گروه ها

تعداد بازدید:۲۱۸۴

 گروه های پژوهشی پژوهشکده

 

  1. گروه پژوهش های بنیادین

سرپرست گروه: دکتر فرانک جهانگرد

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر تقی پورنامداریان، دکتر روح انگیز کراچی، دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی، دکتر محمدرضا موحدی

کارشناس پژوهشی: معصومه سالک

 

  1. گروه تحقیقات ادبی در موضوعات مختلف

مدیر گروه: دکتر ابوالقاسم رادفر

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر علیرضا شعبانلو، دکتر طاهره ایشانی، دکتر معصومه نعمتی قزوینی

کارشناس پژوهشی:رباب صادقی اسکویی

 

  1. گروه تحقیقات بینارشته‌ای

مدیر گروه: دکتر مریم شریف نسب

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر زهرا پارساپور، دکتر زهرا حیاتی و دکتر مریم عاملی رضایی

کارشناس پژوهشی: حمیده موسوی نژاد

 

  1. گروه ترجمه

سرپرست گروه: دکتر رمضان رضایی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر یدالله رفیعی، دکتر رمضان رضایی، دکتر صابره سیاوشی، دکتر زینه عرفت‌پور

کارشناس پژوهشی: سید جلیل شاهری لنگرودی

 

  1. گروه ادبیات و کاربردهای اجتماعی:

دکتر حسینعلی قبادی

دکتر محمد هاتفی