تاسیس کمیته آمارهای امنیت در مرکز آمار ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات جامعه و امنیت

تعداد بازدید:۱۷۶۲

تاسیس کمیته آمارهای امنیت در مرکز آمار ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی پایش و رصد حوزه‌های مختلف امنیت در کشور اقدام به پیشنهاد تاسیس کمیته آمارهای امنیتی، در زیر مجموعه شورای عالی آمار، نموده است. در این راستا،‌ پیشنهاد مربوطه و ملزومات امر به مرکز آمار ایران ابلاغ شده و می‌توان از قطعی‌شدن ایجاد کمیته آمارهای امنیت در مرکز آمار ایران خبر داد. با تولید آمارهای حوزه امنیت مزیت‌ها و امکاناتی به شرح زیر فراهم می‌شوند:

  1. 1- امکان تولید شاخصها و معیارهای صحیح برای برآورد وضعیت امنیت
  2. 2- توانایی در جهات رصد ابر روندها - Mega trends -  در عرصه‌های پنجگانه‌ امنیت: یعنی امنیت فرهنگی، ‌سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
  3. 3- امکان مطالعه و تحقیق به منظور عمق‌بخشیدن در زمینه شناخت زیرساختهای امنیت
  4. 4- ایجاد قابلیت به‌منظور آینده پژوهی
  5. 5- امکان شناخت و برآورد وضعیت امنیت در ابعاد پنجگانه

 

کلید واژه ها: کمیته آمارهای امنیت مرکز آمار ایران مرکز مطالعات جامعه و امنیت امنیت اجتماعی

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۸