معرفی کتاب: اینترنت و امنیت اجتماعی

تعداد بازدید:۷۵۷

کتاب «اینترنت و امنیت اجتماعی» حاصل اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب» است که توسط محقق گرامی آقای دکتر سعید مجردی در گروه پژوهشی جامعه و امنیت به انجام رسیده است و هم‌اکنون به بازار نشر ارائه شده است. این اثر یکی از دستاوردهای منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» است.

 

درباره کتاب

در فاز دوم تحقیقات طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی، براساس ادبیات نظری تولید شده فاز اول و با انجام تحقیق، عوامل، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مؤثر بر امنیت اجتماعی در ایران شناسایی و تبیین می‌شود. بدون تردید، فضای سایبری به‌عنوان یک پدیده نوین در دوران معاصر تأثیر چندجانبه، وسیع و عمیقی را بر ارکان جامعه از جمله امنیت اجتماعی گذاشته که این تأثیر همچنان در حال توسعه است ـ به‌ویژه نقشی که شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ نرم ایفا می‌نمایند ـ گروه پژوهشی جامعه و امنیت را بر آن داشت تا با اجرای پروژه تحقیقاتی «بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب» ابعاد و زوایای تأثیر فضای سایبری (اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی) بر امنیت اجتماعی را شناسایی و متناسب با باورها و ارزش‌های جامعه ایران، راهبردها و راه‌حل‌هایی را برای بسترسازی و بهره‌برداری از آثار مطلوب آن در تولید امنیت اجتماعی و جلوگیری از آثار نامطلوب آن در ایجاد ناامنی ارائه نماید.

 

کتاب حاضر «اینترنت و امنیت اجتماعی» که حاصل اجرای طرح تحقیقاتی مذکور می‌باشد به بررسی نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی پرداخته و از حیث سلبی (آسیب‌ها و تهدیدات) و نیز ایجابی (فرصت‌ها در تولید و ارتقای امنیت اجتماعی) شناخت خوبی را ارائه نموده است. 
 

                                                                                                      تهیه و تنظیم: زهرا نوایی لواسانی

کلید واژه ها: اینترنت و امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸