دکتر علیرضا شعبانلو

 

مشخصات فردی
نام علیرضا
نام خانوادگی شعبانلو
تاریخ تولد 1352
پست الکترونیک alirezashabanlu@gmail.com , alirezashabanlu@yahoo.com
مرتبه علمی استادیار پایه 3

آشنایی با زبانهای: انگلیسی، عربی، ترکی
مدارک تحصیلی
 • دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، 1387
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375
سوابق اجرایی
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1392/12/11، ادامه دارد
 • قائم مقام علمی مدیریت نشر و ویرایش، از 1392/08/13، ادامه دارد
 • نماینده تام الاختیار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه با قطب علمی تحقیق در متون عرفانی و حکمی دانشگاه اصفهان، مرداد 1392، ادامه دار
 • نماینده تام الاختیار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فرهنگیان، 1392/01/26، ادامه دارد
 • معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی دانشستان، از 1390، ادامه دارد
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساوه، 1390-1389
 • سرپرست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیردولتی دانشستان، 1389-1388
 • عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی دانشستان، از 1386، ادامه دارد
تخصص
 • حماسه
 • بلاغت
 • نقد ادبی
مهارت
 • تصحیح نسخه خطی
 • ویراستاری

 

سوابق آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
 • اکثر دروس رشته ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد ساوه، 1390-1380
 • اکثر دروس تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور ساوه، 1387-1380.
 • تاریخ بیهقی و فارسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، 1386.
 • فارسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1387.
 • آشنایی با ادبیات فارسی، دانشگاه صنعتی شریف، 1388.
 • عروض و قافیه و فارسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392-1390.
 • مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا، سنایی و ناصر خسرو، خاقانی و نظامی، شاهنامه، کشف المحجوب و ترجمه رساله قشیریه، دستور، روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، 1391-1387.
 • خاقانی و نظامی، کشف المحجوب، مثنوی، دانشگاه آزاد اسلام شهر، 1390.
 • ساختهای زبان فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391، ادامه دارد.
 • تحقیق در متون حماسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391، ادامه دارد.
 • بلاغت، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، 1392، ادامه دارد.
کتاب های منتشر شده
 • دیوان عمعق بخارایی، تصحیح، چاپ اول، تهران، انتشارات آزما، 1389
 • فارسی عمومی (با همکاری علی وفایی و مهدی صفری)، قم، انتشارات گلستان معرفت، 1386
 • گزیده متون ادب فارسی (با همکاری علی وفایی و مهدی صفری)، اراک، نشر نویسنده، 1385

مقاله‌های علمی پژوهشی
•    شعبانلو، علیرضا، مهدی ملک ثابت و یدالله جلالی پندری. "فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی." گوهر گویا ۲، ۱ (۱۳۸۷): ۱۶۵-۱۸۸.
•    شعبانلو، علیرضا، مهدی ملک ثابت و یدالله جلالی پندری. "عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی." دو فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ۹، ۱۷ (۱۳۸۷): ۲۴۹-۲۹۱.
•    شعبانلو، علیرضا. "تابعه شعر عمعق با نگاهی به شعر عمعق." دوفصلنامه زبان و ادب فارسی ۱، ۱ (۱۳۸۸): ۴۳-۵۴.
•    شعبانلو، علیرضا. "استشهادی منحصر بفرد از قرن هشتم هجری." دوفصلنامه زبان و ادب فارسی ۲، ۵ (۱۳۸۹): ۷۳-۸۶.
•    شعبانلو، علیرضا. "زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در بخارای من ایل من." فصلنامه متن پژوهی ادبی ۱۵، ۵۰ (۱۳۹۰): ۳۷-۵۲.
•    الیاسیان الانکش، معصومه و علیرضا شعبانلو. "روابط مفهومی در مجموعه داستانی«یکی بود یکی نبود." اندیشه های ادبی ۳، ۱۰ (۱۳۹۰): ۷۹-۹۶.
•    شعبانلو، علیرضا. "الهامگر شعر عمعق." فصلنامه پژوهشهای ادبی ۸، ۳۴ (۱۳۹۱): ۱۵۵-۱۷۲.
•    شعبانلو، علیرضا. "بازتاب اسطوره آفرینش زروانی در داستان جنگ رستم با اکوان دیو." فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ۸، ۲۶ (۱۳۹۱): ۹۰-۱۱۰.
•    طهماسبی، زهرا و علیرضا شعبانلو. "انسجام واژگانی در مدیر مدرسه جلال آل احمد." اندیشه های ادبی ۴، ۱۲ (۱۳۹۱): ۷۹-۹۵.
•    شعبانلو، علیرضا. "مجمع الفضلا." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی ۴، ۲ (۱۳۹۲): ۹۳-۱۰۷.
•    شعبانلو، علیرضا. "تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام." فصلنامه فنون ادبی ۸، ۱ (۱۳۹۵): ۱۴۹-۱۷۲.
•    ذاکری، گیتا، علیرضا شعبانلو و عبدالحسین فرزاد. "آوا و معنا در شاهنامه." فصلنامه شعر پژوهی(بوستان ادب) ۹، ۱ (۱۳۹۶): ۹۷-۱۲۰.
•    حیدرنیای راد، زهره و علیرضا شعبانلو. "تحلیل اسطوره سیمرغ در شاهنامه فردوسی." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی ۸، ۱ (۱۳۹۶): ۱۰۵-۱۳۰.
•    شعبانلو، علیرضا، خدیجه مرادی، عبدالحسین فرزاد و غفار برجساز. "تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامه اسدی در موضوع سیاست مُدُن." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ۹، ۳۳ (۱۳۹۶): ۱۴۵-۱۷۲.
•    شعبانلو، علیرضا و خدیجه مرادی. "بررسی تاریخ‌محور تحوّل موضوعات شعر تعلیمی؛ قرن چهارم تا هشتم." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ۹، ۳۶ (۱۳۹۶): ۱۳۷-۱۷۰.
•    شعبانلو، علیرضا. "تحلیل عناصر آشوب ازلی." فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ۱۳، ۴۹ (۱۳۹۶): ۱۴۷-۱۷۲.
•    شعبانلو، علیرضا. "نقد کتاب بلاغت ۱ (معانی)." ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ۱۸، ۲ (۱۳۹۷): ۱۶۳-۱۷۹.
•    هاشمی، نجمه، علیرضا شعبانلو و عبدالحسین فرزاد. "فمینیسم در مجموعه داستان " خیمه شب بازی" محمد صادق چوبک." فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ۱۰، ۳۴ (۱۳۹۷): ۱۳۴-۱۶۳.
•    قصاب پور، زهره، ابوالقاسم رادفر، علی ربیع و علیرضا شعبانلو. "مقایسه معانی حرف اضافه «به» در تاریخ بلعمی با حرف جر «با» در زبان عربی." دو فصلنامه ادبیات تطبیقی گواهی، گواهی ( ): گواهی.
مقاله‌های علمی تخصصی
•    شعبانلو، علیرضا و محمد سیاوشی. "ضرورت تصحیح مجدد دیوان رکن‌الدین دعویدار قمی،شاعر ذواللسانین سده‌های ششم و هفتم." نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی ۲، ۵ (۱۳۹۶): ۷۷-۱۱۳.
مقاله‌های ارائه‌شده در همایش‌ها
•    شعبانلو علیرضا، ۱۳۸۹/۰۶/۲۶، بهاء الدین ساوجی سخنوری توانا امّا گمنام، ۵، ۱-۲۰
•    شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱، تیلیم خان و شعر غنایی، ۱، ۱۳۹-۱۴۹
•    قندی محمد تقی، شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱، تحلیل ساختاری مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی، ۱، ۱۰۳-۱۲۲
•    محمدی رفیع شایا، شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۶/۱۲/۱۷، سنایی مبادی آداب (ادب ظاهر در ده باب حدیقه الحقیقه)، ۹، ۱-۱۷
•    جان محمدی علی، شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸، هنر نمایشی در شاهنامه بررسی موردی داستان رستم و اسفندیار
مقاله‌های دانشنامه‌ای
•    شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۳/۰۶/۳۰، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، ۵، ۲۶۳
•    شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۳/۰۶/۳۰، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، ۵، ۴۵۶
•    شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۳/۰۶/۳۰، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، ۵، ۱۸۵
•    شعبانلو علیرضا، ۱۳۹۵/۰۳/۳۰، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، ۶، ۲۸۹
کتابها
شهاب الدین عمعق بخارایی، ۱۳۸۹، دیوان اشعار، مصحح: علیرضا شعبانلو، تهران: آزما.
احمدی، جمال و علیرضا شعبانلو، ۱۳۹۴،  گزیده ترجمه رساله قشیریه، تهران: وانیا.
بهاء الدین ساوجی، ۱۳۹۵، دیوان اشعار، مصحح: علیرضا شعبانلو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مجموعه مقالات همایش ملی«تأثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی»، گردآوری و مقدمه از علیرضا شعبانلو، تهران: پرتوک. ۱۳۹۶
طرح‌های در حال اجرا
•    تحلیل استعاره های حوزه مفهومی عشق در آثار مولوی، جاری، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
•    تحلیل استعاره های مرگ در ادبیات عرفانی؛ مطالعه موردی: مثنوی های حدیقه الحقیقه سنایی، منطق الطیر عطار، و مثنوی مولوی، جاری، ۱۳۹۴/۰۸/۰۱
طرح‌های پایان‌یافته
•    تدوین حرف ی از فرهنگ تاریخی زبان فارسی، پایان یافته، ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
•    تدوین مدخل حرف «ه» از فرهنگ بزرگ تاریخی، پایان یافته، ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
•    تدوین حرف «م» از واژه مهندس تا آخر و حرف «ک» از واژه کلیسا تا ابتدای واژه «که» از فرهنگ تاریخی زبان فارسی، پایان یافته، ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
•    تصحیح سراج منیر کاشف شیرازی(تولد ۱۰۰۳ زنده تا بعد از ۱۰۶۰) همراه با مقدمه و تعلیقات، پایان یافته، ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
•    گزیده نثر مصنوع فارسی، پایان یافته، ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
مشاوره پایان نامه/رساله
•    بن مایه های اساطیری برخی از حکایت های مرزبان نامه، سمانه کشاورز دهنوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
•    تصحیح سفینه صائب همراه با مقدمه و تعلیقات، رضا خبازها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری، ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
سوابق تحصیلی
•    دکتری تخصصی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، ---
کسب رتبه در جشنواره ها(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح، مقاله، ...)
•    دیوان عمعق بخارایی، ملی، سایر
فعالیت‌های اجرایی
•    عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، سایر، ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
•    نماینده تام الاختیار در تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان، سایر، ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
•    نماینده تام الاختیار پژوهشگاه در تفاهم نامه با قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی، سایر، ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
•    عضو گروه تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه، سایر، ۱۳۹۲/۱۲/۱۱، ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
•    عضو کارگروه توانایی علمی در رشته زبان و ادبیات فارسی، سایر، ۱۳۹۳/۰۴/۲۹، ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
•    عضو شورای انتشارات، مشاور، ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
•    مسئول راه اندازی و ادراه دفتر قطبهای علمی پژوهشگاه، سایر، ۱۳۹۳/۰۸/۰۶، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
•    عضو کمیته علمی مدیریت تحصیلات تکمیلی، سایر، ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
•    عضو انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، سایر، ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
•    نماینده اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی پژوهشکده، سایر، ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
•    مدیر گروه پژوهشی ادبیات و کاربردهای اجتماعی، مدیر گروه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱