طرح های در دست اقدام

تعداد بازدید:۱۷۲۸

جدول-  طرح های پژوهشی در دست انجام  پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1398- 1399

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

رمضان رضائی

تحلیل و تطور فنون و ابواب علم معانی از آغاز تا ابویعقوب سکاکی

1397

یدالله رفیعی

"تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی(مرحله پایانی)"

1397

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره‌های حوزة مفهومی عشق در آثار مولوی

1397

زینه عرفت پور

تحلیل مقایسه‌ای استعارة زندگی و مرگ، امید و نا امیدی و عشق و نفرت در شعر بدر شاکر السیاب و نیما‌یوشیج

بر اساس نظریة استعارة مفهومی

1398

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

زهرا حیاتی

تحلیل روایت شناختی آثار بهرام بیضایی مطالعه موردی: کانونی شدگی در فیلمنامه/فیلمهای «مسافران» و «روز واقعه» (مرحله اول از سه فاز طرحِ روایت شناسی آثار بهرام بیضایی)

1399

فرانک جهانگرد

تحلیل ساختاری و محتوایی ادبیات پایداری در ادبیات باستانی ایران

1398

مریم شریف نسب

تحلیل بازنمایی جنسیت در داستانهای مجلات رشد (رشد کودک، رشد نوآموز و رشد دانش‌آموز) پس از انقلاب اسلامی (1361 تا 137)

1399

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (مرحله پایانی)

1397

مریم عاملی رضایی

جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در ایران پس از انقلاب اسلامی برپایه ژانرهای ادبی»، مرحله دوم، ژانر عرفانی،

1399

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری متون منظوم حماسی فارسی در قرن پنجم و ششم هجری(مرحلۀ اول)

1399

زهرا پارساپور

تحلیل شعر معاصر فارسی با رویکردبوم فمینیسم  (Ecofeminism)(با تکیه بر اشعار فرخزاد، شاملو و منزوی)

1398

معصومه نعمتی قزوینی

نقد ترجمه های معاصر قرآن کریم بر اساس نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن

1399

محمدهاتفی

تبیین دشواریهای زبانی قانون مجازات اسلامی در پرتو استعاره دستوری؛ بر اساس رویکرد نقشگرا

1399

طاهره ایشانی

سبک‏شناسی لایه‏ای «مکتوبات» مولانا جلال الدّین بلخی

1398