کتابها

تعداد بازدید:۸۶۷

نام و نام خانوادگی

عنوان کتاب

تصحیح و ترجمه

تالیف - کوشش

سال انتشار

 

دکتر راشد محصل

نجات بخشی در ادیان

 

*

1369

 

 

زند بهمن یسن

*

 

  1385و  1370

 

 

گزیده های زاد سپرم

*

 

1366

 

 

نجات‌بخشی در ادیان

 

 

1381

 

 

سروش یسن

 

 

1382

 

 

راهنمای زبان سانسکریت

پژوهشگر : محمدتقی راشد محصل

 

89و 91

 

 

وزیدگیهای زادسپرم

 

 

1366 و1385

 

دکتر یحیی  مدرسی

درآمدی بر جامعه شناسی زبان

 

*

 1391و 1387و1368

 

 

در آمدی بر زبانشناسی تاریخی

آنتونی آرلاتو

 

1373

 

 

مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبانشناسی

 

*

1376

 

 

زبان مهاجرت

 

*

1394

 

 دکتر صفار مقدم

وندهای رایج در زبان انگلیسی

 

*

1373

 

 

زبان و ادبیات فارسی در بوسنی هرزگوین

 

*

1372

 

 

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (جلد اول) دروس پایه

 

*

1386

 

 

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (جلدچهارم ) تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

 

*

1386

 

 

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (جلددوم) پایتخت ایران

 

*

1386

 

 

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (جلدسوم) ایران امروز

 

*

1386

 

دکتر مهشید میرفخرایی

بررسی هادخت نسک

 

*

1371و 1386

 

 

فرهنگ کوچک زبان پهلوی

*

 

1394و 1373و 1379

 

 

درآمدی بر زبان ختنی (دستور ، متن گزیده، واژه نامه)

 

*

1384

 

 

بغان یسن

 

*

1382

 

 

روایت پهلوی (آوانویسی، برگردان فارسی، یاداشت ها و واژه نامه)

 

*

1390

 

 

بررسی دستوری و محتوایی گاه 51 و هوخشثره گاه

 

*

1393

 

 

بررسی دینکرد ششم

 

*

1393

 

دکتر  کتایون مزداپور

شایست ناشایست متنی به زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی)*

*

 

-1369

 

 

مغان در تاریخ باستان (ویرایش)

 

 

1381

 

 

برگزیده شاهنامه فردوسی

به کوشش: کتایون مزداپور

احمد علی رجایی بخارایی

1381

 

 

واژه نامه گویش بهدینان شهر یزد (فارسی به گویش همراه با مثال)

 

*

1374

 

 

واژه ومعنای آن از فارسی میانه تا فارسی

 

*

1390

 

 

یسنا و  ویسپرد

 

*

1389

 

 دکتر زهره زرشناس

شش متن سغدی (بخش نخست)

 

*

1380

 

 

دستنامه سغدی (دستور، داستانهای گزیده ، واژه نامه

 

 

1387

 

 

تیشتر یشت

 

زهره زرشناس، فرزانه گشتاسب

1389

 

 

قصه هایی از سغد

 

آناهیتا پرتوی، زهره زرشناس

1389

 

 

درآمدی بر ایران شناسی

 

 

1391

 

 دکترایران  کلباسی

ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز

 

*

1371و 1380و 1388

 

 

فارسی اصفهان

 

*

1370

 

 

گویش کردی مهاباد

 

*

 - 1385و 1362

 

 

گویش کلاردشت (رودبارک)

 

*

1376

 

 

گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی)

 

*

 1387و1373

 

 

فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران   

 

*

 

 

 دکتر گیتی شکری

فرهنگ دبستانی

 

*

1374

 

 

گویش ساری (مازندرانی)

 

*

1374

 

دکتر واهه دومانیان

لوتر سلیری (پژوهشی  خواستاری ـ اشتقاقی)

 

 

1386

 

 

تاریخچة واجهای ایرانی

واهه دومانیان

کریستین بارتلمه

1384

 

 دکتر ماریا ایوازیان

ریشه یابی نامهای خاص ارمنی (برگرفته از زبانهای ایرانی)

 

*

1381

 

 

فرهنگ خاورشناسان: زندگینامه و کتابشناسی ایران شناسان و اسلام شناسان

 

*

  1376و 1372

 

 

وام واژه های ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی

 

*

1372

 

 

کتابشناسی خاورشناسان (ایرانشناسان وا سلامشناسان) روسیه و جمهوری های اتحاد شوروی سابق

 

*

1372

 

 

دوگانهای زبان ارمنی و مترادفات آن در زبان فارسی

ماریا آیوازیان ( ترزیان)

*

1384

 

 

استاد هراچیا آچاریان و ایرانشناسی

ماریا آیوازیان، ترزیان

 

1382

 

 

اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی

گردآوری و ترجمه : ماریا ایوازیان - ترزیان

 

 

 

دکتر همادخت همایون

واژه نامه شصت و هفت گویش ایرانی

صادق کیا

به کوشش همادخت همایون

1390

 

 

تاریخ اصفهان:ابنیه و عمارات (تتمه)

جلال الدین همائی

به کوشش همادخت همایون

1390

 

 

قواعد فقه و اصطلاحات و تاریخ فقه و قضا در اسلام (یادداشت های استاد علامه جلال الدین همایی)

 

به کوشش همادخت همایون

1391

 

دکتر فاطمه جدلی

آب زوهر بررسی یسن های 63-69

 

فاطمه جدلی

1390

 

 

بررسی چندتعبیرعرفانی در گاهان زردشت

فاطمه جدلی

مارتین شوارتز

1390

 

 دکتر نسرین طباطبایی

واژه نامه توصیفی طلا و جواهر سازی

 

 

اسامی کتابهای اعضای کنونی هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی

نام و نام خانوادگی

عنوان کتاب

تألیف ترجمه و گردآوری

سال انتشار

دکترسیروس نصرالله زاده

نام تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم،

*

1384

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی،

*

1398

دکترفرزانه گشتاسب

تیشتر یشت،

*

1389

اندرز اوشنر دانا،

*

1393

*

1394

اندرز اوشنر دانا،

*

1396

فرهنگ اویم ایوک،

*

1397

آذر کیوان (زندگی نامه ،آثاروعقاید )

*

1400

دکترامید طبیب زاده قمصری

غلط ننویسیم از چاپ اول تا ویراست دوم،

*

1396

*

1396

طبقه بندی وزن های شعر فارسی،

گردآوری

1397

*

1397

*

1398

گردآوری

1398

مبانی و دستور خط فارسی شکسته بر اساس صد سال آثار داستانی و نمایشی(از 1298 تا 1397)،

تألیف

1398

*

1399

ققنوس و قمری و شکایت عاشق،

ترجمه

1399

دکترآتوسا رستم بیک

مشکلات زبانی و ارتباطی: راهنمایی برای معلم،

ترجمه

1391

راهنمای معلم برای محافظت از کودک، ترجمه،

*

1391

فانوس نورا،

ویرایش ادبی

1394

ملخ کوچولو و هیولا،

*

1394

بهترین اشتباه، ویرایش ادبی،

*

1394

کی با من بازی می کنه؟،

*

1394

جستاری در زبان و زبان شناسی در خاورمیانه،

تألیف

1395

همه با هم، و

ویرایش ادبی

1396

رازهایی از طبیعت، ویرایش ادبی

*

1396

رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی،

تألیف

1399

اطلس زبانی، گویش سنجی و مستندسازی زبان،

*

1400

دکتر حمیدرضا دالوند

تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای 1299، ویرایش ادبی،

*

1380

انقلاب اسلامی در لرستان، تالیف،

*

1385

تاریخ و معماری دژ شاپور خواست (قلعه فلک الافلاک)، تالیف،

*

1388

وندیداد ساده؛ دستنویس بلند آوازه ساموئل گایزه در کتابخانه ملی ملک،

*

1393

تاریخ مردم‌شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی،

*

1398

قطعنامه های راهپیمایی های انقلاب اسلامی، تدوین،

*

1398

تاریخ و سنت زرتشتی،

*

1399

متون فارسی زردشتی، تالیف،

*

1399

دکترحسین صافی پیرلوجه

از فلسفه به زبان شناسی،

 

ترجمه

1384

نقب هایی به جهان داستان،

*

1389

روایت پژوهی در زمانی: سنجش روش های قصه گویی و داستان نویسی در فارسی،

تألیف

1394

شناخت نگری در ادبیات داستانی: رویکردی زبان-شناختی،

ترجمه

1394

عناصر بنیادین در نظریه¬های روایت،

تألیف

1395

درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی،

ویرایش علمی

1395

روش های تحقیق در زبانشناسی، ویرایش علمی،

تألیف

1396

رویکردی شناختی به نظام جهت های دستوری در گویش گیلکی

*

1397

زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعی، تدوین، نقد فرهنگ،

تألیف

1397

تدوین

دکتر مسعود قیومی

Kleine Wörter' – systemlinguistische, sprachdidaktische und empirische Untersuchung einer Wortgruppe mit Sonderstellung innerhalb der diagnostischen Rechtschreibanalyse، Stauffenburg Verlag GmbH

گردآوری

1393

Perspectives on Academic Persian, compilation, Springer,

تألیف

2021

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، تدوین مجموعه مقالات، نشر نویسه پارسی، 1396

تدوین

1396

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی، تدوین مجموعه مقالات،

*

1398

دکترحوریه احدی

ترجمه

1396

روانشناسی زبان، ترجمه،

*

1397

رنج جدید، گنج امید،

گردآوری

1399

آسیب ویژۀ زبانی : از نظریه تا درمان،

تألیف

1399

معرفت و محنت، گردآوری،

گردآوری

1399

تألیف

1399

ترجمه

1400