابخانه ملی ۲۸ /۸ /۱۳۹۲)

کتاب ادیان و مذاهب ایران باستان  ، سمت ،کتاب شایسته تقدیر علوم انسانی در سال ۱۳۹۵ با دریافت نشان دهخدا  

 

تقدیرنامه‌ها:

•             تقدیر از پژوهش‌های  سغدی  در جلسه‌ای با عنوان «کارنامه سغدی پژوهی زرشناس» در شهر کتاب با حضور استادان دانشگاه.۱۰ /۰۳ / ۹۰

•             تقدیر از پژوهش‌های علی پژوهی در جلسه‌ای با عنوان «علی پژوهی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.۲۸  /۰۳ / ۹۰

 

سخنرانی در کنفرانس ها و مجامع علمی:

 1. ۱۳۷۷ «زنی هست آرایش روزگار»، مراسم نکوداشت سرکار خانم دکتر قریب در  انجمن مفاخر فرهنگی (پاییز ۱۳۷۷).
 2. ۱۳۷۹ «سغدی زبان میانگان برای انتقال قصه‌های کهن»، پنجمین کنفرانس زبانشناسی  در  دانشگاه علامه طباطبایی. سخنران و  رئیس جلسه (اسفند ۱۳۷۹).
 3. ۱۳۸۰ «ساخت امکانی در گویش بلوچی»، نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران در فرهنگستان زبان و ادب پارسی (۹ ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۰).
 4. ۱۳۸۱ «چند واژه مونث در ادبیات دینی سغدی»، نخستین همایش ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی. عضو  هیأت علمی، سخنران و عضو هیأت رئیسه در جلسات (۲۷ ـ ۳۰  خرداد ۱۳۸۱).
 5. ۱۳۸۲ «زن در نوشته‌های سغدی»، پژوهشکده مردم‌شناسی. سازمان میراث فرهنگی (مرداد ۱۳۸۲).
 6. ۱۳۸۳ «مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر قریب در سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب به مناسبت تجدید چاپ کتاب فرهنگ سغدی (بهار ۱۳۸۳).
 7. ۱۳۸۳ «پزشکی در ایران‌باستان»، کنفرانس علم، توسعه وفن آوری، دانشگاه صنعتی شریف (آبان ۱۳۸۳).
 8. ۱۳۸۳ «تداوم سنتی کهن در میان اقوام ایرانی»، دومین همایش ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی (آذر ۸۳).
 9. ۱۳۸۵ «رستم پهلوان در سغد»، نخستین هم‌اندیشی بین‌المللی تاریخ ورزش ایران، آکادمی‌ملی المپیک جمهوری اسلامی‌ایران (آبان ۸۵).
 10. ۱۳۸۷ «مانی فیلسوف عهد باستان»، همایش تاریخ فلسفه (۴) (تفسیر تفکر فلسفی در ایران)، (۱۵مهر ۱۳۸۷)، مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه (بنیاد حکمت اسلامی‌صدرا).
 11. ۱۳۸۷ «بدر سُغدیانه»، رونمایی کتاب جشن‌نامه بدرالزمان قریب، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، (زمستان ۱۳۸۷).
 12. ۱۳۸۸ «درباره زبان سغدی»، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه ۴ سیما (۱۷/۳/۸۸).
 13. ۱۳۸۸ «زن و واژه در زبان سغدی»، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه ۴ سیما (۲۲/۶/۸۸).
 14. ۱۳۸۸ «قصه‌های سغدی در سنجش با قصه‌های ملل»، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه ۴ سیما (۲۲/۱۰/۸۸).
 15. ۱۳۸۸ «زن در نوشته‌های سغدی»، پژوهشگاه علوم انسانی (۱۷/۹/۸۸).
 16. ۱۳۸۹ «منشور کورش از نگاهی دیگر» موزه ملی ایران  به مناسبت نمایش عمومی‌منشور کورش در ایران (آبان ۱۳۸۹).
 17. ۱۳۸۹ «افراز یا آوازه» همایش بین المللی راه ابریشم در موزه ملی ایران (بهمن ۱۳۸۹).۲۴ / ۱۱ /۸۹
 18. ۱۳۹۰ «کارنامه زرشناس» رادیو گفتگو  (اسفند۹۰).
 19. ۱۳۹۰ «کارنامه سغدی پژوهی زرشناس» شهر کتاب (۱۰/۳/۹۰).
 20. ۱۳۹۰ «بانوی ارجمند شاهنامه، شاهزاده زشت خوی بهمن‌نامه»، همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی، در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.۰۴ /۰۹ /۹۰
 21. . رستم پهلوان در سغد ، در همایش بزرگداشت فردوسی و شاهنامه ، ۲۵ /۰۲ / ۹۱ در باشگاه شاهنامه پژوهان جوان
 22. . رستم در دیوار نگاره های پنجکنت وهمایش شاهنامه در ترازوی تاریخ در دانشگاه تهران ۲۳/۰۲/۹۲
 23. . تاملی در باره دانش ایران شناسی در ایران ونخستین هم اندیشی ایران شناسی در دانشگاه تهران ۳۰/۱۱/۹۲
 24. . شان دانشی فرزانه بانوی دانشمند ایرانی در مطالعات ایران باستان ، ۰۸ /۰۹ /۹۳ در انجمن مفاخر فرهنگی
 25. . شان دانشی دکتر حسن حبیبی در مطالعات ایران شناسی ، ۲۷/۱۱/۹۳ در انجمن مفاخر فرهنگی
 26. . تمثیل های سغدی ، در همایش میراث روایی ، ۱۷ /۱۲ / ۹۳ در موزه ملی
 27. بررسی زوایای رابطه نوروزو صلح پیش ازدوره اسلامی ، نشست نوروز و صلح ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۴
 28. ایران شناسی در جهان معاصر ، نمایشگاه کتاب ، سرای اهل قلم  اردیبهشت ۱۳۹۴
 29. نوروز، صلح و نوروز نامه نویسی ، همایش نوروز، میراث صلح ، پژوهشگاه میراث فرهنگی اسفند ۱۳۹۴
 30. ۱۳۹۵  " شان دانشی و تاثیر گذار شادروان بهرام فره وشی در مطالعات ایران باستان"، شبهای بخارا، شب بهرام فره وشی، ۰۲ /۰۸ /۹۵
 31. بانو دکتر بدرالزمان قریب ، شبهای بخارا، شب بدرالزمان قریب ، شهریور ۹۶
 32. "نگاهی به چند متن چینی با برگردان سغدی"، همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی –تمدنی ایران و چین ، دانشگاه علامه طباطبایی ۸و۹ آبان ۹۶
 33. ۲۰۰۲. “The Double Sense of Sogdian δyw” , Turfan Revisited, The First Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road,۸ - ۱۳ September, Berlin.
 34. ۲۰۰۴. “Sogdian xwt’w”, ۵th Conference of the Societa Iranologica Europa, ۶-۱۱ Octobr, Ravenna.
 35. ۲۰۰۶. “Sogdian γnt’ k”, The Sixth Biennial of Iranian Studies(SOAS), ۳-۵ August, London.
 36.  ۲۰۰۷. “Women in Sogdian Litrature”, ۶th Conference of Societa Iranologica Europa, ۱۸-۲۲ September, Vienna.
 37. ۲۰۱۰. “A Sogdian Tale”, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, (۳۰April).
 38. ۲۰۱۰. “Women in some sogdian Writings” Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, (۲۵ April).
 39. ۲۰۱۳. “ The Name of A Dēw in Kushnameh”, The ۸th International Seminar on Kushnameh,  Korea, Seoul, Hanyang University, (۱۴ June).
 40. ۲۰۱۳.  The word Dēw in Kushnameh”, proceedings of ۹th International Seminar on  Kushnameh, Tehran,۳rd October.
 41. ۲۰۱۳. “Two Sogdian words (m’n & p’zn)”,The ۶th Biennial Convention of the Assosiation for the Study of Persianate Societies (ASPS), The oriental Institute of Sarajevo ,(۲-۶ September).
 42. ۲۰۱۷. “Šyr in Buddhist Sogdian texts” , The International Seminar of Middle Iranian Languages, The Research center for Islamic & Iranian Culture ,Shahid Bahonar University of Kerman (۱۵&۱۶ October)

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا:

راهنمایی و مشاوره بیش از ۳۵ پایان نامه دکترا در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵) راهنمایی پیش از ۲۰۰ پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد در گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌(واحد علوم و تحقیقات) و بنیاد ایران‌شناسی (در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا(۱۳۹۵ .