نشست عای تخصصی سال ۹۵ و ۹۶

 جدول– نشست های تخصصی پژوهشکدۀ زبان و ادبیات 

ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان نشست

سخنرانان

1

7/1395

نشست کتابخوان تخصصی ادبیات فارسی

اسماعیل امینی، سمیه ذاکری، شراره اعلا، امید نقوی، لیلا کردبچه، روح‌انگیز کراچی

2

8/1395

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در بوسنی و هرزگوین و نگاهی گذرا به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

یوسف محمدنژاد، منیر درکیچ، جنیتا حاوریج، فرج‌الله طالبی

3

2/1396

نقد دستور: فعل زبان فارسی

عباسعلی وفایی

4

7/1396

نقد دستور: نمود فعل زبان فارسی

عباسعلی وفایی

5

2/1396

نقد دستور: وابسته‌های فعل زبان فارسی

عباسعلی وفایی

6

4/1396

رمان ایرانی در گذر زمان: جریان‌شناسی رمان ایرانی از عامه‌پسند تا نخبه‌گرا

مرضیه سبزعلیان، محمد حسینی، کاوه فولادی نسب

7

6/1396

ژن‌ها و اسطوره‌های ادبی و کارکردهای آن‌ها

ابوالقاسم غیاثی زارچ

8

6/1396

بزرگداشت روز شعر و ادب

فاطمه راکعی، عبدالجبار کاکایی

9

6/1396

ساده‌سازی متون ادبی برای کودکان

محمدرضا موحدی

 

 

جدول-  نشست های تخصصی انجمن علمی دانشجویی شعر و نقد

ردیف

عنوان سخنرانی

نام سخنران

زمان

1

غزل نو و جایگاه آن در شعر معاصر

با حضور اساتید پژوهشگاه ودانشجویان

10/1395

2

گریز به ستایش در شعر فارسی تا آغاز سده هفتم

محمود فتوحی، حسین صافی، رضا خبازها

10/1395

3

 

ماهیت نقد رتوریکی

محمد احمدی، سحر چنانی، جویا معروفی

11/1395

4

گفتگویی پیرامون ادبیات نمایشی

فرهاد ناظرزاده کرمانی

12/1395

5

گفتاری نویسی: آفت یا ضرورت؟

یوسف محمدنژاد، مالکشجاعی،علی شاپوران، فرانک جهانگرد، ، رضا خبازها، بهمن بنی‌هاشمی

2/1396

6

گفتاری‌نویسی: آفت یا ضرورت؟

مصطفی عاصی، سیروس نصرالله‌زاده، الوند بهاری

2/1396