تماس با ما

تماس با ما

نشانی: تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴شرقی)، ساختمان فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تلفن: 88614057 داخلی: 239

کارشناسان: حسام الدین فضائلی، رضا کوهستانی

ساعات تماس: شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 15 رایانامه: etela@ihcs.ir