بازخوانی تحلیلی چهاردهه علوم انسانی در ایران( نشست دوم)

تجربه میان رشته ای شدن علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران( از یک ماده قانونی تا ۲۵۰ رشته تحصیلی)

تعداد بازدید:۴۳۶
تجربه میان رشته ای شدن علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران( از یک ماده قانونی تا ۲۵۰ رشته تحصیلی)

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :