امید طبیب زاده قمصری

تعداد بازدید:۷۷۸۱

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

سمت فعلی:

استاد پژوهشکدۀ زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق تحصیلی:

۱۳۷۸: دکتری در رشته زبانشناس، دانشگاه تهران

۱۳۷۳: کارشناسی ارشد در رشته زبانشناس، دانشگاه تهران

۱۳۶۶: کارشناسی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

بورس‌های تحصیلی:

 1. بورس DAAD از آلمان ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ، تحصیل در دانشگاه مونیخ، رشتۀ زبان‌شناسی کامپیوتری
 2. بورس فون هومبولت از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰، تدریس در گروه ایران‌شناسیِ  دانشگاه گوتینگن .

 

دانش زبانی

تسلط  به دو زبان انگلیسی (کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی) و آلمانی (دارای مدارک PNDS و DSHاز انستیتو گوتۀ فرایبورگ)

کار اجرایی

 1. ویراستار در مرکز نشر دانشگاهی از ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۰
 2. سردبیر شمارۀ مجلۀ IRANISTIK به زبان آلمانی در مرکز نشر دانشگاهی (انتشار این مجله متأسفانه به علت بروز تحریم‌ها و قطع روابط بانکی، و نیز به علت برخی تغییر و تحولات در مرکز نشر دانشگاهی تعطیل شد)
 3. سردبیر مجلۀ علمی پژوهشیِ پژوهشهای زبان‌شناسی تطبیقی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵:

http://rjhll.basu.ac.ir/

 1. مدیر گروه زبان‌شناسی در دانشگاه بوعلی سینا: ۱۳۹۱-۱۳۹۳

 

برخی از تالیفات:

۱. کتابها:

۱. تحلیل وزن شعر فارسی عامیانه فارسی، تهران، انتشارات نیلوفر،۱۳۸۲

۲. پژوهشهای زبانشناسی ایرانی (۱)، جشن‌نامه دکتر علی‌اشرف صادقی، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۲

۳. پژوهشهای زبانشناسی (۲)، جشن‌نامه دکتر یدالله ثمره، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۳

۴. ظرفیت فعل و ساختهای بنیادین جمله در فارسی (براساس نظریه دستور وابستگی)، تهران، نشرمرکز، ۱۳۸۵

۵. نگاهی به شعر نیما؛ دربارۀ چگونگی شکل گیری نظامهای شعری، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۷

 

۶. جشن‌نامۀ استاد ابوالحسن نجفی، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۰

 

۶. دستور زبان فارسی،بر اساس نظریۀ گروه های خود گردان در دستور وابستگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۱

 

۷. وزن شعر فارسی، از دیروز تا امروز (مجموعۀ مقالات ارائه شده در نخستین هم­اندیشی وزن شعر فارسی در انجمن زبان­شناسی ایران)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۲.

 

۸. وزن شعر فارسی، از دیروز تا امروز (مجموعۀ مقالات ارائه شده در دومین هم­اندیشی وزن شعر فارسی در انجمن زبان­شناسی ایران)، تهران، هرمس، ۱۳۹۴

 

۹. . وزن شعر فارسی، از دیروز تا امروز (مجموعۀ مقالات ارائه شده در سومین هم­اندیشی وزن شعر فارسی در انجمن زبان­شناسی ایران)، تهران، زیر چاپ.

 

۱۰. ترجمۀ غزلواره‌های شکسپیر، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۶،

 

 

 

 

 

۲. برخی مقالات، نقدها و معرفیها:

۱.عبارتهای فعلی ضمیردار در زبان فارسی

علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان

۱۳۸۰

۲. مفعول نشانه اضافه‌ای در زبان فارسی

علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان

۱۳۸۲

۳. وابسته‌های فعل در زبان فارسی براساس نظریه وابستگی

علمی پژوهشی

دستور، ویژه‌نامه نامه فرهنگستان

۱۳۸۳

۴. رابطه فرهنگ‌نگاری و دستورنویسی

علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان

۱۳۸۴

۵. ساختهای‌اسنادی و سببی در زبان فارسی

علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان

۱۳۸۵

۶. اشعار عامیانه ایران در عصر قاجار (نقد کتاب)

علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان

۱۳۸۵

۷. بررسی انواع بندهای متممی در زبان فارسی و شیوه نمایش آنها در فرهنگها

علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان ضمیمه فرهنگ‌نگاری

۱۳۸۶

۸. شیوه‌های آوانگاری در لغتنامه‌های فارسی و ضرورت تغییر آنها

 

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۶۸

۹. فیزیک گفتاری (مقدمه‌ای بر آواشناسی آکوستیک) (نقد کتاب)

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۶۹

۱۰. طبقه‌بندی و ضبط افعال اصطلاحی فارسی

علمی ترویجی

نشر دانش

۱۳۷۳

۱۱. مروری بر واژگان‌نویسی در ایران

علمی ترویجی

نشر دانش

۱۳۷۳

نقد ادبی و نقد درونی

علمی ترویجی

نگاه نو

۱۳۷۳

۱۲. فهرست‌های پایان‌نامه‌های تحصیلی در ایران

علمی ترویجی

آینه پژوهش

۱۳۷۴

۱۳. تحول مصوتهای فارسی و تأثیر آن بر وزن عروضی شعر فارسی

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۷۵

۱۴. برخی نکات دستوری در نحوِ راه حل آغازین فارسی جدید: ضمایر متصل فارسی (این مقاله ترجمه مقاله‌ای است اثر اِوا م. یرمیاش)

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۷۶

۱۵. مبانی زبانشناسی عمومی، اصول و روشهای زبانشناسی نقشگرا (نقد کتاب)

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۸۰

۱۶. تحلیل وابسته‌های نحوی فعل در زبان فارسی

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۸۰

۱۷. درباره زبان ساپیر

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۸۱

۱۸. پیوند شعر و موسیقی آوازی (نقد)

علمی ترویجی

نشر دانش

۱۳۸۱

۱۹. کتاب‌شناسی زبان و زبانشناسی New Persian Language and Linguistics; A Selected Bibliography up to ۲۰۰۱ (نقد کتاب)

علمی ترویجی

نشر دانش

۱۳۸۱

۲۰. مقایسه امتداد مصوتها و هجاها در شعر عامیانه و شعر عروضیِ و گفتاری فارسی

علمی ترویجی

پژوهشهای زبانشناسی ایرانی (۱)، جشن‌نامه دکتر علی‌اشرف صادقی

۱۳۸۲

۲۱. تکیه پایه در شعر عروضی فارسی

علمی ترویجی

پژوهشهای زبانشناسی ایرانی (۲)، جشن‌نامه دکتر یدالله ثمره

۱۳۸۳

۲۲. ”وزن شعر فارسی“ [متن مقاله و گفتگوی چاپ شده]

 

 

کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)

۱۳۸۳

۲۳. داستان، جولانگاه خیال و آزادی

علمی ترویجی

نگاه نو

۱۳۸۴

۲۴. چرا ایرانیان عرب زبان نشدند؟

علمی ترویجی

نشر دانش

۱۳۸۴

۲۵. قرائت صحیح اشعار عروضی فارسی

علمی ترویجی

زبان و رسانه، با گرایش به زبان فارسی و رادیو (تحقیق و توسعه رادیو)

۱۳۸۴

۲۶. واج‌شناسی، نظریه بهینگی (نقد کتاب)

علمی ترویجی

مجله زبانشناسی

۱۳۸۵

۲۷. گونه معیار نهفته، (بحثی پیرامون گونه وجهه‌دار ترکی در ایران)

علمی ترویجی

بخارا

۱۳۸۶

۲۸. Genitivobjekt als eine Syntaktische Ergäuzuag im Persischen

علمی ترویجی

IRANISTIK Deutsche Zeitschrift für iranische Studien

۲۰۰۲

۲۹. Metrum und Rhythmus in der Persischen Volksdichtung

علمی ترویجی

IRANISTIK Deutsche Zeitschrift für iranische Studien

۲۰۰۴

۳۰. ساحت وزنی و تکیه در فارسی

علمی ترویجی

مجلۀ زبانشناسی

۱۳۸۷

۳۱. مروری بر واژگان نویسی در ایران (چاپ دوم با ویرایش مجدد)

مجموعه

برگزیده مقاله های نشر دانش (شمارۀ ۷)

۱۳۷۵

۳۲. صدمین سال تأسیس گروه ایرانشناسی در دانشگاه گوتینگن

علمی ترویجی

بخارا

۱۳۸۲

۳۳. «اطلس زبانهای دنیا» و زبانهای خارجی

علمی ترویجی

نشر دانش

۱۳۷۴

۳۴. معرفی کتابهای تازه در مجلۀ نشر دانش

علمی ترویجی

نشر دانش

این قسمت از مجلۀ نشر دانش از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به عهده اینجانب بوده است.

۳۵. تحلیل وزن در شعر عامیانه فارسی (مصاحبه با دکتر امید طبیب زاده)

 

کتاب هفته

۱۳۸۳

۳۶. فهرست راهنمای ده سالۀ مجلۀ زبانشناسی (۱۳۶۳-۱۳۷۲)

 

علمی ترویجی

مجلۀ زبانشناسی

۱۳۷۲

۳۷. بررسی اجمالی کتاب فرهنگ آوایی فارسی (نقد)

علمی ترویجی

مجله نشر دانش

۱۳۸۰

۳۸. مصاحبه با برنده نوبل ادبی ۱۹۸۹، کامیلو خوزه سلا (ترجمه)

علمی ترویجی

مجله پیام یونسکو

۱۳۶۹

(تاریخ انتشار: ۱۳۷۳)

۳۹. سوء قصد به ذات همایونی (نقد)

علمی ترویجی

کلک

 

۴۰. مفعول کسره اضافه‌ای در زبان فارسی

 

نخستین همایش ملی ایران‌شناسی

بنیاد ایران‌شناسی

۴۱. ضرب در شعر رسمی فارسی

*

 

ششمین کنفرانس زبانشناسی

۴۲. بندهای پیرو و دو نوع بند متممی در زبان فارسی

*

 

مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زبانشناسی ایران

۴۳. دیرش در دستگاه مصوتی زبان فارسی

 

 

 

۴۴. ظرفیت صفت در فارسی

 

 

۴۵. ساخت وزنی و تکیه پایه درفارسی

 

 

 

۴۶. بررسی تطبیقی وزن­های کمّی و تکیه­ای- هجایی در فارسی و گیلکی

 

 

 

 

 

 

۴۷. توصیف وزن شعر عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی بروس هیز

*

 

 

 

علمی پژوهشی

 

 

علمی پژوهشی

 

 

 

علمی پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

علمی پژوهشی

 

مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران

 

دستور (نامه فرهنگستان)اسفند ۱۳۸۸

 

پژوهشهای زبانشناختی (دانشگاه اصفهان)، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

 

ادب­پژوهی؛ فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی، داشنگاه گیلان. بهار ۱۳۸۹

 

ادب­پژوهی؛ فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان. زیر چاپ (دارای نامۀ اعلام پذیرش)

 

 

 

 

 

         
 

 

و حدود ۲۰ مقالۀ علمی پژوهشی دیگر. لیست و متن تمام مقالات در صفحۀ ذیل موجود است:

https://basu.academia.edu/OTabibzadeh

 

۴. برخی از سخنرانیها:

۱. مفعول کسره اضافه‌ای در زبان فارسی

*

 

نخستین همایش ملی ایران‌شناسی

بنیاد ایران‌شناسی

۲۷-۳۰ خرداد ۱۳۸۱

 

۲. ضرب در شعر رسمی فارسی

*

 

ششمین کنفرانس زبانشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

۶-۷ آذر ۱۳۸۳

 

۳. بندهای پیرو و دو نوع بند متممی در زبان فارسی

*

 

مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زبانشناسی ایران

انجمن زبانشناسی ایران ـ تهران

۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۸۴

 

۴. دیرش در دستگاه مصوتی زبان فارسی

*

 

مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

۱۳۸۶

 

۵. Musik in persischen Volksdichtung

نامۀ ریاست گروه ایرانشناسی در دانشگاه گوتینگن

 

سخنرانی در دانشگاه گوتینگن

دانشگاه گوتینگن

۲۰۰۳

 

۶. تفاوت دستگاه مصوتهای فارسی گفتاری امروز با شعر عروضی قدیم و پیامدهای آن

 

 

چهارمین کنفرانس زبانشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

۲۳ تا ۲۵ اسفند ۱۳۷۶

 

۷. وزن عروضی و هجایی در شعر فارسی

با نامۀ دفتر طرح و تأمین برنامۀ رادیو قرآن

 

سخنرانی در رادیو قرآن

دفتر طرح و تأمین برنامۀ رادیو قرآن

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

 

 

 

۳. راهنمایی ومشاوره پایان نامه‌های ارشد و دکتری:

۱

مشاور: بررسی تأکید و انواع آن در زبان فارسی

۱۳۸۳

دانشگاه آزاد تهران

فرحناز زارعی عزیز

۲.

راهنما: تفکیک زبان شهرنشینان دشت مغان براساس لایه‌های اجتماعی و تعیین زبان وجهه‌دار آذری

۱۳۸۵

دانشگاه بوعلی‌سینا

احمد فرهمند

۳

مشاور: بررسی رده‌شناختی گویش‌های ایرانی منطقه سیمینه‌رود شهرستان بهار

۱۳۸۵

دانشگاه بوعلی‌سینا

حسین عبدالملکی

۴

مشاور: توصیف ساختمان دستوری گویش لری روستای کلاه سیاه

۱۳۸۵

دانشگاه بوعلی‌سینا

اکبر رزمجوی

۵

راهنما: فرهنگ وابسته‌های فعل در فارسی

۱۳۸۵

دانشگاه بوعلی‌سینا

لعیا کبیری

۶

مشاور: سازمان‌دهی پیام در فارسی

۱۳۸۵

دانشگاه بوعلی‌سینا

فتانه کاظمی

۷

راهنما: بررسی رسایی در زبان فارسی

۱۳۸۶

دانشگاه بوعلی‌سینا

طاهره سجادی

۸

راهنما: بررسی همبسته‌های صوت‌شناختی وزن هجا تکیه، رسایی و کشش در زبان فارسی

۱۳۸۷

دانشگاه بوعلی‌سینا

ندا موسوی

۹

راهنما: فرهنگ ظرفیت فعل فارسی

۱۳۸۷

دانشگاه بوعلی‌سینا

مهربانو سیف‌اللهی

۱۰

راهنما: بررسی تفاوتهای گفتار در زنان و مردان

۱۳۸۷

دانشگاه بوعلی‌سینا

سلیمه قدرتی

۱۱

مشاور: فرهنگ توصیفی نحو

۱۳۸۷

دانشگاه بوعلی‌سینا

مژگان معین

۱۲

مشاور: بررسی استعاره احساسات در زبان فارسی

۱۳۸۷

دانشگاه بوعلی‌سینا

خانم روحی

۱۳

مشاور: تحول تصریف فعل در فارسی جدید

۱۳۸۷

دانشگاه بوعلی‌سینا

عمران نبی‌پور

۱۴

داور: بررسی اجزاء کلام در فارسی

۱۳۸۷

دانشگاه سنندج

آرمان ذاکر

۱۵

داور: تحلیل نثر مرسل و نثر شکسته براساس دیدگاه هلیدی

۱۳۸۷

دانشگاه سنندج

لیلا حسینی

۱۶

راهنما: ویژگی‌های مشترک زبان فارسی و موسیقی ایرانی از حیث ریتم

۱۳۸۸

دانشگاه الزهرا تهران

نگار بوبان

 

۱۷.       مجاز از دیدگاه زبان‌شناسی                           ۱۳۹۴    دانشگاه بوعلی سینا                        راحله گندمکار ...

 

جوایز:

 1. شایستۀ تقدیر در بیست و دومین دورۀ جایزۀ کتاب فصل (تابستان ۱۳۹۱) برای کتاب دستور زبان فارسی،بر اساس نظریۀ گروه های خود گردان در دستور وابستگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۱
 2. شایستۀ تقدیر در سی‌ویکمین دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی (بهمن ۱۳۹۲) برای کتاب دستور زبان فارسی،بر اساس نظریۀ گروه های خود گردان در دستور وابستگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۱
 3. برگزیدۀ هفتمین جشنوارۀ فارابی (۱۳۹۳)، برای کتاب دستور زبان فارسی،بر اساس نظریۀ گروه های خود گردان در دستور وابستگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۱
 4. دو بار برندۀ جایزۀ نقد سال در چهارمین و هشتمین جشنوارۀ نقد: http://naghdeketab.ir/find.php?item=۱.۱۱۷.۱۸۱.fa 

 

۴. دروس تدریس شده:

الف. دکتری

 1. دستور زبان فارسی
 2. آواشناسی و واج‌شناسی
 3. ادبیات از دیدگاه زبان‌شناسی
 4. ساخت زبان فارسی

ب. کارشناسی ارشد:

۱.آواشناسی عمومی

۲.واجشناسی

۳.تاریخ زبانشناسی

۴.مقدمات زبانشناسی

۵.ساخت زبان فارسی