طرح های اختتام یافته

طرح های اختتام یافته

 

نام نام خانوادگی

عنوان طرح پژوهشی

سال اتمام طرح

طاهره ایشانی

بررسی عناصر اجتماعی در شعر دفاع مقدس (دوره­ی اوّل: زمان جنگ)

1391

طاهره  ایشانی

بررسی و تحلیل اشعار انتقادی حافظ

1393

طاهره ایشانی

بررسی عناصر اجتماعی در شعر دفاع مقدس (دوره­ی دوم: پس از جنگ)

1392

طاهره ایشانی

ذکر مناقب و مراثی چهارده معصوم در برنامه­های صدا و سیما

1394

یدالله رفیعی

بررسی ساختار کلمات قصار نهج البلاغه با تکیه بر صور خیال

1392

یدالله رفیعی

تحقیق و ترجمه«قطر الندی و بل الصدی» و تطبیق آن با کتاب«شرح ابن عقیل» (مرحله اول)

1393

یدالله رفیعی

تحقیق و ترجمه«قطر الندی و بل الصدی» و تطبیق آن با کتاب«شرح ابن عقیل» (مرحله دوم)

1395

رمضان رضایی

تحلیل فنون بدیعی از ابن معتز تا ابن رشیق

1395

رمضان رضائی

تاریخ سیاسی اداری و مالی عصر عباسی اول

1391

رمضان رضائی

تعلیق، تطبیق و ترجمه کتاب حدیث الاربعاء (جلد اول: دوره جاهلی) بخش اول

1392

رمضان رضایی

بررسی، تعلیق و ترجمه کتاب حدیث الاربعاء [بخش دوم]

1393

مریم عاملی رضایی

نقد اخلاقی ادبیات داستانی معاصر( مرحله اول)

1395

مریم عاملی رضایی

طرح مولفه های اخلاقی در کلیله و دمنه با تا کید بر شیوه های بیان

1393

مریم عاملی رضایی

طرح سیمای خانواده در رمان دهه هشتاد

1394

مریم عاملی رضایی

طرح سیمای خاواده دررمان دهه هفتاد

1393

زهرا پارساپور

درآمدی بر ادبیات ومحیط زیست (نقد بوم)

1390

زهرا  پارسا پور

نقد بوم گرایانه شعر فارسی (مرحله دوم)

1391

زهرا پارساپور

نقد اخلاق زیست محیطی در آثار ادبی

1395

زهرا پارساپور

مقدمه و تصحیح کتاب کفایه‌الطبف (دو جلد)

1386

مریم شریف نسب

تدوین حرف «س» از فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1391

مریم شریف نسب

تدوین حرف «ز» از فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1391

مریم شریف نسب

تدوین حرف «دال» از فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1390

مریم شریف نسب

بررسی کنش های اخلاقی در داستان های عامیانه ایرانی

1393

مریم شریف نسب

تبیین شاخص‌های رمان‌های عامه‌پسند و نخبه‌پسند در چارچوب مطالعات فرهنگی(با تأکید برمشهورترین رمان های سه دهه پس از انقلاب اسلامی)"

1395

معصومه‌نعمتی‌ قزوینی

تحلیل گفتمان ادبی نیایش های منتخب صحیفه سجادیه

1390

معصومه نعمتی قزوینی

بررسی سنجشی سوره های (جمعه، اعلی و بیّنه) و ترجمه فارسی آن با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

1391

معصومه نعمتی قزوینی

تحلیل مقایسه ای سوره های (جمعه، أعلی و بینه ) با ترجمه فارسی آن از حیث انسجام و پیوستگی متن

1392

معصومه نعمتی قزوینی

مبانی و رویکردهای شعر پایداری در ادبیات معاصر عراق

1394

علیرضا شعبانلو

تدوین مدخل«ی» از فرهنگ بزرگ تاریخی

1390

علیرضا شعبانلو

تدوین مدخل«ه» از فرهنگ بزرگ تاریخی

1391

علیرضا شعبانلو

تدوین مدخل«م» از واژه مهندس تا آخر فرهنگ بزرگ تاریخی

1392

علیرضا شعبانلو

گزیده نثر مصنوع فارسی

1392

علیرضا شعبانلو

گزیده ترجمه رساله قشیریه با همکاری دکتر جمال احمدی

1392

علیرضا شعبانلو

تصحیح سراج المنیر کاشف شیرازی

1395

علیرضا شعبانلو

تصحیح حبیب السیر

1394

فرانک جهانگرد

مبانی ادبیات پایداری و بررسی و تحلیل آن (تا قرن هفتم)

1391

فرانک جهانگرد

مبانی ادبیات پایداری و بررسی و تحلیل آن (تا قرن دهم)

1392

فرانک جهانگرد

تبیین مبانی نقد کهن الگویی و کاربرد عملی آن در کلیله و دمنه

1394

روح انگیز کراچی

فرهنگ دانشوران ، جلد دوم : فرهنگ تاریخ نویسان ، جغرافیدانان ، سفرنامه نویسان

1376

روح انگیز کراچی

فرهنگ دانشوران . جلد اول : زنان مشهور ایران و اسلام

1370

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی تا سدهٔ هشتم هجری جلد اول  بخش اول

1395

ابوالقاسم رادفر

زندگینامه شاعران

1370

ابوالقاسم رادفر

فرهنگ دانشوران . جلد اول : زنان مشهور ایران و اسلام

1371

ابوالقاسم رادفر

فرهنگ دانشوران ، جلد دوم : فرهنگ تاریخ نویسان ، جغرافیدانان ، سفرنامه نویسان

1376

ابوالقاسم رادفر

سفینه تبریز

1392

ابوالقاسم رادفر

مقدمه، تصحیح و تعلیق تذکره خیرات حسان

1392

ابوالقاسم رادفر

فرهنگ خاورشناسان

1391

ابوالقاسم رادفر

مرجع شناسی در ادبیات فارسی (مرحله اول)

1395

زهرا حیاتی

بررسی ظرفیت‏های نمایشی و تصویری قصه های هزار  و یک شب در بازآفرینی سینمایی

1390

زهرا حیاتی

«نقد شیوه های بیان اخلاق در فیلم و کتاب»

1391

زهرا حیاتی

فرهنگ تمثیل‏های غیر داستانی در مثنوی

1392

زهرا حیاتی

نقد و تحلیل شعر دهه هشتاد با بررسی تقابل‏های دوگانه

1395

عبدالحسین فرزاد

بررسی تطبیقی ادبیات معاصر ایران وعرب

1395

عبدالحسین فرزاد

مقایسه رمان های جنگ در ایران و عرب با رویکرد نقد تطبیقی مذیل به چهار رمان ایرانی وعربی

1394

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت "القاموس المبسط"از "الف"تا"ح"

1393

صابره سیاوشی

تحقیق، ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت "القاموس المبسط"از "ح" تا"ع"

1394

زینه  عرفت پور

تصویرپردازی هنری در ده خطبه از نهج البلاغه با موضوع نکوهش دنیا

1392

زینه عرفت پور

طرح «تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر سوره های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین»

1393

زینه عرفت پور

المنهج النفسی فی النقد الحدیث، النقاد المصریون نموذجا به همراه فرهنگ نامه اصطلاحات

1394

قیس آل قیس

الایرانیون و الادب العربی جلد 14 با عنوان الاداب و الادبا

1391

شهره انصاری

فرهنگنامه جامه ها و ابزار جوانمردان و قلندران

1393

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

شیوه نامه تدوین طرحنامه گزارش مقاله و پایان نامه دانشجویی

1390

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی (مرحله اول)

1394