نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته های علوم انسانی

۱۰ دی ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۲ کد : ۱۶۲۶۵ مهم ترین اخبار علوم انسانی و مهارت مقالات
تعداد بازدید:۷۶۹
این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت آموزش کارآفرینی و نیازسنجی آموزش کارآفرینی در رشته های علوم انسانی با توزیع ۹۷ پرسشنامه بین دانشجویان و ۳۶ پرسشنامه بین استادان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد تقریبا در همه رشته های علوم انسانی دانشگاه، وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید دانشجویان و چه از دید استادان دارای وضعیت نامناسبی است. در حقیقت مواد، محتوا و برنامه های فرعی علمی آموزشی و حتی شیوه های تدریس در رشته های علوم انسانی در انتقال مفاهیم کارآفرینی و کسب و کار به دانشجویان وضعیت مناسبی ندارند.
نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته های علوم انسانی

سعید صفری

مهدی سمیع‌زاده

این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت آموزش کارآفرینی و نیازسنجی آموزشک ارآفرینی در رشته های علوم انسانی با توزیع 97 پرسشنامه بین دانشجویان و 36 پرسشنامه بین استادان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد تقریبا در همه رشته های علوم انسانی دانشگاه، وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید دانشجویان و چه از دید استادان دارای وضعیت نامناسبی است. در حقیقت مواد، محتوا و برنامه های فرعی علمی آموزشی و حتی شیوه های تدریس در رشته های علوم انسانی در انتقال مفاهیم کارآفرینی و کسب و کار به دانشجویان وضعیت مناسبی ندارند. همچنین از نظر استادان رشته های علوم انسانی دانشگاه، گنجاندن موضوعات آموزشی چون: مبانی کسب و کار، طرح کسب و کار، ارتباطات، مدیریت و سازمان، قوانین و مقررات حقوقی و تجاری، حسابداری، مدیریت مالی، کسب و کار الکترونیک، تاسیس کسب و کار، بازاریابی، مدیریت استراتژیک، کسب و کار بین الملل، مهارت های کارآفرینی، به عنوان یک واحد علمی - آموزشی در واحدهای درسی دانشجویان، برای گسترش دانش و مهارت کارآفرینی و افزایش آگاهی کارآفرینانه دانشجویان لازم است.

 

ادامه مقاله را در متن پیوست‌شده مطالعه فرمایید.

منبع: نشریه:   فناوری آموزش (فناوری و آموزش) :   پاییز 1391 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 65 تا صفحه 79


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: علوم انسانی دانشگاه آموزش کسب و کار کارآفرینی نیازسنجی مهارت


نظر شما :