اجرای طرح تحقیقاتی «امنیت اجتماعی‌شده در سیره حضرات معصومین علیهم السلام»

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۶ کد : ۱۳۶۲۵ خبر
تعداد بازدید:۸۷۸

طرح دیگری که هم‌اکنون در گروه پژوهشی جامعه و امنیت در حال اجرا است، «امنیت اجتماعی شده در سیره حضرات معصومین  علیهم السلام» نام دارد. این طرح نیز یکی از 11 پروژه تحقیقاتی است که در «طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی» قرار دارد.

طرح تحقیقاتی «امنیت اجتماعی‌شده در سیره حضرات معصومین  علیهم السلام» پس از تصویب در شورای علمی گروه، با مدیریت جناب آقای محمدعلی مینایی، در شورای پژوهشی پژوهشگاه نیز به تصویب رسید و هم اکنون مراحل اولیه تحقیق را می‌گذراند.

مروری بر طرح تحقیقاتی

اگر چه امنیت اجتماعی‌شده در متون تخصصی و نزد سیاستگذاران عمومی، مورد توجه بسیار بوده،‌ اما ورود آن به جامعه ایرانی همراه با آسیب‌های متعددی بوده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الف ـ عدم انطباق آن با شرایط و مقتضیات تاریخی ـ اجتماعی جوامع اسلامی

ب ـ عدم تحقق اهداف مترتب بر امنیت اجتماعی‌شده در جوامع اسلامی  به دلیل عدم توجه به اصول گفتمان اسلامی در موضوع مورد بحث.

بر این اساس ما نیازمند ارایه برداشتی اسلامی از امنیت اجتماعی شده هستیم. این نیاز دارای دو بعد است:

اول. بعد نظری که محقق در پژوهش پیشین خود (امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام) و مستند به آیات قرآن کریم به آن پرداخته است.

دوم. بعد تبیینی با نگاه کاربردی که موضوع پژوهش حاضر است.

اهمیت سیره به آن است که از محل تلاقی نظریه اسلامی با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی حاصل می‌آید. با این توصیف «سوال اصلی» محقق آن است که: «اصول حاکم بر امنیت اجتماعی‌شده در سیره معصومین علیه السلام کدامند؟»

نکته بارز در این سوال در قیاس با پرسش اصلی پژوهش پیشین (یعنی سوال از چیستی امنیت اجتماعی شده در گفتمان اسلامی) آن است که، در سوال از سیره، مقتضیات زمانی و مکانی ونحوه کاربست نظریه‌ها متناسب با شرایط،‌ برجسته است؛ موضوعی که در پرسش از چیستی و ماهیت شناسی، موضوعیت و محوریت ندارد. از این منظر پژوهش حاضر را می توان دومین گام در زمینه طرح و توسعه مطالعات اسلامی ـ ایرانی در موضوع امنیت اجتماعی شده،‌ ارزیابی نمود.

از آنجا که محقق در پروه قبلی پژوهشگاه اصول گفتمان اسلامی در بحث از امنیت اجتماعی شده را مستند به قرآن کریم، به بحث گذارده است؛ در طرح حاضر که کامل کننده پروژه پیشین است،‌ تحلیل سیره را در دستور کار دارد و هدف اصلی این پژوهش استنباط و ارایه اصول نظری و عملی حاکم بر سیره حضرات معصومین علیهم السلام در موضوع امنیت  اجتماعی شده است.

 

تهیه و تنظیم: زهرا نوایی لواسانی


نظر شما :