طرح های در دست اقدام

جدول  طرح های پژوهشی در دست انجام  پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1398

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

 1.  

رمضان رضائی

تحلیل و تطور فنون و ابواب علم معانی از آغاز تا ابویعقوب سکاکی

1397

 1.  

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی .  سدهٔ دهم هجری

1398

 1.  

یدالله رفیعی

"تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی(مرحله پایانی)"

1397

 1.  

ابوالقاسم رادفر

تحلیل انتقادی سیر تطور صوری، ساختاری و محتواییِ فرهنگ‌های تخصصی موضوعی زبانی- ادبیِ فارسی در ایران از ابتدا تا کنون

1397

 1.  

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره‌های حوزه مفهومی عشق در آثار مولوی

1397

 1.  

زینه عرفت پور

تحلیل مقایسه‌ای استعاره زندگی و مرگ، امید و نا امیدی و عشق و نفرت در شعر بدر شاکر السیاب و نیما‌یوشیج

بر اساس نظریه استعاره مفهومی

1398

 1.  

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

 1.  

زهرا حیاتی

مقایسه سبک‏شناختی کاربرد تمثیلهای مشترک در مثنوی معنوی و غزلیات شمس»

1397

 1.  

فرانک جهانگرد

تحلیل ساختاری و محتوایی ادبیات مقاومت در ادبیات باستانی ایران

1398

 1.  

مریم شریف نسب

تحلیل سیرتطور الگوهای اقتباس در ادبیات کودک ایران (ازمشروطه تا سال 1370 خورشیدی)

1397

 1.  

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (مرحله پایانی)

1397

 1.  

مریم عاملی رضایی

جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در ایران پس از انقلاب اسلامی برپایه ژانرهای ادبی (مرحله اول: تحلیل کارکرد نقد کهن‌الگویی در ژانر حماسه)

1397

 1.  

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی(مرحله دوم)

1395

 1.  

عبدالحسین فرزاد

 نقش ادبیات فارسی در تکوین فرهنگ و تمدن ایرانی(فاز دوم: از قرن ششم تا آغاز قرن نهم)

1397

 1.  

معصومه نعمتی قزوینی

نقد ترجمه های معاصر قرآن کریم بر اساس نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن

مطالعه موردی سه ترجمه صفار زاده، فولادوند و معزی از سوره روم

 

1398

 1.  

موحدی، محمدرضا

سیر تحول شخصیت پردازی درچهار دهه رمان پایداری (با رویکرد روانشناسی انسانگرایانه بر محور شخصیت سالم) ... »

1396

 1.  

محمدهاتفی

تحلیل دشواریهای زبانی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

1398

 1.  

طاهره ایشانی

سبک‏شناسی لایه‏ای «مکتوبات» مولانا جلال الدّین بلخی

 

1398

 

 

جدول طرح های پژوهشی در دست انجام  پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1397

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

 1.  

رمضان رضائی

تحلیل و تطور فنون و ابواب علم معانی از آغاز تا ابویعقوب سکاکی

1397

 1.  

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی .  سدهٔ نهم هجری

1397

 1.  

یدالله رفیعی

"تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی(مرحله پایانی)"

1397

 1.  

ابوالقاسم رادفر

تحلیل  سیر فرهنگ‌ نویسی تخصصی و موضوعی زبان و ادبیات فارسی در ایران (از آغاز تا امروز)

1397

 1.  

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره های حوزه مفهومی عشق در آثار مولوی

1397

 1.  

زهرا  پارساپور

اصالت زن و طبیعت (اکوفمینیسم) در ادبیات فارسی

1395

 1.  

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

 1.  

زهرا حیاتی

مقایسه سبک شناختی کاربرد تمثیل های مشترک در مثنوی معنوی و دیوان شمس

1397

 1.  

فرانک جهانگرد

مؤلفه های پایداری در اسطوره های ایرانی (با تأکید بر یشتها)

1396

 1.  

مریم شریف نسب

سیر تطور الگوهای اقتباس در ادبیات کودک ایران (از مشروطه تا سال 1370 خورشیدی)

1397

 1.  

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (مرحله پایانی)

1397

 1.  

مریم عاملی رضایی

جریان شناسی نقد کهن الگویی در ایران پس از انقلاب اسلامی بر پایه ژانرهای ادبی

1397

 1.  

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی(مرحله دوم)

1395

 1.  

عبدالحسین فرزاد

 نقش ادبیات فارسی در تکوین فرهنگ و تمدن ایرانی(فاز دوم: از قرن ششم تا آغاز قرن نهم)

1397

 1.  

عرفت‌پور، زینه

تحلیل نشانه شناختی شعر صلاح عبدالصبورو مهدی اخوان ثالث بر اساس دیدگاه مایکل ریفاتر(مطالعه موردی گزیده ای از اشعار دو شاعر با موضوع غربت)

1396

 1.  

معصومه نعمتی قزوینی

نقد ترجمه های معاصر قرآن کریم بر اساس نظریه تحریف متن آنتوان برمن (مطالعه موردی سه ترجمه صفار زاده، انصاریان و معزی از سوره روم)

 

 

 1.  

موحدی، محمدرضا

سیر تحول شخصیت پردازی درچهار دهه رمان پایداری (با رویکرد روانشناسی انسانگرایانه بر محور شخصیت سالم) ... »

1396

 1.  

محمدهاتفی

الگوی معیار دستور زبان فارسی در زبان قانون

 

1396

 1.  

طاهره ایشانی

 (در مرحله ارائه موضوع وتدوین طرحنامه)