میزگرد علمی با عنوان «بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از منظر بحران‌شناسی»

۲۲ آبان ۱۳۹۰ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۷۵۹ خبر
تعداد بازدید:۱۹۲۸
میزگرد علمی با عنوان «بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از منظر بحران‌شناسی»

روز چهارشنبه 11/6/1388 در محل «گروه پژوهشی جامعه و امنیت» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور آقایان: دکتر محسن خلیجی، دکتر مظفرنامدار، دکتر اصغرافتخاری، دکتر قدیر نصری، دکترسیدمحمد میرسندسی، دکتر عبدالرضا امیری، دکتر حسین قریب، سعید مجردی،و  محمدعلی مینایی برگزار گردید. هدف از برگزاری میزگرد، بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری از منظر بحران‌شناسی و ارائه راه‌حل های برون رفت از بحران بوده است. محورهای تعیین‌شده برای میزگرد:
  •  توصیف وضعیت
  • ریشه‌های پدیداری بحران
  • آثار سوء امنیتی (نرم و سخت) در جامعه
  • چگونگی برون‌رفت از بحران
محورهای 1 تا 3 در این میزگرد مطرح و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد بحث پیرامون چگونگی برون رفت از بحران، در میزگرد دیگری که ادامه همین میزگرد خواهدبود مطرح شود.

نظر شما :