دکتر رمضان رضایی

 

مشخصات فردی

نام رمضان
نام خانوادگی رضایی
سال تولد ۱۳۵۰
پست الکترونیک drr_rezaei@yahoo.com

مدارک تحصیلی:

۱۳۷۴، لیسانس: دبیری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد تبریز

۱۳۷۶،فوق لیسانس: زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی

۱۳۸۴،دکتری: زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

آشنایی با زبانهای دیگر:

ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی

مرتبه علمی:

استادیار

جوایز و افتخارات:

برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی، ۱۳۸۳ ، جهاد دانشگاهی.

پژوهشگر برگزیده، ۱۳۸۳، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

استاد نمونه،۱۳۸۴ ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

استاد نمونه، ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد تبریز.

پژوهشگر شایسته تقدیر، ۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پژوهشگر برگزیده، ۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سوابق اجرایی:

مدیر گروه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز،۱۳۸۵تا۱۳۹۰

 عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد تبریز، ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

عضو شورای آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد تبریز، ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

عضو شورای تخصصی گروه عربی دانشگاه آزاد تبریز ، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

عضو شورای پژوهشی گروه عربی دانشگاه آزاد تبریز ، ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

عضو شورای پژوهشی گروه عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰ ادامه دارد.

مدیر گروه پژوهشی ترجمه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶ ادامه دارد.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر قطب علمی ادبیات و مطالعات میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴ ادامه دارد.

 

تخصص:

تاریخ ادبیات، ادبیات تطبیقی، نقد ادبی، متون

 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها

عضو انجمن ایرانی زبان عربی

 

سوابق آموزشی:

کارشناسی:

دانشگاه آزاد تبریز: تاریخ ادبیات، متون، صرف و نحو و بلاغت ۱۳۹۰-۱۳۷۷

دانشگاه علوم و معارف قرآن: مفردات، صرف و نحو، بلاغت۱۳۸۹-۱۳۷۸

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: صرف و نحو، متون، تاریخ ادبیات۱۳۹۱-۱۳۸۲

کارشناسی ارشد:

دانشگاه آزاد تبریز: تاریخ ادبیات، بلاغت۱۳۹۰-۱۳۸۴

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: متون نظم و نثر، نقد ادبی، صرف و نحو،مفردات قرآن، ۱۳۹۰ ادامه دارد

 

کتابهای منتشرشده:

 1. تاریخ نحو، ناشر دانشگاه آزاد تبریز،۱۳۸۱ (ترجمه)
 2. تأثیر قرآن در پیدایش علوم ادبی، ناشر دانشگاه آزاد تبریز،۱۳۸۱
 3. اشکها (ناشر کلبه معرفت ۱۳۸۴( ترجمه)
 4. المنتخب من شعر العرب فی القرن العشرین، ناشردانشگاه آزاد تبریز، ۱۳۸۷
 5. درآمدی بر واژه های دخیل در قرآن کریم، سازمان سمت، ۱۳۸۹ مشترک
 6. ادبیات عرب ۱،ناشردانشگاه آزاد تبریز، ۱۳۹۱مشترک
 7. سیمای زن در فرهنگ عربی، کلبه معرفت، ۱۳۹۱
 8. تاریخ علوم در اسلام ج۱، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲ مشترک
 9. ارتباط نهضت ترجمه با جنبش علمی مسلمانان در عصر عباسی اول، محقق اردبیلی، ۱۳۹۳ ، مشترک.
 10. مباحثی درباره زبان شناسی و لسان العرب، محقق اردبیلی، ۱۳۹۳ ، مشترک.
 11. تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول،( ترجمه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۵.
 12. پژوهشی در نقد شعر جاهلی (ترجمه و تعلیق)، زیر چاپ.
 13. پژوهشی در نقد شعر اموی (ترجمه و تعلیق)، زیر چاپ.
 14. دانشمندان و صوفیان دولت عثمانی، (ترجمه) سخنوران، ۱۳۹۴.
 15. خاندان ایرانی تبار مهلب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
 16. فرهنگ اصطلاحات پزشکی،۱۳۹۶، مشترک

 

مقالات علمی پژوهشی:

 1. هدبه بن الخشرم وقفه فی حیاته و شعره، التراث الادبی، علمی پژوهشی، بهار ۸۸، شماره ۴.
 2. دور ابن درید فی صناعه المعجم، انجمن زبان عربی، علمی پژوهشی، تابستان ۸۹ ، شماره ۱۵ مشترک.
 3. بر مرکب خیال، ادبیات فارسی خوی، علمی پژوهشی،بهار وتابستان۸۸، شماره ۱۳.
 4. در آمدی بر مسأله قرض گیری در لسان العرب، بهارستان سخن، علمی پژوهشی بهار و تابستان۹۰ ، شماره ۱۷ مشترک.
 5. زن از دیدگاه می زیاده، زن و فرهنگ، علمی پژوهشی، زمستان۸۹، شماره ۶ ، مشترک.
 6. بیت الحکمه و نهضت ترجمه در عصر عباسی، پژوهش نامه تاریخ، علمی پژوهشی، تابستان۹۰،شماره ۲۲.
 7. بررسی مقایسه ای استعمار ستیزی در اشعار بهار و صافی، ادب معاصر پارسی، علمی پژوهشی،زمستان ۹۲، شماره ۶.
 8. اندیشه جمیل صدقی زهاوی در قصیده ثوره فی الجحیم، بهارستان سخن، علمی پژوهشی ،پائیز ۹۲، شماره ۲۳ ، مشترک.
 9. تجلی مضامین کلام امام علی(ع) در شعر  متنبی، پژوهشنامه علوی، علمی پژوهشی، زمستان۹۲،شماره۹، مشترک.
 10. الصلات بین الحضارتین الاسلامیه و الرومانیه ...،آفاق الحضاره، علمی پژوهشی، پائیز ۹۲، شماره ۳۱، مشترک.
 11. در آمدی بر اصطلاحات و مضامین طبی در مثنوی، طب سنتی، علمی پژوهشی، زمستان ۹۲، شماره ۱۵ ، مشترک.
 12. شیوه نقد طه حسین در کتاب حدیث الاربعاء، انجمن زبان عربی، علمی پژوهشی، پائیز۹۵ ، شماره۴۰.
 13. درآمدی بر زمینه های نوستالژی در نهج البلاغه، پژوهشنامه علوی، علمی پژوهشی، زمستان۹۵،شماره۸، مشترک.
 14. دراسه فی رحلات الخیالیه بین الثقافات، مجله الکلیه الاساسیه للعلوم الانسانیه، عراق، ۲۰۱۷، شماره،۳۲، مشترک.
 15. تحلیل مسأله فقر در اشعار احمد مطر از منظر جامعه شناسی، نقد معاصر عربی، پائیز ۹۵، شماره ۱۱، مشترک.
 16. دلاله الموت فی شعر أمل دنقل، مجله الکلیه الاساسیه للعلوم الانسانیه، عراق، ۲۰۱۷، شماره،۳۳.
 17. التمثیل بالوضیع فی القرآن الکریم، مجله الکلیه الاسلامیه،عراق، ۲۰۱۸، شماره ۴۵،مشترک.
 18. در آمدی بر مقایسه مدائح نبوی عبدالرحمن جامی و صفی الدین حلی، پذیرش
 19. در آمدی بر واژگان فارسی دخیل در دیوان صفی الدین حلی از دیدگاه اتیمولوژی، پذیرش

مقالات علمی ترویجی و همایش­ها:

 1. جایگاه ابوسعید سیرافی در واژه نامه های عربی، همایش جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، عرب، شیراز،مهر ۱۳۹۶.مشترک.
 2. الارّجانی شاعر من دیار فارس، همایش جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، عرب، شیراز،مهر ۱۳۹۶.مشترک.
 3. کارکرد رنگ در مثنوی ، هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ، تهران، بهمن ۱۳۹۴.مشترک.
 4. زندان سروده های معاصر فارسی و عربی، هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ، تهران، بهمن ۱۳۹۴.مشترک.
 5. بررسی آراء نحوی ابن ابی مریم شیرازی، همایش جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عرب، شیراز،مهر ۱۳۹۴.مشترک.
 6. بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی اشعار ناصر خسرو و ابوالفتح بستی، کنگره بین المللی ناصر خسرو، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۴.مشترک.
 7. بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی سعدی و یونس امره، دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی، اردبیل، شهریور ۱۳۹۴.
 8. ابن درستویه الفسوی و آرائه فی فقه اللغه، همایش ملی جایگاه در عرصه زبان و ادبیات عربی، شیراز، مهرماه ۱۳۹۴.مشترک.
 9. صنعت التفات در قرآن، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، سنندج، آبان ماه ۱۳۹۴.مشترک.
 10. نواندیشی معاصر عربی در مسائل زنان (بررسی موردی کشور مصر)، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر، تهران، انجمن زنان تاریخنگار، آذر۹۲ .
 11. واژه های دخیل فارسی در قرآن از دیدگاه ایتمولوژی، همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی، شیراز، دانشگاه آزاد، اردیبهشت۹۲.
 12. تداخل اطلاعات زبانی در دو زبانه ها، همایش ملی دو زبانگی: چالشها و راهکارها، شازند، دانشگاه پیام نور،مهر۹۱.
 13. بررسی مقایسه ای جلوه های طنز در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی نجفی، همایش ملی ادبیات تطبیقی (فارسی- عربی)، کرمانشاه، دانشگاه رازی،اردیبهشت۹۱. مشترک.
 14. اقتباس از قرآن در دیوان جواهری، قرآن کریم و ادبیات عرب،سنندج ، دانشگاه کردستان، آبان۹۰.
 15. تاثیر قرآن در پیدایش نحو عربی، قرآن کریم و ادبیات عرب،سنندج ، دانشگاه کردستان، آبان۹۰.
 16. شاخص های الگوی صحیح مصرف در قرآن،بیست و ششمین دوره مسابقات بین اللملی قرآن، تهران، سازمان اوقاف،تیر۸۸.
 17. نوآوری قرآن در مفاهیم دینی – اخلاقی عصر جاهلی،بیست و پنجمین دوره مسابقات بین اللملی قرآن، تهران، سازمان اوقاف،تیر۸۷.
 18. پیشینه زبان عربی در ایران، اولین سمینار ملی آموزش زبان عربی، تبریز،دانشگاه آزاد، آذر۱۳۸۳ .
 19. شیوه های آموزش زبان دوم، اولین سمینار ملی آموزش زبان عربی، تبریز،دانشگاه آزاد، آذر۱۳۸۳.
 20. تبیین نقش نماز و مسجد در تحول و تکامل فرهنگ عمومی جامعه، نماز و نهضت مسجد سازی، کرمانشاه، ستاد اقامه نماز،شهریور۹۱
 21. بدبینی در اشعار نازک الملائکه علمی ترویجی، پذیرش.
 22. اندیشه دینی در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی النجفی ادبیات تطبیقی، علمی پژوهشی، بهار۹۲، شماره ۲۵، مشترک.
 23. بررسی مقایسه ای اجتماعیات پروین اعتصامی و النجفی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، علمی پژوهشی، زمستان ۸۹، شماره ۱۶.
 24. دراسه فی بعض الألفاظ الفارسیه المعربه فی لسان العرب لابن منظور دراسات الادب المعاصر، علمی پژوهشی، پائیز ۸۹ ، شماره ۸ ، مشترک.
 25. اسحاق بن حنین احد اساطین مدرسه حنین للترجمه، علمی ترویجی، بهار ۹۲، شماره۶، مشترک.
 26. تطبیق معنایی شجاعت در قرآن و فرهنگ جاهلی، مطالعات قرآنی ، بهار ۹۳، مشترک.
 27. اطناب و گونه های آن در ثلث آخر قرآن، پژوهشهای قرآنی، مشتر، پذیرش.
 28. احمد الصافی النجفی و حبسیاته، دانشنامه، علمی پژوهشی، تابستان۹۰، شماره ۸.

 

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی:

 • زن جاهلی و اسلامی در جلوگاه شعر، موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز، مجری.
 • بررسی واژه های قرضی در لسان العرب (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز، مجری.
 • تأثیر بیت الحکمه در شکوفایی نهضت ترجمه (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز، مجری.
 • بررسی تطبیقی مضامین شعری بهار و صافی (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز،(همکار)، مجری یدالله رفیعی
 • تحلیل ادبی مدائح النبویه (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز(همکار)، مجری منوچهر نصیرپور
 • صور خیال در دیوان متنبی، موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز(همکار)، مجری یدالله رفیعی
 • فهرستگان کتب عربی کتابخانه های استان آذربایجان شرقی موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز(همکار)، مجری حمدالله جعفرپور
 • پژوهشی در اوضاع سیاسی،اداری و مالی عصر اول عباسی، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی،مجری، ۱۵/۱/۹۱ تا ۳۰/۹/۹۱
 • ترجمه و تعلیق کتاب حدیث الاربعاء موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی،مجری، ۳/۱۰/۹۱ تا ۳۱/۳/۹۴.
 • تحلیل صنایع بدیعی از ابن معتز تا ابن رشیق، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی، مجری، ۱/۴/۹۴ تا ۳/۷/۹۵.
 • تحلیل تطور صنایع بدیعی از عبدالقاهر تا ابن معصوم مدنی، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی، مجری، ۳/۷/۹۵ تا (ادامه دارد)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 • تحقیق وصف در دیوان امریء القیس ، غلامرضا زارعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • سیمای پیامبر در شعر احمد شوقی ، فرزانه اسدیان.
 • زن از دیدگاه نزار قبانی ، رباب کریمی.
 • بررسی وصف در دیوان ابن معتز ، سیمین کوهی.
 • ارزش های انسانی در آثار جبران خلیل جبران ، نازیلا رفیعی.
 • بررسی اشعار سیاسی مهیار دیلمی ، مهدیلو ترکمانی.
 • بررسی مسائل اجتماعی در آثار مصطفی لطفی منفلوطی ، مریم افراسیابی.
 • وصف جنگ در شعر ابوفراس ، پری اسمعیل نژاد.
 • بررسی حبسیه سرایی و حبسیات ابوفراس ، ناصر آخوندی.
 • شعر و شاعری در دربار آل مهلب ، محمد رضائی.
 • بررسی واژه های دشوار نهج السعاده نصف جلد۲ ، فریباپور شهباز.
 • هجو در دیوان بشار ، ربابه کیانی.
 • شرح یکصد بیت از شواهد شعری تفسیر الکشاف زمخشری ، عبدالخالق رحمانی.
 • حکمت در دیوان امام شافعی ، طوبی سهرابی.
 • بررسی مسائل اجتماعی در رمان اولاد حارتنا نجیب محفوظ ، حمیده محمدزاده.
 • شرح یکصد بیت از شواهد شعری تفسیر روض الجنان ، علی مهدی نژاد.
 • بررسی مضامین مشترک اجتماعی در دیوان پروین و حافظ ابرا ، محبوبه هاشمی.
 • بررسی مقایسه ای حبسیات ملک الشعرای بهار و صافی نجفی ، غلامعلی غفاری.
 • بررسی وجوه اعرابی قرائت عاصم و ابن کثیر و تأثیر آن در معنی ، جمیله زریان.
 • بررسی اشعار سیاسی نزار قبانی ، فائقه حسین زاده.
 • زن از دیدگاه می زیاده ، الناز امیری.
 • بررسی شرح و تحلیل ۳۰قصیده ابتدای دیوان ، گوهر شریفی.
 • تحلیل ادبی دویست بیت از زهدیات ابوالعتاهیه ، ناصر علیاری.
 • آراء بلاغی خاص زمخشری در تفسیر الکشاف ، محسن عبدالهی.
 • بازتاب مضامین دینی در دیوان جواهری ، فرزانه بی باک.
 • وصف در دیوان ابن هانی ، اوقاتی.
 • بررسی مقایسه ای مراثی اهل بیت در دیوان محتشم و شریف ، محمد رضا ستارپور.
 • نقش اسحاق بن حنین در نهضت ترجمه ، تقی زاده.
 • بازتاب مضامین قرآنی در دیوان منسوب به امام علی(ع) ، علیرضا بزرگی.
 • بررسی مضامین شعری مظفر النواب ، نعمت ایرانیان.
 • بازتاب مسائل اجتماعی در اشعار احمد مطر ، مهدی ابراهیمی.
 • بررسی اجتماعیات امین الریحانی ، سوسن محرمی.
 • بررسی مضامین دینی در دیوان محمد رضا الشبیبی ، تهمینه علی پور.
 • بازتاب مقایسه ای مسائل در دیوان پروین و نازک الملائکه ، مهدیه کاری.
 • تحلیل ادبی اشعر احمد مطر ، حیدر عباسپور کامیاب.
 • تاثیر مسائل اجتماعی و سیاسی در قصه های جبرا ابراهیم جبر ، توکل عبادی.
 • بررسی فلسطینیات محمد مهدی جواهری ، فرزانه ذاکری.
 • بازتاب مضامین دینی در دیوان عمر ابو ریشه ، محمد حسین ممقانی.
 • جنبه های نوآوری در شعر امل دنقل، محمد خسروی چیتگر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • صور خیال در حبسیات ابوفراس حمدانی، مجتبی امیر افشین، پژوهشگاه.
 • فرایند فهم متن بر اساس مکتب ساختار گرایانه(سوره اسرا به عنوان نمونه)، علی مظفری، پژوهشگاه.
 • تحلیل جامعه شناختی مشاغل در شعر جاهلی، شیما احمدی پور، پژوهشگاه.
 • نشانه شناسی عنوان در موسوعه جبران خلیل جبران، صغری میرسالاری، پژوهشگاه.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 • بررسی غزل در اشعار ابونواس ، جواد طاهری اصل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • بررسی تاثیر بیت الحکمه بر غنای فرهنگ عربی، حمیده امجدی قره کوشن.
 • بررسی نکات صرفی و نحو و استعاره و تشبیه در ۲۴۰ حکمت، رقیه تبریزی ابراهیمی.
 • بررسی اشعار اسلامی دعبل، مهدی معین فر.
 • بررسی محتوای اشعار صعالیک، ستار کاظمی.
 • بررسی معانی مجازی امر و نهی در پنج جزء اول قرآن کریم، محمد ابوالقاسم پور.
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات مقامات سیوطی و شرح دو مقامه، لیلا محمد حسنی.
 • نقد و بررسی منظومه ملا عبدالله بانه ای، سوران سلامی.
 • ترجمه و بیان نکات مهم نحوی ۲۷۰ بیت اول کتاب فاکهه، مرتضی نقدی.
 • شرح و بررسی شواهد شعری تفسیر مجمع البیان از آغاز، سهیلا صفدری گاوگانی
 • ترجمه و بیان نکات مهم صرفی و نحوی اشعار حسان، ارشد یاری ترکی
 • شرح و بیان نکات مهم نحوی ابیات کتاب فاکهه الخلفاء، سید عسگر سیدی
 • شرح و ترجمه و بیان نکات مهم صرفی و نحوی اشعار حسان، محمد محمد زاده
 • بررسی مفاهیم و اشارات قرآنی در دیوان جواهری، زینال فاخر تاتاری
 • بررسی زهدیات ابوالعتاهیه، داود خدائی
 • بررسی وجوه بیانی در جزء ۲۴ قرآن، سارا شفیعی لسکو
 • تحلیل ادبی ۱۰۰ بیت دوم از شواهد شعری تفسیر ابوالفتوح، فریده فرجی
 • بررسی اشعار سمیح القاسم، جمیله قاسمیان
 • بررسی وطنیات ایلیا ابوماضی، صیاد محمدی
 • بررسی مقایسه ای اجتماعیات زهاوی و البیاتی و ، شکسته بند
 • بررسی وجوه بلاغی در خطبه های ۵۰ تا۷۸ نهج البلاغه، شیری مشاهیر
 • بررسی وجوه بلاغی در خطبه های ۷۹ تا۱۰۰ نهج البلاغه، کاظم زاده
 • تحلیل ادبی و شرح موضوعی قصاید موت العبقری الشاعر ایها ، سعید سیفی
 • تحلیل و بررسی طنز در اشعار امل دنقل، ستار قنبری
 • وجوه بلاغی در نهج البلاغه از خطبه ۸۵ تا ۱۱۰، زهرا دهقان نژاد
 • تحلیل ادبی اشعار حافظ ابراهیم در رثا عبده، مصطفی کامل و ، اسماعیل قاسم نژاد
 • توصیف سیمای قران در شعر شاعران دوره انحطاط، اکبر زمانی
 • تحلیل ادبی قصاید۴۱تا۷۶ دیوان حسان بن ثابت انصاری، نابغ مایانی
 • بررسی مقایسه ای مضامین حکمی، اخلاقی و دینی در شعر صدر اسلام، زهرا عسگری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • تحلیل روایت شناختی رمان الکرنک اثر نجیب محفوظ، امینه سلیمانی، پژوهشگاه.
 • بررسی مقایسه ای شخصیت پردازی در رمان جای خالی سلوچ و طیور ایلول املی نصرالله، راحله حسنپور، پژوهشگاه.
 • دراسه لأغراض الشعریه عند ابراهیم ناجی، معلا یابری، پژوهشگاه.
 • سبک شناسی نثر احمد مطر بر اساس کتاب «الاسلوب» احمد الشایب، زهرا نصری، پژوهشگاه.
 • مقایسه معانی حروف عطف در جزء ۳۰ قرآن بر اساس ترجمه های قدیم و جدید، جلال شکفته، پژوهشگاه.

همکاری علمی (داوری) با مجلات و مقالات همایش­های بین المللی و ملیاز جمله: انجمن ایرانی زبان عربی، پارسی معاصر، کهن نامه، آفاق الحضاره الاسلامیه، پژوهشنامه علوی، تاریخ پزشکی، ادبیات شیعه، و...