دکتر فرزانه گشتاسب

تعداد بازدید:۱۱۳۲۲

  رزومه در سیماپ  
  

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    
 

 

 
مشخصات فردی
نام فرزانه
نام خانوادگی گشتاسب
سال تولد ۱۳۵۲
وضعیت تأهل متأهل
پست الکترونیک f_goshtasb@yahoo.com
 
تحصیلات

لیسانس فیزیوتراپی از دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

فوق‌لیسانس فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۸۸)

سوابق پژوهشی

الف) پایان‌نامه‌ها

 •  

۱۳۸۲. بررسی هات ۲۸، ۲۹ و ۳۰  از گاهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ‌و زبان‌های باستانی. دانشگاه تهران.

۱۳۸۷. بازمانده‌های سنت کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی زرتشتیان ایران. پایان‌نامه دکترای فرهنگ‌و زبان‌های باستانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ب)  مقالات تألیفی

 • . «نقش و جایگاه ضمیر متصل در گویش بهدینان شهر یزد»،‌ مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی گویش‌های مناطق کویری ایران، صص ۱۷۸۱- ۱۷۹۰.
 • . «معرفی فرهنگ فارسی میانه»، مقاله‌های نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا، صص ۹۷- ۱۱۷. (با همکاری کتایون مزداپور و نادیا حاجی‌پور)

۱۳۹۰. «ستوش در متون پهلوی و آیین‌های زرتشتی»،  زبانشناخت، س۱،  ش ۲. صص۹۹- ۱۰۵.  (علمی-پژوهشی). 

۱۳۹۰. «بررسی چند واژۀ آیینی در آداب و رسوم دین مزدیسنی »، مجله انسانشناسی، س ۹، ش ۱۵. صص ۱۲۴-۱۳۴. (علمی-پژوهشی). 

۱۳۹۱. «گات‌ها، بازتاب مینوی خرد در آینۀ شعر»، فروهر، ش ۴۵۰. صص ۱۶- ۲۰.

۱۳۹۱. «ستایش زندگی، آیین درگذشتگان و باور مزدیسنان»، فروهر، ش ۴۵۲. صص ۱۰-۱۳.

۱۳۹۱. «یادداشتی درباره یلدا»، فروهر، ش ۴۵۳. ص ۲۲.

۱۳۹۱. «سفره نوروزی زرتشتیان ایران»، فروهر، ش ۴۵۵. صص ۸- ۱۱.

۱۳۹۱. «گاه رپیتون، زمان آرمانی در دین مزدیسنی»،  زبانشناخت. س ۲، ش ۲. صص ۲۵-۳۷. (علمی-پژوهشی). 

۱۳۹۱. «اخلاق و آداب سخندانی در اندرزنامه‌های فارسی میانه»، زبانشناخت، س ۳، ش۲. صص ۶۹-۸۴. (علمی-پژوهشی). (با همکاری نادیا حاجی‌پور).

۱۳۹۱. «تأملی در آداب و رسوم زرتشتیان ایران»، پژوهشنامه ادیان، ش ۱۲. صص ۱۵۷-۱۷۶. (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۱. «عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران»، مجله انسانشناسی، س ۱۰، ش ۱۷. صص ۱۱۴- ۱۳۱. (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۲. «گواژه زدن در زبان فارسی میانه»، رنج و گنج، ارجنامه دکتر زهره زرشناس. صص ۳۷۵-۳۷۸.

۱۳۹۲. «بازتاب تمثیلی کهن در داستان سفر برزویه به هند»،  پازند، س ۹، ش ۳۲-۳۳. صص ۵۱-۵۸.

۱۳۹۲. «دستنوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دستنوشته TD۲۶)»، زبانشناخت، س۴، ش۲. صص ۱۴۱- ۱۶۳. (علمی-پژوهشی). (با همکاری نادیا حاجی‌پور) .

۱۳۹۳. «دغدغه‌های استاد (به یاد استاد پرویز شهریاری)»، فروهر، س ۴۸، ش ۴۶۲ و ۴۶۳. صص ۱۰- ۱۶.

۱۳۹۳. «گزارشی از میراث فرهنگی زرتشتیان ایران»، فروهر، س ۴۸، ش ۴۶۴. صص ۲۴- ۲۹.

۱۳۹۳. «اوستا»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. ج ۱، صص ۶۷۳- ۶۷۷.

۱۳۹۳. «ارداویراف‌نامه»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. ج۱. صص ۳۸۱- ۳۸۴.

۱۳۹۳. «بندهش»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. ج۲. صص ۲۲۸- ۲۳۱.

۱۳۹۴. «جاماسب»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. ج۳. صص ۱۱۴-۱۱۶.

۱۳۹۴. «جمشید»،  دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. ج۳. صص ۱۹۲- ۱۹۶.

۱۳۹۴. «چهار (عدد)»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. ج۳. صص ۴۳۹- ۴۴۲.

۱۳۹۴. «جاویدان‌خرد و خردنامه»، دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، جشن‌نامه استاد دکتر محمدتقی راشد محصل، به کوشش مهدی علایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص ۳۱۷- ۳۳۲.  (با همکاری نادیا حاجی‌پور)

۱۳۹۴. «بن‌پایه‌های مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در دین زرتشت»، بنیاد‌های دینی مقابله با خشونت و افراطی‌گری در عصر جهانی شدن، تهران: مرکز ملی جهانی شدن. صص ۲۵۱- ۲۷۴.

۱۳۹۴. «مقدماتی دربارۀ فرهنگ اویم ایوک، کهن‌ترین فرهنگ دوزبانه ایرانی»، نامه فرهنگستان، ویژه‌نامۀ فرهنگ نویسی، ش ۱۰، صص ۷۷- ۹۱. (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۴. «تأثیر کنش‌های سه‌گانه ایران باستان بر رموز آیین تشرف عیاران»، مطالعات تاریخ فرهنگی، س۶، ش ۲۳، صص ۷۷-۹۸ (با همکاری کتایون مزداپور و شیرین گلزار). (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۴. «واحدهای اندازه‌گیری طول در اوستا»، زبانشناخت، س ۵، ش ۲، صص ۳۵- ۵۱ (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۴. «دخمه‌گذاری و آیین‌های آن در سنت زرتشتیان ایران»، مجموعه مقالات کنفرانس ایرانشناسی در فرانسه، تجربه دیروز و چشم انداز فردا. صص ۷۵۱- ۷۶۳.

۱۳۹۴. «پرستشگاه‌های عیلامی بر اساس کتیبه‌های شیلهک اینشوشینک»، پژوهشنامه ادیان، س ۹، ش ۱۷، صص ۴۵- ۷۸ (با همکاری میلاد جهانگیرفر). (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۴. «آیین‌های پس از مرگ نزد زرتشتیان ایران»، مرگ و زندگی از منظر زبان، اسطوره و تاریخ (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مردم‌شناسی مرگ و زندگی)، به کوشش فریبا شریفیان. صص ۱۰۱- ۱۱۴.

۱۳۹۴. «بررسی مفهوم درویش راستین در متون فارسی میانه زردشتی»، جستارهای ادبی، ش ۱۹۰، صص ۱۴۱- ۱۵۸. (با همکاری نادیا حاجی‌پور و لعیا حسین‌زاده بهتاش). (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۵. «فصلی در دستور زبان اوستایی»، پازند، س ۱۲، ش ۴۴، صص ۸۵- ۱۰۲.

۱۳۹۵. «فره در نوشته‌های آذرهوشنگیان»، ارجنامۀ آئینۀ صادق، مجموعه مقالات بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت زندهیاد دکتر صادق آئینهوند، زیر نظرِ محمدجعفر حبیب‌زاده، صص ۲۶۷- ۲۷۴.

۱۳۹۵. «ترجمۀ فارسی دعای هورخش کبیر در کتاب دساتیر»، همایوننامه، نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکمیلهمایون، به کوشش بهرنگ ذوالفقاری، صص ۱۱۷- ۱۲۲.

۱۳۹۵. «زرتشتیان»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، صص۶۸۳- ۶۹۵.

۱۳۹۵. «دوازده (عدد)»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، صص ۳۷۷- ۳۸۰.

۱۳۹۵. «روایت پهلوی»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، صص ۵۸۸- ۵۹۰.

۱۳۹۵. «دادستان دینی»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، صص ۱۸۸- ۱۹۰.

۱۳۹۵.  «رپیتوین»، دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، صص ۴۷۴- ۴۷۶.

۱۳۹۵. «رویین‌تنی»،  دانشنامه فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، صص ۶۳۸- ۶۳۹.

۱۳۹۵. «صفات پادشاهان ایران و انیران در آیینۀ علم فراست»، زبانشناخت، س۷، ش ۱۴، صص ۱۲۷- ۱۴۱ (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۵. «عیلام و عیلامیان در کتاب مقدس»، پژوهشنامه ادیان، س۱۰، ش ۲۰، صص ۲۷- ۶۰. با همکاری میلاد جهانگیرفر. (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۶. «نگاهی تطبیقی به صلح کل اکبری و آموزۀ وحدت ادیان در مکتب آذرکیوان»، مطالعات فرهنگ و هنر آسیا، صص ۱۴۰ -۱۲۱ (علمی-پژوهشی).

۱۳۹۶. «واژه‌های پازند در فرهنگ اویم»، زبانها و گویشهای ایرانی (علمی-پژوهشی)، صص ۲۷- ۵۰.

 

 پ) طرح‌های پژوهشی

۱۳۸۶.  فرهنگ زرتشتیان ایران.  طرح پایان‌یافته برای دفتر پژوهشهای فرهنگی.

۱۳۸۶- ۱۳۸۸. همکاری در طرحِ  گویش بهدینان شهر یزد، ج ۳و ۴. تألیف دکتر کتایون مزداپور.

۱۳۸۷-۱۳۸۹. همکاری در طرحِ واژه‌نامه فارسی میانه- فارسی، طرح گروهی پایان یافته در گروه زبان‌های باستانی پژوهشکده زبانشناسی.

۱۳۸۹- ۱۳۹۰. تهیه متن انتقادی اندرز اوشنر دانا، همراه با آوانویسی، ترجمه فارسی و یادداشت‌نویسی. طرح پایان یافته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۳۹۰-۱۳۹۲. فرهنگ اویم ایوک. طرح موظف در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۳۹۳- ۱۳۹۵. پژوهشی دربارۀ زندگی، آثار و اندیشه‌های آذرکیوان بر اساس متون بازمانده از مکتب وی. طرح موظف در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۳۹۶- تاکنون. بررسی و تحلیل اندرزهای انوشیروان. طرح موظف در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

ت) کتابهای تألیف شده

۱۳۸۷.  آموزش دینی، سال اول دبیرستان. تهران: انجمن زرتشتیان تهران.

۱۳۸۸. آموزش دینی، سال دوم دبیرستان. تهران: انجمن زرتشتیان تهران.

۱۳۸۹. آموزش دینی، سال سوم دبیرستان. تهران: انجمن زرتشتیان تهران.

۱۳۸۹. تیشتر یشت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (همراه با دکتر زهره زرشناس).

۱۳۹۲. رنج و گنج، ارجنامه دکتر زهره زرشناس. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۳۹۲. اندرز اوشنر دانا. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۳۹۴. ادیان و مذاهب ایران باستان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). (همراه با کتایون مزداپور و ...)

 

ث) سخنرانی

 • «اندرز اوشنر دانا و نکاتی درباره منبع کهن کلیله و دمنه و سندبادنامه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۱.
 • «میراث فرهنگی زرتشتیان»، نوزدهمین همایش گات‌ها‌شناسی مانتره، شهریور ۱۳۹۱.
 • «بررسی مهم‌ترین ارکان آداب و روسوم بازمانده از ایران باستان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۱.
 • «نکاتی درباره یکی از منابع کهن اندرزنامه‌های ایرانی»، همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونه‌های آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، آذر ۱۳۹۱.
 • «تداوم اساطیر کهن ایرانی در فرهنگ شفاهی مردم ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۲.
 • «معرفی فرهنگ اویم ایوک»، کتابخانه ملی ایران، بهمن ۱۳۹۳.
 • «کهن‌ترین فرهنگ دو زبانه ایرانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴.
 • «تأملی در آیین تشرف عیاران»، کتابخانه ملی ایران، تیر ۱۳۹۴.
 • «جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴ آذر ۱۳۹۵
 • «توصیف فعل در گویش دالینی»، اولین همایش بین‌المللی مسایل جاری زبان‌ها، گویش‌ها و زبان‌شناسی، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵.
 • «نسبت میان نوشته‌های آذرکیوان و متون اشراقی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۹ تیر ۱۳۹۶.

 

فعالیت های آموزشی

الف) تدریس

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، از سال ۱۳۸۹ تا کنون.

دانشگاه یزد، دانشکده الهیات میبد، کارشناسی ایران‌شناسی؛ تدریس واحدهای «ادیان ایرانی»، «آشنایی با خط و زبان‌های ایران باستان»، «آشنایی با خط و زبان اوستایی»، «آشنایی با خط و زبان فارسی باستان»، «آشنایی با خط و زبان فارسی میانه»، از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۱.

دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد ایران‌شناسی، کارشناسی ارشد ایران‌شناسی؛ تدریس واحدهای «آشنایی با خطوط و زبان‌های ایران باستان»، «تاثیر تمدن ایرانی اسلامی بر تمدن غرب»، از سال ۱۳۹۱ تا کنون.

 

ب) راهنمایی پایان نامه

حمیدرضا ابریشمی‌فر، بررسی حیوانات اساطیری در ایران باستان براساس کتاب  بندهش، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه آزاد همدان، تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۱.

محمد حامد خداکرمی، بررسی نگرشهای دینی پادشاهان ساسانی، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه آزاد همدان، تاریخ دفاع: ۹/ ۶/ ۱۳۹۲.

نسترن دولتشاهی، کودکانه‌ها در فرهنگ لک‌های منطقه لرستان، کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، بنیاد ایرانشناسی-دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ دفاع: ۲/۱۱/۹۲

افشین لطفی،‌ بررسی و تحلیل بنیان‌های اساطیری داستان هفت‌خان جهان‌بخش در منظومه گورانی جواهرپوش، کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، بنیاد ایرانشناسی-دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ دفاع: ۱۸/۹/۹۳

میلاد جهانگیرفر، پژوهشی در دین و اساطیر عیلام، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۳۱/ ۳/ ۹۴.

مریم مؤمنی، بررسی متن پازند ارداویراف‌نامه، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۳۱/ ۶/ ۹۴.

ریحانه رحمن‌زاد، آوانویسی و ترجمه ی متن پازند "زند بهمن یسن" و مقایسه آن با متن فارسی میانه، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۱/ ۱۱/ ۹۴.

 • ‌السادات موسی‌کاظمی محمدی، توصیف و تحلیل گونه محمدیه گویش نایین: رویکردی تاریخی تطبیقی، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۱۱/ ۱۱/ ۹۴.

پ) مشاور پایان نامه

مریم رویین بخت، بررسی سنتها و آیین‌های زرتشتیان تهران، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، دفاع: ۲۸/۱۱/۹۲.

لعیا حسین زاده بهتاش، بررسی تطبیقی گناهان کبیره در دو متن سغدی و اوستایی با تأکید بر گناهان کشتن، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۰۶/۰۷/۹۳.

شیرین گلزار مشکی، ریشه های آئین عیاری در ایران باستان، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۰۶/۰۷/۹۳.

غزاله فیروز، بررسی اساطیری ایزدان آتش در ادیان هند و ایرانی، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۲۰/۰۷/۹۳.

زینب فریادرس، بررسی مقایسه‌ای نظام اخلاقی قرآن و اوستا، کارشناسی ارشد تفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دفاع: ۲۵/۸/۹۳.

مهسا سلیمی، مهر هندو ایرانی، کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، بنیاد ایرانشناسی-دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ دفاع: ۹/ ۶/ ۹۴.

ژینیا نوریان، تاثیر اندیشه‌های ایرانیان باستان درباره اعداد ۳، ۴، ۷، ۴۰ بر باورها و آیین‌های مردم ایران، کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، بنیاد ایرانشناسی-دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ دفاع: ۹/ ۶/ ۹۴.

شبنم جورابچی، نمادپردازی زیورآلات در اوستا، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: ۱۴/۰۷/۹۴.

 

سوابق اجرائی، مدیریتی و نظارتی

مسئول برگزاری سخنرانی ها ونشست‌های علمی پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی، از پاییز ۱۳۸۹تا بهار۱۳۹۰.

عضو هیأت مؤسس گروه پژوهشی یادگار باستان، دارای مجوز از وزارت علوم.

مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از مهر ۱۳۹۴.

 

دیگر فعالیتها

عضو هیات تحریریه و داور مجله فروهر

داور مجلات زبان‌شناخت، کهن نامه پارسی، تاریخ ایران و اسلام، جستارهای ادبی و مجلات دیگر

 

جوایز و ...

پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۰

پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۴

اطلاعات تماس

شماره تلفن محل کار: ۸۸۰۴۸۰۳۷، ۳- ۸۸۰۴۶۸۹۱ (داخلی ۲۱۵)

شماره تلفن همراه:   ___

آدرس پست الکترونیک: f_goshtasb@yahoo.com

آدرس محل کار: ایران- تهران- بزرگراه کردستان- خیابان ۶۴- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی