عامل علوم انسانی و جامعه: بررسی رویکردها و تجارب ملی و جهانی

۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۸ کد : ۱۶۱۳۲ معرفی پروژه ها
تعداد بازدید:۴۰۱
به اعتقاد محققان اتحادیه اروپا امروزه به‌دلیل تخریب‌های صورت گرفته در محیط زیست طبیعی و انسانی، پیشرفت در دانش و فناوری به بدبینی روبه‌رشد انجامیده و تلاش برای کسب دانش دیگر شورمندی چنددهه پیش را ندارد. گسترش علم جدید بر پایه توافق نامرئی بین علم و مؤسسات مسئول (دانشگاه‌ها-صنایع-دولت‌ها) از یک سو و بین مردم و جامعه از سویی دیگر می‌باشد. اکنون ضروری است که روابط جدید متناسب با قالب جدید علم، فناوری و جامعه پایه‌ریزی گردد.

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :