کارگاه ها و نشست های تخصصی

تعداد بازدید:۱۱۰

جدول -کارگاه‌های علمی و تخصصی پژوهشکدۀ زبان و ادبیات در سال 1398- 1399

ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

مجری

1

7و 8/ 7/ 1398

پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا

پژوهشکده ادبیات   و تولیت شمس تبریزی

2

17/ 10/ 1398

کارگاه نرم افزار نظامی پژوهی

زهرا پارساپور

جدول نشست های تخصصی پژوهشکدۀ زبان و ادبیات در سال 1398- 1399

ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان نشست

سخنرانان

1

16 /7 / 1399

همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران(کارنامه علمی استاد ایرج افشار)

دکتر حسینعلی قبادی، دکتر حداد عادل، دکتر محقق داماد، دکتر شریف نسب، دکتر محمدنژاد، دکتر بروجردی ، دکتر موسوی بجنوردی، دکتر رادفر، دکتر پورنامداریان، دکتر ملایی توانی، دکتر وفایی ، دکتر حسینی ....

2

19/ 8/ 1398

یادبود قیصر امین پور

فاطمه راکعی، روح الله هادی، محمد شادروی منش، عبدالجبار کاکائی

3

1/ 11/ 1398

بزرگداشت استاد مهدی قریب

حسینعلی قبادی، علی رواقی، محمدسرور مولایی

4

19/ 11/ 1398

دیدار استادان دانشگاه هرات از پژوهشگاه و دکتر پورنامداریان

دکتر قبادی، دکتر پورنامداریان و جمعی از استادان دانشگاه هرات

5

11/ 9/ 1399

جلال آل احمد از نگاه نویسندگان عرب

علی زائری، ماجد مرهج رباط، احمد جاهد، معصومه نعمتی قزوینی ، رضا توسلی

جدول - سخنرانی های پژوهشکده ادبیات در سال1398- 1399

ردیف

تاریخ

عنوان سخنرانی

سخنران

27/09/1398

روایت‌‌پژوهشی و قصه‌پژوهی

نشست تخصصی روایت‌پژوهی . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

مریم شریف نسب

15/ 11/ 1398

مناقب نامه و بن مایه های اسطوره

دکتر فرزاد مروجی

20/ 11/ 1398

نقش لالایی ها در انتقال حس وطن دوستی به کودکان (با تکیه بر لالایی های مکتوب فارسی)، سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی،

ایشانی طاهره، رضایی برمی زینب،

10/03/99

 تبیین و تحلیل زمینه‌های کلامی و ادبی داوری ها درباره کرونا، همایش مجازی ابعاد انسانی ـ اجتماعی مسئله کرونا در ایران

زهرا پارساپور