دومین میزگرد علمی گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان: «بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از منظر بحران‌شناسی»

۲۲ آبان ۱۳۹۰ | ۱۲:۲۳ کد : ۱۷۶۰ خبر
تعداد بازدید:۱۷۲۱
دومین میزگرد علمی گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان: «بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از منظر بحران‌شناسی»، جلسه دوم «چگونگی برون رفت از بحران» در روز چهارشنبه 88/10/16 از ساعت 17 الی 19:45 برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این میزگرد: آقایان دکتر محسن خلیجی، دکتر مظفر نامدار، دکتر اصغر افتخاری، دکتر قدیر نصری، دکتر محمد میرسندسی، سعید مجردی، محمدعلی مینایی، دکتر قریب و دکتر امیری

در جلسه اول میزگرد شرح جریانات بعد از انتخابات و علت‌یابی‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جلسه دوم به بررسی راههای برون‌رفت از این وضعیت اختصاص داده شد.

نظر شما :